Центр сертифікації ключів з розробкою станції генерації ключів, страница 6

Рисунок 2.1 – Структура Національної ІВК (на 20.04.06)

2.3 Концепція застосування ЕЦП в системах електронного документообігу України.

Концепція є сукупністю офіційних поглядів керівництва МОН України на цілі, завдання, основні принципи та основні напрямки створення та впровадження системи ЕЦП в ІТС МОН України.

1 Загальні положення

1.1 Концепція створення, функціонування та розвитку системи ЕЦП МОН України ( далі – Концепція) підготовлена у відповідності до рішення.

1.2 Концепція обговорена та ухвалена.

1.3 Вирішення проблеми забезпечення електронного обігу юридично вагомих документів та підвищення відповідальності за надану інформацію установами, що підпорядковуються МОН України (далі Установи МОН) під час їх взаємодії між собою, а також взаємодії з іншими державними установами, організаціями, підприємствами та громадянами України через інформаційно-телекомунікаційні системи є важливою та актуальною задачею. Вона має вирішуватися на єдиній системній основі і повинна сприяти вирішенню завдань, що поставлені Міністром освіти з інноваційного розвитку та забезпечення функціонування  та ґрунтуватись на використанні сучасних інформаційних технологій.

1.4 Дана Концепція є сукупністю офіційних поглядів керівництва МОН України на цілі, завдання, основні принципи та основні напрямки створення та впровадження системи ЕЦП в ІТС МОН України.

Концепція є основою для:

- формування та проведення єдиної відомчої політики в галузі застосування технологій ЕЦП та електронного документообігу;

- підготовки пропозицій з удосконалення організаційного, нормативного, методичного, науково-технічного та іншого забезпечення системи ЕЦП МОН України;

- прийняття рішень щодо впровадження ЕЦП у практику діяльності Установ МОН та розробки комплексу узгоджених заходів нормативно-правового та організаційно-технічного характеру, спрямованих на впровадження та ефективне застосування системи ЕЦП;

- розробки програми та планів створення та впровадження системи ЕЦП;

- координації діяльності установ МОН інших зацікавлених сторін під час створення, впровадження та застосування системи ЕЦП МОН України.

1.5 У результаті реалізації Концепції очікується створення сучасної ефективної системи електронного цифрового підпису МОН, що забезпечить надання з необхідною якістю таких послуг з безпеки інформації  як цілісність,  справжність, спостережливість та неспростовність інформації, що обробляється  в інформаційно-телекомунікаційних системах МОН.

1.6 Основні положення Концепції ґрунтуються на положеннях та вимогах Законів України „Про електронні документи та електронний документообіг”, „Про електронний цифровий підпис” та Постанови Кабінету міністрів № 373 від 29 березня 2006 р. „Правила захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

1.7.1 Система ЕЦП МОН України – сукупність програмного забезпечення, що обслуговується Акредитованим центром МОН України, а також обчислювальних засобів і баз даних, що є власністю або підконтрольні Установам МОН, призначених для оброблення підписаних ЕЦП електронних документів з метою забезпечення електронного документообігу за правилами, встановленими законодавством України, а також інших регуляторних документів.

1.7.2 Акредитований центр сертифікації ключів МОН України (далі Акредитований центр або АЦСК) – організаційно-технічна система, що призначена для обслуговування посилених сертифікатів відкритого ключа та забезпечення послуг електронного цифрового підпису.

1.7.3 Інформаційно-телекомунікаційні системи МОН (ІТС МОН) - це організаційно-технічні системи, що реалізують інформаційні технології, об’єднують інформаційні (автоматизовані) і телекомунікаційні системи, фізичне середовище, інформаційні ресурси та обслуговуючий персонал, з метою забезпечення функціонування Установ МОН.

1.7.4 Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документу.