Центр сертифікації ключів з розробкою станції генерації ключів, страница 17

Агентство

ініціативи

Агентство

Ініціативи

Сільського-господарства

8

Транспорту

1

Торгівлі

16

Казначейства

6

Оборони

1

Справ ветеранів

1

Освіти

0

Захисту навколишнього середовища

5

Енергетики

6

Федеральне Агентство Управління Надзвичайними ситуаціями

2

Адміністрація загальних служб

0

Національна адміністрація Аеронавтики та Космосу

1

Служби Здоров’я та Людини

10

Комісія Ядерного Регулювання

1

Розвитку Міст та Житлового будування

1

Національна Установа Науки

3

Інтер’єру

2

Офіс Управління Персоналом

0

Юстицій

9

Адміністрація Малого Бізнесу

1

Праці

1

Адміністрація Соціальної Безпеки

5

Держави

9

Американське агентство міжнародного розвитку

0

Взагалі

89

Більшість з цих систем є пілотними проектами, а ті системи, що реалізовані працюють на відносно малій множині додатків. Так з 89 проектів систем ІВК 25 знаходяться на стадії планування, 8 – на стадії проектування, 10 – на стадії розробки, 5 – на стадії випробувань. 35 систем експлуатуються, а 6 проектів були припинені.

Таким чином, фахівці GAO вважають, що урядові установи ще не набули достатнього досвіду застосування систем ІВК. Таке становище є джерелом невизначеності того, як такі системи будуть працювати у загальнодержавному масштабі при обслуговуванні мільйонів користувачів.

Досвід роботи систем ІВК показав, що при плануванні відомства роблять помилкові оцінки об’єму сертифікатів, що плануються до обслуговування. Це приводить до високої відносної вартості сертифіката. В таблиці 4.2 надані відомості щодо кількості сертифікатів, що випущені відомчими ІВК.

Таблиця 4.2 - Кількість сертифікатів, що випущені відомчими ІВК

Сертифікати

Категорії користувачі

Видані до травня 2003

Оціночні дані на кінець 2003

Федеральні службовці (у тому числі і військові)

3 272 979

10 177 680

Підрядчики

233 798

824 349

Другі державні організації

4 691

10 839

Індивідуальні

38 984

1 227 010

Інші/не визначені

140 477

331 134

В таблиці 4.3 надані дані щодо розподілу кількості випущених сертифікатів лише відомствами. В таблиці наведені оціночні дані, тобто включені кількість не тільки сертифікатів, що випущені, а й кількість сертифікатів, що готуються до випуску. І хоча перспективи оцінки є оптимістичними, все ж у більшості відомств кількість сертифікатів дуже мала.

Таблиця 4.3 - Розподілу кількості випущених сертифікатів