Центр сертифікації ключів з розробкою станції генерації ключів, страница 3

Закон України „Про електронний документ та електронний документообіг” від 22.05.2003 №851-IV

Директива 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року про систему електронних підписів, що застосовується в межах Співтовариства.

Постанова КМУ від 26.05.2004 № 680 «Порядок засвідчення наявності электронного документа (електронних даних) на певний момент часу»

Постанова КМУ від 13.06.2004 №903 „Порядок акредитації центру сертифікації ключів”

Постанова КМУ від 28.10.2004 №1451 „Положення про центральний засвідчувальний орган”

Постанова КМУ від 28.10.2004 №1452 „Порядок застосування електронного цифрового підпису органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності”

Постанова КМУ від 28.10.2004 №1453 „Типовий порядок здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади”

Постанова КМУ від 28.10.2004 №1454 „Порядок обов’язкової передачі документованої інформації”

ISO/IEC 9594-8: 2001 (3d edition) Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Authentication framework.

IEEE P1363 Standard Specifications For Public-Key Cryptography

ДСТУ ISO/IEC 14888 Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням.

ДСТУ 4145-2002 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевірка

ГОСТ 34.10-Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи

PKCS #1 RSA Cryptography

ДСТУ ISO/IEC 10118 Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-функції

ГОСТ 34.11-94 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования

NIST FIPS PUB 180-1 Secure Hash Standard

И. Коновалов, А. Скиба Состояние правового регулирования вопросов использования ЭЦП // Безпека інформації в ITC – 2003

А. Скиба Организационно – технические аспекты применения ЭЦП // Безпека інформації в ITC – 2001-с.70

М.Ф.Бондаренко, И.Д. Горбенко, С.П. Черных, А.В. Потий. Инфраструктура открытых ключей как основа обеспечения информационной безопасности национальных, ведомственных и коммерческих ИТ-систем //Радиотехника. 2002. Вып. 126 – стр. 5-17.

В. Гребнев, А. Скиба Направление правового регулирования вопросов использования ЭЦП // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні - № 6, 2003. – 6 – 10

Д. Мялковский, А. Скиба Организационно-технические вопросы построения и функционирования национальной системы ЭЦП // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні - № 6, 2003. – 11 – 15

 1.2 Основні нормативно правові документи для створення ПТК.

Правила посиленої сертифікації. Затверджені наказом ДСТСЗІ СБ України №3 від 13.01.2005 р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за №104/10384 від 27.01.2005 р.

Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації та відкритої інформації з використанням електронного цифрового підпису. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України №31 від 30.04.2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №592/9191 від 12.05.2004 р.

Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 р.

Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. №680 “Про затвердження Порядку наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2004 р. №903 “Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. №1451 “Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. №1452 “Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності”.