Розробка автомобільного крана вантажопідйомністю 50 кН

Страницы работы

Содержание работы

1 Визначення лінійних і масових параметрів автомобільного крана

1.1 Розрахунок геометричних розмірів і мас крана, та вибір базового шасі

      Вантажопідйомність без виносних опор, т,

                                               ,                                     (1.1)

                                                                                                                         (1.2)

де            Q - вантажопідйомність крана, т.

      Загальна маса крана, т,

                                                     .                                    (1.3)

                                                                                                (1.4)

      Довжина стріли, м,         

.                                     (1.5)

                                           (1.6)

      Вага стріли, т,

,                                                     (1.7)

                                               (1.8)

де             - погонна маса стріли, т/м.п

                                      (1.9)

                                         (1.10)

       Відстань від осі обертання до кореневого шарніра стріли, м,

.                                  (1.11)

                                        (1.12)

       Хвостовий радіус, м,

.                                   (1.13)

                                            (1.14)

       База, м,

                                    .(1.15)

                                      (1.16)

       Транспортна довжина із стрілою, м,

.                                     (1.17)

                                        (1.18)

      Траспортна ширина, м,

                          (1.19)

                                    (1.20)

      Транспортна висота, м,

                           .(1.21)

                                  (1.22)

       Відстань між виносними опорами, м,

.                                                 (1.23)

                                             (1.24)

                Ураховуючи величину розрахованих вихідних даних ,за додатком L [1], вибираю базове шасі автомобіля МАЗ 500А.

Технічні дані автомобіля:

Вантажопідйомність, кг………………………………………………….8000

Власна вага ,кг……………………………………………………………6600

                                                      в тому числі на передню вісь……………3350

                                                                             на задню вісь………………3250

                                                                             на візок……………………..-----

      Повна вага ,кг….………………………………………………………….14825

                                                  в тому числі на передню вісь………………..4825

                                                                             на задню…………………….10000

                                                                              на візок……………………..-----

     Вага кузова ,кг…………………………………………….…………….…800

     Радіус повороту ,м……………………………………................................

                 по вісі коліс переднього колеса………………………………………8,5

                                   зовнішній габаритний……………………………………9,5

1.2 Визначення положення центра ваги неповоротної частини крана

                Положення центра ваги неповоротної частини визначимо виходячи із розподілу мас на вісі шасі за дод.L [1] і рис1. за умови  ,

звідки                                      ,                   (1.25)

                               (1.26)

де  - відстань від центра ваги відповідно до передньої та задньої оісей шасі, м;

                 - база вибраного шасі, м;

                 - навантаження на передню вісь шасі, Н;

                 - навантаження на задню вісь шасі, Н.

          Рисунок 1 - Схема визначення положення центра ваги шассі

          Маса неповоротної частини крана, т,

,                                 (1.27)

                                 (1.28)

де             - маса шассі без кузова, т; визначаємо за дод. L [1];

                                     (1.29)

                 - маса виносних опор, т, яку приймають на 2-4 % більшою за масу кузова

,                                        (1.30)

                                       (1.31)

      де  - маса кузова, т; визначаю за дод. L [1];

                 - маса частин опорно - поворотного круга, що нерухомо з'єднані з неповоротною частиною крана, т.

На попередньому етапі розрахунку  ,т

приймаю рівною                      .                                        (1.32)

                                        (1.33)

                Маса поворотної частини крана, т,

.                                                (1.34)

                                            (1.35)

1.3 Побудова вантажної характеристики крана

                Вантажну характеристику будую при роботі крана з виносними опорами і без них.

                Визначаєю максимальний та мінімальний вильоти крана, м

;                                     (1.36)

                                    (1.37)

                Визначаю мінімальний виліт крана, м

;                                       (1.38)

                                    (1.39)

            де ,- відповідно мінімальний та максимальний кути нахилу стріли крана до горизонту; при попередньому розрахунку приймаю ,.

Похожие материалы

Информация о работе