Обов’язкове домашнє завдання з дисципліни „Маркетинг”, страница 10

Інтегральну оцінку конкурентоздатності товару з урахуванням всього комплексу оцінки показників і їх вагомостей розраховують за формулою:

                                               (6.1)

Якщо більше значення показника є кращим, то  розраховуємо за формулою:

                                                    (6.2)

Якщо менше значення показника є кращим, то  розраховуємо за формулою:

                                                    (6.3)

 - і-й показник конкурентоздатності товару j;

 - найбільше та найменше значення і-го показника з усіх товарів конкурентів;

 - коефіцієнт вагомості.

Розрахуємо інтегральні оцінки якості кожного з товарів.

Розраховані значення узагальнених показників кожного із оцінюваних товарів порівнюються із середнім значенням узагальнених показників якості, які розраховуються за формулою:

                                                   (6.4)

В залежності від співвідношення  і  виділяють три ситуації:

- оцінюваний товар має рівень якості вище середнього, якщо

- оцінюваний товар має рівень якості нижче середнього, якщо

- оцінюваний товар має середній рівень якості, якщо

Розрахуємо середнє значення узагальнених показників якості: