Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Регіональна економіка", страница 4

58 Територіальна організація внутрішнього водного транспорту, його роль в економіці України і взаємодія із залізницями.

59 Територіальна організація морського транспорту, його роль в економіці України і взаємодія із залізницями.

60 Територіальна організація автомобільного транспорту, його роль в економіці України і взаємодія із залізницями.

61 Територіальна організація авіаційного транспорту, його роль в економіці України і взаємодія із залізницями.

62 Територіальна організація трубопровідного транспорту, його роль в економіці України і взаємодія із залізницями.

         1.2 СТРУКТУРНА СХЕМА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

         Контрольна робота повинна включати: зміст, вступ, аналітичну частину, розрахунково-дослідницьку частину, висновок і список використаних джерел. З метою більш чіткої систематизації матеріалу кожен розділ повинен включати відповідні підрозділи (параграфи). Рекомендуються наступні зразкові схеми і нумерація розділів контрольної роботи.

ТЕМИ 1-12

         Вступ

         1 Місце і роль району у внутрішньоукраїнському поділі праці.

1.1   Економіко-географічне положення.

1.2   Природні умови і ресурси, їхня господарська оцінка.

1.3  Населення, трудові ресурси, зайнятість. Розрахунок щільності населення.

1.4   Коротка історія розвитку господарства району. Промисловість. Сільське господарство. Сфера обслуговування населення

1.5   Сучасний екологічний стан району та шляхи його поліпшення.

           2 Характеристика залізниці (залізниць) району її (їх)  взаємодія з іншими видами транспорту.

   2.1 Залізничний транспорт. Розрахунок густоти залізничної

мережі за адміністративно-територіальними одиницями.

           2.2 Характеристика перевізної роботи залізниці.

           2.3 Структура і напрямок основних вантажопотоків.

           2.4 Інші види транспорту і їхня характеристика.

           2.5 Взаємодія залізниці з іншими видами транспорту.

         Висновок.

         Список літератури.

ТЕМИ 13-18

Вступ

1 Характеристика залізниці і району обслуговування.

1.1 Залізничний транспорт. Розрахунок густоти залізничної

мережі за адміністративно-територіальними одиницями.

           1.2 Характеристика перевізної роботи залізниці.

           1.3 Структура і напрямок основних вантажопотоків.

                1.4Економіко-географічна характеристика району обслуговування залізницею.

           1.4.1 Економіко-географічне положення.

           1.4.2 Природні умови і ресурси, їхня господарська оцінка.

           1.4.3 Населення, трудові ресурси, зайнятість. Розрахунок щільності населення.

           1.4.4Коротка історія розвитку господарства. Промисловість, сільське господарство, сфера послуг

           1.4.5 Екологічні проблеми району.

         2 Взаємодія залізниці з іншими видами транспорту.

           2.1 Загальна характеристика інших видів транспорту та їх значення в обслуговуванні району.

           2.2 Взаємодія залізниці з іншими видами транспорту.

           2.3 Характеристика транспортних вузлів.

         Висновок.

         Список літератури.

         ТЕМИ 19-24

Вступ

1 Економіко-географічна характеристика галузі економіки.

1.1   Економічні передумови розвитку і розміщення галузі

економіки.

1.2  Соціальні передумови розвитку і розміщення галузі економіки.

1.3  Географія галузі і характеристика найбільших промислових центрів і підприємств.

1.4  Вплив підприємств галузі на навколишнє природне середовище.

2 Характеристика залізниць, які обслуговують галузь економіки.

           2.1 Залізничний транспорт. Розрахунок густоти залізничної мережі за адміністративно-територіальними одиницями, які приймають участь  у відправленні, транзиті і прибутті вантажів (сировини).

           2.2Характеристика перевізної роботи залізниць, які приймають участь в транспортуванні.