Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Регіональна економіка", страница 10

Назва

адміністративно-територіальних

одиниць (областей)

Територія,

тис. км

Експлуатаційна довжина залізниці в цілому й у тому числі по дирекціях, км

Густота

залізничних

ліній на 1000 км

1

2

3

4

Дирекція 1

Область А 1/2 частина

36

360

10,0

Дирекція 2

Область А 1/2 частина

36

475

13,2

Дирекція 3

Область В (цілком) і область У 1/4 частина

56+1/4 *30=

56+7,5=63,5

598

9,4

Разом по району

135,5

1433

10,6

По СНД

22402,2

148000

6,5

Розрахунок завершують аналізом отриманих даних (зіставленням величини густоти залізничних колій по районах тяжіння дороги і густоти по Україні і СНД, поясненням причин розходження і т. д.)

         У параграфі, присвяченому характеристиці перевізної роботи залізниці, варто також представити таблицю. У графах 2, 3, 4, 5 у шапці таблиці вказується питома вага (у %) видів перевізної роботи і вниз по рядках – номенклатура основних видів вантажів (вугілля, руда і т.д.).

         Таблиця 6 оформляється для всіх тем курсової роботи. Дані до таблиці 6 запозичається з довідникових посібників.

         У текстовій частині дати структуру перевезень за видами сполучень, розміри вантажопотоку і пасажирообігу (по частках вантажообігу і пасажирообігу, виконуваних залізницею), вантажонапруженість; головні вантажі ввозу, вивозу, транзиту і місцевого сполучення; джерела і місця зародження і географічні напрямки основних вантажопотоків по вивозу; географічні напрямки основних вантажопотоків транзиту; напрямок і призначення основних вантажопотоків місцевого сполучення; основні станції навантаження і вивантаження головних вантажів; номенклатура вантажів, що відправляються, і увезених.

Таблиця 6 –Перевізна робота залізниці (дирекції)

Найменування

вантажопотоків

Номенклатура перевезених вантажів

Ввіз, %

Вивіз, %

Транзит, %

Місцеве сполучення, %

1

2

3

4

5

Вугілля

Руда

         У параграфі “Взаємодія залізниці з іншими видами транспорту” варто виконати і проаналізувати таблицю 7, де вказати довжину транспортних колій за видами транспорту по Україні і у даному районі, визначити їхню густоту і провести порівняння по густоті транспортних комунікацій у рамках економічного району й України.

         Таблиця 7 – Довжина транспортної мережі і економічного району

 Вид транспорту

Довжина, тис. км.

Середня густота

Україна

район

Україна

район

Відхилення від середньої (+, -)

1

2

3

4

5

6

Залізниці

Автодороги

Річкові шляхи

Трубопроводи

         Дані до таблиці 7 запозичаються з довідникових посібників, а також обчислюються самостійно студентами за допомогою вимірювальних приладів і візуально (оціночно). При характеристиці всіх залізниць України графи 3, 5 і 6 виключаються.

         Середня густота визначається, виходячи з довжини транспортної мережі, за видом транспорту, території України й економічного району, виміряється в км/тис. км².

         Подальший аналіз взаємодії залізниці з іншими видами транспорту проводиться у відповідності зі структурою таблиці 8.

Таблиця 8 – Найбільші станції відправлення і прибуття вантажів