Технологія й організація капітального ремонту автобусів (за базову марку прийнято автомобіль ЛАЗ-695Е)

Страницы работы

Содержание работы

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………….3

1  Проектування головного корпусу заводу для капітального ремонту

    автомобілів …………………………………………………………………………5

  1.1. Об'єкт ремонту ………………………………………………………………….5

  1.2. Визначення річної програми АРЗ ……………………………………………..7

  1.3. Визначення типу АРЗ та організаційної форми ремонту  …………………...8

  1.4. Технологічний процес капітального ремонту автомобілів ………………….8

  1.5. Розрахунок трудомісткості робіт на дільницях заводу ……………………..12

  1.6. Розрахунок кількості працюючих на дільницях та в цехах заводу ………...14

  1.7. Розрахунок виробничих та допоміжних площ головного корпусу заводу ...17

  1.8. Компоновка головного корпусу заводу ……………………………………....21

2  Розрахунок мотороскладальної дільниці ………………………………………. 23

  2.1. Загальні відомості про мотороскладальну дільницю ……………………….23

  2.2. Розрахунок робочих місць та необхідного обладнання дільниці …………..24

3  Відновлення гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання………………...28

Література ……………………………………………………………………………33

Вступ

Одним із найважливіших показників високої якості та продуктивності виконуваних робіт, а також ефективності використання техніки - є роботоздатність  машин . В процесі експлуатації, машини підпадають під різні зовнішні впливи, в результаті чого знижується їхня надійність, виникають відмови в роботі. Підтримка і відновлення роботоздатності машин досягається їх технічним обслуговуванням та ремонту.

Для підвищення якості ремонту техніки збільшення ресурсів і ефективності ремонтного виробництва визначені такі головні напрямки розвитку ремонту машин:

—      поліпшення експлуатаційних якостей відремонтованої техніки за рахунок використання новітніх технологічних методів відновлення спрацьованих деталей, підвищення якості складальних робіт;

—      втілення у виробництво прогресивних методів відновлення спрацьованих деталей;

—      автоматизація і комплексна механізація сучасних технологічних процесів ремонту машин;

—      вдосконалення технологічної підготовки виробництва за рахунок використання електронно-обчислювальної техніки типових технологічних процесів.

Ремонт машини – це комплекс робіт по усуненню несправностей машини з метою відновлення їх роботоздатності. Ремонт будівельних машин ділиться:

—      поточний;

—      капітальний.

Поточний ремонт передбачає часткове розбирання машини і усунення несправностей, які виникли в процесі експлуатації або заміну окремих агрегатів та вузлів новими, або раніше відновленими. Поточний ремонт має забезпечити гарантовану роботоздатність машини до наступного планового ремонту.

Капітальний ремонт машин займає чинне місце в державній системі планово-попереджувального ремонту. Ціль капітального ремонту — відновити ресурсні можливості машини на 80-90 %, а за окремими технологіями і на 100%. Це можливо досягти лише при повному розбиранні машини, очищенню усіх деталей, їх дефектації та відновлення до номінальних розмірів. Вузли та агрегати проходять випробування та регулювання.

Цей об’єм робіт, що виконується при капітальному ремонті можливо виконати тільки на спеціалізованих підприємствах — ремонтно-механічних заводах (РМЗ) по капітальному ремонту машин.

Виходячи з сучасних економічних умов, капітальний ремонт машини в 5-8 разів дешевший ніж нова машина. Це досягається завдяки застосуванню на РМЗ сучасних методів відновлення деталей. При цьому зменшуються витрати металу на 25-30%.

На спеціалізованих РМЗ крім ремонту основних типів машин, в цехах та на дільницях виконують виготовлення та ремонт товарних деталей та агрегатів. Маючи широкий перелік спеціалізованого верстатного обладнання, передові технології, а також гарних спеціалістів, РМЗ виконують значну роботу по виготовленню різних пристосувань та нестандартного обладнання для лінійних підприємств.

1  Проектування головного корпусу заводу для капітального

ремонту автомобіля

1.1. Об'єкт ремонту

Згідно з завданням, в капітальний ремонт на АРЗ направляються автомобілі (автобуси), за базову марку прийнято автомобіль ЛАЗ-695Е.

Автобус ЛАЗ-695 може бути сміливо занесений в Книгу рекордів Гіннесу. Ця модель, постійно модернізуючись, протрималася на заводському конвеєрі 46 років, тим самим поставивши абсолютний рекорд за тривалістю виробництва однієї моделі автобуса на одному заводі!

Похожие материалы

Информация о работе