Центр сертифікації ключів з розробкою станції генерації ключів, страница 11

інваріантності технологій ЕЦП до змін регламентів взаємодії Установ МОН України між собою, з центрами сертифікації, з іншими організаціями та підприємствами, з органами державної влади та громадянами, а також змін у структурі органів управління МОН України та загальної структури МОН;

однократного уведення інформації з наступним її багаторазовим використанням у відповідності до встановлених повноважень;

необхідності архівного зберігання  інформації та забезпечення доступу до неї на етапі архівного зберігання з забезпеченням її цілісності та справжності.

Загальний аналіз нормативних та організаційно-розпорядчих документів, що регламентують функціонування ІТС МОН України дозволяє виділити основні питання, які формують потребу у впровадженні технологій ЕЦП у практику роботи Установ МОН України та підтверджує актуальність питань, що пов’язані зі створенням інфраструктури ЕЦП в МОН України. Технології ЕЦП мають використовуватися для:

- забезпечення цілісності та достовірності інформації під час її передачі засобами електронної пошти;

- забезпечення електронного документообігу надійними засобами автентифікації;

- забезпечення непідробності, цілісності та справжності інформації, пов’язаної з комерційною діяльністю Установ МОН;

- забезпечення цілісності програмного забезпечення, що використовуються в Установами МОН України;

- забезпечення надійними легітимними свідченнями факту здійснення інформаційних обмінів між Установами МОН;

- підвищення відповідальності за надану інформацію.

3.8 Система ЕЦП МОН України та її розширення має створюватися з урахуванням реальної потреби Установ МОН у послугах ЕЦП та в забезпеченні цілісності, справжності, спостережливості та неспростовності.

3.8  Для побудови системи ЕЦП МОН України, для створення довірчого середовища інформаційної електронної взаємодії Установ МОН як між собою так і з органами державної влади, іншими компаніями та громадянами, необхідно невідкладно вирішити увесь комплекс питань організаційного та правого характеру. Основними задачами сфері створення, експлуатації та розвитку системи ЕЦП МОН є забезпечення необхідних умов та ефективних механізмів для:

модернізації системи управління МОН України;

забезпечення безпеки інформації в ІТС МОН України;

реалізації функцій управління з використанням новітніх інформаційних технологій та технологій захисту інформації.

3.9 Створення єдиного простору довіри в частині визнання ЕЦП та сертифікатів відкритих ключів в МОН України є ключовою ланкою в створенні інфраструктури електронної взаємодії Установ МОН України. По мірі перенесення практики ділових відношень Установ МОН в електронну сферу все більшу роль відіграватимуть технології ІВК, що призвані підвищити ефективність електронної взаємодії, забезпечити легітимність електронного документообігу, наступництво юридичних норм та практики.

3.10 Пріоритетними завданнями створення системи ЕЦП МОН України треба вважати:

формування нормативної та розпорядчої бази використання електронних документів в МОН України;

підготовка та підвищення кваліфікації персоналу з питань застосування технологій ЕЦП у повсякденної практиці;

визначення принципів побудови та технічних рішень системи ЕЦП МОН України, що базуються на забезпеченні сумісності різних технологій;

визначення регламентів взаємодії системи ЕЦП МОН України з центрами сертифікації;

вибір раціональних організаційних форм забезпечення послуг ЕЦП в електронному документообігу МОН України.

3 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТУ ДСТУ ISO/IEC 9594 -8: 2006. ITU Х-509

3.1 Сфера застосування

Цей національний стандарт визначає деякі вимоги до послуг аутентифікації та інших послуг захисту та містить набір основних положень, на якому можуть базуватися інші послуги. Зокрема цей національний стандарт визначає основні положення:

-  сертифікації відкритого ключа;

-  сертифікації атрибутів;

-  послуг аутентифікація.