Різновиди промислових роботів. Завантажувальний пристрій промислового роботу СМ40Ф2.80.01

Страницы работы

Содержание работы

11 ВИБІР ПРОМИСЛОВОГО РОБОТА

Швидкий ріст освітнього, культурного, матеріального рівня трудящих, коли основначастина робітників має освіту не нижче середньої, істотно змінив наші вимоги до умов праці і змістовності трудових процесів.

Ручна праця, особливо малокваліфікована, монотонна і важка, стає усе більш непривабливою, не престижною, небажаною, особливо для молоді. Тому той технічний арсенал засобів неавтоматизованого виробництва, що складає зараз його основу, вже в доступному для огляду майбутньому стане соціально неприйнятним, соціально неможливим. Іншими словами, переналагоджуваному виробництву необхідні автоматизація, «безлюдність» при виконанні і технологічних, і допоміжних процесів.

Поява і розвиток промислових роботів, безумовно, з'явилися одним з найбільших досягнень науки і техніки останніх років. Вони дозволили розширити фронт робіт з автоматизації технологічних і допоміжних процесів, відкрили широкі перспективи створення автоматичних систем машин для гнучкого, переналагоджуваного виробництва.

Промислові роботи (ПР) як ключовий елемент гнучких автоматизованих виробництв знайшли широке вживання як у нас в країні, так і за рубежем. Функціональні можливості промислових роботів багато в чому визначаються типом системи програмного управління і характером відпрацювання програми.

Жорсткопрограмуємі ПР виконують дії, передбачені програмою, яка не коригується при зміні зовнішніх умов і середовища. Адаптивні ПР оснащені сенсорними датчиками, що отримують в процесі роботи інформацію про об'єкти і явища зовнішнього середовища і коригуються на основі отриманих відомостей керівної програми. Гнучкопрограмовані (інтегральні) ПР формують програму своїх дій на основі поставленої мети та інформації про об'єкти і явища зовнішнього середовища.

Автоматична лінія - комплекс основного, допоміжного, транспортного обладнання і механізмів, що забезпечує автоматичне базування, закріплення, поворот і переміщення оброблюваних деталей з метою виконання   технологічних операцій в необхідній послідовності та заданим ритмом без безпосередньої участі людини. Функції робітникаполягають тільки у контролі за роботою устаткування і його своєчасної підналагодженні, а також у забезпеченні безперебійного завантаження заготівель на початку лінії і вивантаження готових деталей в її кінці, все інше виконує робот та верстат.

11.1 Різновиди промислових роботів

Промисловий робот (ПР) - автоматична машина, що представляє собою сукупність маніпулятора і перепрограмованого пристрою управління, для виконання у виробничому процесі рухових і керуючих функцій, що заміняють аналогічні функції людини при переміщенні предметів виробництва чи технологічного оснащення.

ПР класифікують по наступним ознаках: спеціалізація, вантажопідйомності, числу ступенів рухливості, можливості пересування, способу установки на робочому місці, видам системи координат, привода, управління, способу програмування.

По спеціалізації ПР підрозділяють на спеціальні, спеціалізовані й універсальні. Універсальний ПР призначений для виконання різних видів технологічних операцій і допоміжних переходів при функціонуванні з різними моделями технологічного устаткування. Спеціалізований ПР призначений для операцій одного виду і визначеної групи устаткування: спеціальний - для визначених операцій і конкретних моделей устаткування.

ПР складається з наступних частин: виконавчого пристрою виконуючого всі його рухові функції (у загальному випадку це маніпулятор і пристрій пересування), пристрою керування і робочого органа (зварювальні кліщі, загарбний пристрій і т.д.).

По вантажопідйомності ПР підрозділяють на надлегкі (з номінальною вантажопідйомністю 1кг), легені (1-10кг), середні (10-200кг), важкі (200-1000кг).

По способу установки на робочому місці ПР підрозділяють на наземні, підвісні й вбудовані.

Тривалий час більшість промислових роботів створювалося як конструкції наземного типу (наземні), що сталонаслідком вільного чи мимовільного наслідування людині, що стоячи на землі обслуговує верстат. По нашим даним, промислові роботи наземної конструкції складають 53% загальної кількості, ще 39%-з кріпленням на базових вузлах устаткування і лише 8 % — підвісні конструкції (портальні і т.д.).

Тим часом наземні конструкції — самі нераціональні і неекономічні, тому що вимагають значних додаткових площ, викликають психологічну напругу при налагодженні й обслуговуванні, мають мінімальні можливості «багатоверстатного» обслуговування.

 11.2 Виробники промислових роботів

Усього у світі в даний час працює понад мільйон промислових роботів. При цьому їх число щорічно збільшується на 15%. 45% всіх промислових роботів експлуатуються і в Японії, 30% - в Європі, 15% - в Америці. Найвища «щільність» використання промислових роботів всіх типів відзначена в Японії, Сінгапурі, Республіка Корея, Німеччини та Італії.

Всі компанії, що виробляють промислові роботи, перерахувати вкрай складно. Їх сотні. У Росії найбільше поширення одержала продукція таких фірм, як ABB Robotics (підрозділ швейцарсько-шведського електромеханічного концерну ABB Group), Fanuc Robotics, Kawasaki, Kuka, Mitsubishi, Yaskawa (Японія), Gudel AG, Staubli Unimation (Швейцарія). Крім того, можна зустріти промислові роботи японських фірм Motoman, NACHI Corp., Hitachi, італійської Comau Robotics, німецьких Fibro, Carl Cloos.

Похожие материалы

Информация о работе