Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 32


                          dвн

Рисунок 7.4 – Досліджувані зразки

Таблиця 7.1 – Параметри зразків

Номер

зразка

Розмір, мм

Число витків

Щільність,

  

 

 

n1

n2

 

1

16

8

7

70

56

4.8

2

10

6

5

56

44

4.8

3

6

3

4

52

48

4.8

7.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

1. Зібрати схему згідно рис.7.3., включити й прогріти звуковий генератор і осцилограф. Зменшити вихідні напруги генератора до нуля, виставити промінь осцилографу в центр екрану.

2. Ввести невелике горизонтальне й вертикальне посилення на осцилографі. Регулятором вихідної напруги генератора збільшити напругу з таким розрахунком, щоб довести зразок до насичення (отримати на екрані межову петлю гістерезису). Ручками горизонтального й вертикального посилення осцилографу встановити розмір петлі, зручний для спостереження й звітів. У подальшому ручки горизонтального й вертикального посилень не чіпати!

3. Зменшити вихідну напругу генератора до нуля й почати виконувати лабораторну роботу.

При виконанні роботи необхідно дотримуватись наступної послідовності:

1.Зняти залежність на наступних частотах:

Значення вибирати від 0.5 – 1 В до повного насичення зразка.

Одночасно з вимірами переносити на міліметровий папір відповідно петлі гістерезису. На рисунках обов’язково відмітити вертикальну й горизонтальну вісі екрану осцилографу.

3.Розрахувати Н, В, за формулами:

                                             , Тл                     (7.13)

де  В – середня довжина магнітної силової лінії в зразку.

     Uy – значення напруги на вертикальних пластинах осцилографу;

     R,C – параметри вимірювальної схеми вказані на макеті зі зразками;

     п2 – кількість витків вторинної обмотки для кожного зразка, вказанного на макеті;

     S – площа січення магнітопроводу, розраховується за параметрами, указанними на макеті, м2.

                                                    ,                                (7.14)