Центр сертифікації ключів з розробкою станції генерації ключів, страница 10

Впровадження інформаційних технологій у діяльність Центрального апарату МОН та Установ МОН, пов’язаних з формуванням інформаційних систем, створенням спеціалізованого програмного забезпечення, здійснюється досить інтенсивно. Задоволено основні потреби Установ МОН в сучасних засобах обчислювальної техніки та периферійного обладнання, створено локальні комп’ютерні мережі, забезпечується доступ до Інтернет, використовуються сучасні комунікаційні технології (електронна пошта, бездротові технології тощо). Разом з цим існуючі інформаційні системі Установ МОН не можуть забезпечити легітимний та надійний електронний документообіг між Установами МОН, оскільки існують правові та технічні проблеми та обмеження, що пов’язані з організацією та експлуатацією інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, недодержанням вимог стандартів під час розробки та впровадження інформаційних систем, використанням різних інтерфейсів, форматів представлення даних, політик безпеки тощо. Відсутність єдиної концепції впровадження системи ЕЦП МОН України може призвести до неефективного використання бюджетних та власних коштів Установ МОН, що призначені на розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем, у частині забезпечення електронного документообігу юридично вагомих документів в МОН, а також під час взаємодії Установ МОН з органами державної влади, підприємствами всіх форм власності та громадянами.

Інтеграція технологій ІВК з інформаційно-телекомунікаційними системами Установ МОН України дозволяє розв’язати такі завдання:

реєстрацію користувачів;

реєстрацію сертифікатів відкритих ключів користувачів;

реалізувати процедури обслуговування сертифікатів, тобто формування та засвідчення чинності відкритого ключа, видачу (випуск), розповсюдження, скасування, блокування, поновлення, облік чинних сертифікатів, перевірку статусу сертифікатів та зберігання (архівування) сертифікатів;

об’єднання сертифікатів відкритих ключів в спеціальні довідники сертифікатів та їх обслуговування;

взаємодію з іншими уповноваженими органами сертифікації, у тому числі з відповідними уповноваженими органами інших країн;

надання інших додаткових послуг щодо управління ключовими даними та сертифікатами, в тому числі в частині асиметричного (направленого) шифрування та надання послуг з управління привілеями.

Сьогодні однозначно визнано необхідність застосування системного підходу до організації взаємодії Установ МОН України з національною системою ЕЦП, створення системи ЕЦП МОН України з метою формування єдиного простору довіри. Подальше затягування часу у вирішенні питань застосування ЕЦП в ІТС Установ МОН не дозволить реалізувати легітимний документообіг та електронну взаємодії Установ МОН між собою, з органами державної влади, іншими організаціями та громадянами.

Створення системи ЕЦП МОН України дозволить:

впровадити новітні інформаційні технології електронного документообігу у практику повсякденної діяльності Установ МОН України;

посилити процеси відкритості та гласності у діяльності центральних та регіональних органів управління МОН України;

забезпечити цілісність та справжність (автентичність) інформації, представленої в електронному вигляді, а також неспростовність (причетність) суб’єктів інформаційних відношень;

при затвердженні правових норм, використання ЕЦП дозволяє забезпечувати легітимний електронний документообіг та реалізувати правові відносини, такі як при використанні традиційних паперових документів.

Цілеспрямоване формування в МОН України інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, що забезпечує реалізацію послуг ЕЦП в інформаційному обміні передбачає додержання таких вимог:

юридичної значимості інформації, що обробляється в ІТС МОН України із забезпеченням її цілісності та справжності;

надійної авторизації, ідентифікації та автентифікації користувачів у випадках, що визначені відповідними розпорядчими документами МОН України;