Центр сертифікації ключів з розробкою станції генерації ключів, страница 19

Агентство

Вартість

Агентство

Вартість

Сільського-господарства

$6 887 473

Транспорту

$4 000 000

Торгівлі

$12 140 997

Казначейства

$3 200 454

Оборони

$822 995 000

Справ ветеранів

$52 550 000

Освіти

(даних нема)

Захисту навколишнього середовища

$450 000

Енергетики

$12 000 000

Федеральне Агентство Управління Надзвичайними ситуаціями

$225 000

Адміністрація загальних служб

(даних нема)

Національна адміністрація Аеронавтики та Космосу

$1 891 758

Служби Здоров’я та Людини

$48 551 274

Комісія Ядерного Регулювання

$2 500 000

Розвитку Міст та Житлового будування

(даних нема)

Національна Установа Науки

$10 400 000

Інтер’єру

$9 800 000

Офіс Управління Персоналом

(даних нема)

Юстицій

(даних нема)

Адміністрація Малого Бізнесу

$1 800 000

Праці

$2 541 692

Адміністрація Соціальної Безпеки

$5 525 000

Держави

$8 051 600

Американське агентство міжнародного розвитку

(даних нема)

Взагалі

$1 005 510 248

Необхідно врахувати, що при впроваджені систем ІВК досить великі не тільки прямі витрати на забезпечення функціональності системи, так і непрямі витрати, що пов’язані з модифікацією програмного забезпечення, яке взаємодіє з ІВК, зміною існуючих електронних довідників, організації роботи відомства. Крім цього впровадження систем ІВК може вимагати проведення змін в інформаційних системах, що належать партнерам відомств, постачальникам ІТ-систем, що приведе до зростання вартості їх послуг.

Дуже велика ціна помилки при впроваджені систем ІВК. Так вартість чотирьох відмінених проектів склала $956000. У деяких випадках вартість проектів є дуже високою. Так вартість однієї системи міністерства у справах ветеранів склала $52550000, при цьому система обслуговує лише 300000 сертифікатів, тобто вартість випуску одного сертифіката $175, а в міністерстві сільського господарства вартість одного сертифіката склала $46853.

Висока вартість відомчих ІВК та висока вартість рішень пов’язаних з об’єднанням відомчих ІВК у федеральну є суттєвою перешкодою розвитку загальнодержавної ІВК США.

Так станом на квітень 2003 року лише 4 відомства взаємодіють між собою за допомогою FBCA. Інші відомства стверджують, що вони тільки планують роботу з FBCA. У 2004 році планується робота FBCA з ІВК штату Іллінойс, уряду Канади, консорціуму освітніх установ тощо. З 2001 року на створення FBCA витрачено близько 3,5 мільйонів доларів. Близько 1,5 мільйона доларів витрачено на розробку та підтримку технічних систем FBCA, 1 мільйон – на адміністративні цілі ( підтримка контрактів, органу з встановлення політики тощо) та 1 мільйон на програми узгодження систем.

На іншу урядову програму – ACES вже витрачено 3 мільйони доларів. Але у цій програмі приймають участь лише 11 відомств, інші відомства навіть не планують своєї участі у цій програмі. Із 500000 безкоштовних сертифікатів, що випущені у цій системі, реально використовується лише 10000.

Наступна проблема полягає у тому, що реалізація системи ІВК передбачає не тільки інсталяцію спеціального програмного забезпечення та конфігурацію технічних компонент, а й впровадження спеціальних політик (правил, норм) та процедур на організаційному рівні. Процес розроблення та впровадження повної множини політик, що підтримують функціонування ІВК, породжує декілька проблем:

По-перше, необхідність забезпечення приватності та захисту особистої інформації, що зберігається у федеральних базах даних.