Промислові роботи в сучасному машинобудуванні. Розрахунок утримуючих пристроїв

Страницы работы

Содержание работы

12 ВИБІР ПРОМИСЛОВОГО РОБОТУ

12.1 Промислові роботи в сучасному машинобудуванні

Промисловий робот - перепрограмовна автоматична машина, яка застосовується у виробничому процесі для виконання рухових функцій, аналогічних функціям людини. ПР здатний відтворювати деякі рухові й розумові функції людини при виконанні їм основних і допоміжних виробничих операцій без особистої участі людини. Для цього його наділяють деякими здатностями: слухом, зором, дотиком, пам'яттю й ін., а також здатністю до самоорганізації, самонавчанню й адаптації до зовнішнього середовища.

Промислові роботи застосовуються в промисловому виробництві й наукових дослідженнях. У більшості випадків під промисловим роботом маються на увазі автоматичні програмно-керовані маніпулятори, що виконують робочі операції зі складними просторовими переміщеннями.

Основними завданнями промислових роботів є переміщення масивних або великогабаритних вантажів, точне зварювання, фарбування, а також сортування продукції.

Промислові роботи придатні для використання в багатьох галузях виробництва. При зниженні вартості промислових роботів вони стають доступні не тільки великим заводам, але й середнім підприємствам, що займається виробництвом. На багатьох підприємствах Росії промислові роботи впроваджуються у виробництво.

Тенденція збільшення парку промислових роботів у сучасному виробництві обумовлена рядом об'єктивних факторів. Як правило, це збільшення продуктивності праці при збереженні високої якості продукції й можливість швидкого реагування на зміни об'єктів виробництва й споживчого ринку.

12.2 Обґрунтування застосування промислового робота на виробництві

Тисячі компаній по усім світі в цей час роблять серйозний упор на використання роботів у своєму виробництві. Ефективне й конкурентоспроможне  промислове підприємство в умовах сучасного ринку повинне постійно модернізувати своє виробництво, впроваджувати нові технології, проводити дослідницькі роботи. У таких умовах маркетингові дослідження необхідні не тільки управлінському, але й інженерному персоналу для вироблення нових технологій і контролю діяльності    компаній - конкурентів. Поліпшити будь-яке виробництво можна за рахунок застосування новітніх технологій.

Наприклад, це можливо завдяки впровадженню в технологічний ланцюжок роботизованих систем, які в повному автоматичному режимі можуть виконувати основні технологічні й допоміжні роботи. Спостерігається тенденція збільшення парку роботів у сучасному промисловому виробництві, що обумовлена рядом об'єктивних факторів. Як правило, це не тільки прагнення до підвищення продуктивності праці, але й нагальною потребою забезпечити високу якість продукції й стабільність цього показника при великих партіях або при частих змінах об'єктів виробництва й споживчого ринку.        

Достоїнства використання робототехніки очевидні :

-  підвищення точності виконання технологічних операцій й, як наслідок, поліпшення якості;

-  можливість використання технологічного встаткування в три зміни, 365 днів у році;

-  раціональність використання виробничих приміщень;

-  виключення впливу людського фактора на потокових виробництвах, а також при проведенні монотонних робіт, що вимагають високої точності;

-  виключення впливу шкідливих факторів на персонал на виробництвах з підвищеною небезпекою;

-  досить швидка окупність.

12.3 Класифікація промислових роботів

Як відомо, класифікація виробляється за класифікаційними ознаками. Таких ознак для ПР відомо досить багато, приведемо основні з них. По характері виконуваних операцій ПР підрозділяють на три групи: а) виробничі, або технологічні (ППР), - для основних операцій технологічних процесів; б) підіймально-транспортні, або допоміжні, виконуючі дії типу "взяти - перенести - покласти"; в) універсальні для різних операцій - основних і допоміжних.

По спеціалізації ПР підрозділяють на спеціальні, виконуючі строго певні технологічні операції або обслуговуючі конкретні моделі технологічного встаткування; спеціалізовані, або цільові, призначені для виконання технологічних операцій одного виду (зварювання, зборки, фарбування й т.п. ) або для обслуговування певної групи моделей технологічного устаткування, об'єднаних спільністю маніпуляційних дій; універсальні, або багатоцільові, орієнтовані на виконання як основних, так і допоміжних технологічних операцій різних видів і з різними групами моделей технологічного устаткування.

12.3.1 Системи основних координатних переміщень

За цією ознакою ПР діляться на системи із прямокутної, полярної й ангулярної системами координат.

Похожие материалы

Информация о работе