Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Регіональна економіка", страница 13

24 Экономический справочник железнодорожника // А.П. Абрамов, М.Г. Ашхарумова, Н.Н. Баркив и др. Ч.1. – М.: Транспорт, 1978. – 398 с. (65. 049 (2) Э 40)

Додаток А

Міністерство транспорту та зв’язку України

Українська державна академія залізничного транспорту

Факультет економіки транспорту

Кафедра “Економіка, організація і управління підприємством”

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

“Регіональна економіка”

на тему

“...”

КРЕ … 06.02.ПЗ

Роботу виконав:

Студент групи

Прізвище Ім’я

По-батькові

Роботу перевірив:

Харків 2007

Додаток Б

 
 


Додаток В

Експлуатаційна довжина залізниць за дирекціями залізничних перевезень України

Дирекції залізничних перевезень

Довжина в кілометрах

Південна

Харківська

Сумська

Полтавська

Куп’янська

2922

636

471

1087

728

Донецька

Краснолиманська

Попаснянська

Луганська

Дебальцівська

Іловайська

Ясинуватівська

2873

548

413

446

429

286

751

Південно-Західна

Київська

Коростенська

Козятинська

Жмеринська

Конотопська

4798

842

994

950

1138

874

Львівська

Львівська

Тернопільська

Івано-Франківська

Ужгородська

Рівненська

4637

1163

639

1013

563

1259

Одеська

Знам’янська

Шевченківська

Херсонська

Одеська

4181

1197

794

867

1323

Придніпровська

Дніпропетровська

Криворізька

Запорізька

Кримська

3185

821

690

701

773

Додаток Г

Робота залізниць України

Показник

Донецька

Придні-

провська

Південна

Південно-

Західна

Одеська

Львів-ська

Укрзалі-

зниця

1

2

3

4

5

6

7

8

Питома вага вантажообігу

Транзит

13,5

22,1

55,6

74,0

49,6

61,2

44,9

Ввіз

20,6

25,0

14,5

10,6

36,5

12,9

21

Вивіз

42,4

30,2

18,9

7,7

8,2

10,5

19,2

Місцеве

сполучення   

24,1

22,6

11,0

7,1

5,9

15,4

14,3

Питома вага пасажирообігу

Транзит

47,2

50,5

58,3

57,4

63,6

24,0

53,4

Місцевий

2,0

8,7

3,6

7,5

12,7

15,8

8,2

Приміський

50,8

40,8

37,1

35,1

23,7

40,3

38,4

Питома вага дохідних надходжень від перевезень

Відправлен-ня вантажів,

в т.ч. транзит

75,6

17,8

67,1

31,4

60,7

61,4

50,4

42,3

64,5

52,3

66,9

54,6

63,0

51,7

Відправлен-ня пасажирів,

в т.ч. пряме приміське

24,0

22,3

2,0

32,1

30,2

1,9

39,3

37,6

1,6

46,6

47,1

2,5

35,5

34,7

0,7

33,1

30,7

2,7

36,0

34,1

1,9

Методичні вказівки

і тематика контрольних робіт

з дисципліни

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

          Відповідальний за випуск

          Підп. до друку                      Формат                       Спосіб друку - ризографія         

            Умов. друк. арк.                    Ціна договірна                      Тираж  примірників

            Зам. №