Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Регіональна економіка", страница 5

           2.3Структура і напрямок основних вантажопотоків (палива, сировини, готової продукції і т.д.).

           2.4 Інші види транспорту та їхня характеристика.

           2.5 Взаємодія залізниць з іншими видами транспорту.

Висновок.

         Список літератури.

         ТЕМИ 25-30

         Вступ

         1 Характеристика і розміщення залізниць України.

1.1  Залізничний транспорт. Розрахунок густоти залізничної мережі за адміністративно-господарськими одиницями.

1.2 Характеристика перевізної роботи залізниць.

1.3Структура і напрямок основних вантажопотоків (пасажиропотоків).

1.4Вплив залізничного транспорту на навколишнє природне середовище.

2 Роль і значення залізниць України ...в транзитних вантажних перевезеннях, ...транзитних пасажирських перевезеннях, ...формуванні єдиного економічного простору, ...міжнародному географічному поділі праці, ...функціонуванні й удосконалюванні кооперування підприємств і галузей, ...роботі найбільших транспортних вузлів.

2.1Економіко-географічна характеристика району обслуговування залізничним транспортом.

2.2 Природні умови і ресурси, їхня господарська оцінка.

2.3 Населення, трудові ресурси, зайнятість. Розрахунок щільності населення.

2.4 Промисловість, сільське господарство, сфера послуг.

Висновок.

Список літератури.

ТЕМИ 31-57

Вступ

1 Характеристика і розміщення дирекції залізничних перевезень і району обслуговування.

1.1  Залізничний транспорт. Розрахунок густоти залізничної мережі за адміністративно-територіальними одиницями (усієї дороги).

1.2   Характеристика перевізної роботи залізниці.

1.3  Характеристика перевізної роботи дирекції залізничних перевезень.

1.4  Структура і напрямок основних вантажопотоків дирекції залізничних перевезень залізниці.

1.5  Економіка районів обслуговування залізниці й дирекції залізничних перевезень.

1.5.1  Економіко-географічне положення.

1.5.2  Природні умови і ресурси, їхня господарська оцінка.

1.5.3  Населення, трудові ресурси, зайнятість. Розрахунок щільності населення.

1.5.4  Коротка історія розвитку господарства. Промисловість, сільське господарство, сфера послуг.

1.5.5   Сучасні екологічні проблеми функціонування господарства району.

2 Взаємодія залізниці і дирекції залізничних перевезень з іншими видами транспорту.

2.1   Загальна характеристика інших видів транспорту і їхнє значення в обслуговуванні району.

2.2  Взаємодія залізниці з іншими видами транспорту. Робота дирекції залізничних перевезень.

2.3  Характеристика транспортних вузлів і їхня транспортна робота.

Висновок.

Список літератури.

         ТЕМИ 58-62

Вступ

1 Загальна характеристика транспорту, його роль в перевізному процесі в Україні.

2 Місце та значення транспорту в економіці України.

         3 Характеристика залізниці (залізниць) регіонів.

3.1 Залізничний транспорт. Розрахунок густоти залізничної

мережі за адміністративно-територіальними одиницями.

3.2 Характеристика перевізної роботи залізниці (залізниць)

тяжіння.

3.3 Структура і направленість основних вантажопотоків.

3.4 Економіка регіону (регіонів) тяжіння аналізуємих видів

транспорту.

3.4.1 Економіко-географічне положення.

3.4.2Природні умови і ресурси, їхня господарська оцінка.

  3.4.3Населення, трудові ресурси, зайнятість. Розрахунок щільності населення.

3.4.4Коротка історія розвитку господарства. Промисловість, сільське господарство, сфера послуг

3.4.5.Вплив екології на розвиток господарства району.

4  Взаємодія залізниці (залізниць) з іншими видами транспорту. Робота дирекцій залізничних перевезень.

5  Характеристика транспортних вузлів і їх транспортна робота.

Висновок.

Список літератури.

2 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1  Предмет, методологія і завдання дисципліни “Регіональна економіка”.

2  Теорії економічного розвитку регіонів.