Гроші та кредит: Методичні вказівки до виконання практичних завдань, страница 3

М2 – не зміниться;

М3 – не зміниться.

2) При вкладенні фізичною особою суми 30 тис. грн. на строковий депозит грошові агрегати зміняться наступним чином:

М0 - зменшиться на 30 тис. грн.;

М1- зменшиться на 30 тис. грн. в часті готівки агрегату М0;

М2 - не зміниться, бо з одного боку грошова маса зменшиться на 30 тис. грн. в часті готівки агрегату М0, з другого – збільшиться в часті строкових вкладах у  банку агрегату М2;

М3 – не зміниться.

3) При здійсненні оплати за комунальні послуги підприємством на суму 35 тис. грн. грошові агрегати зміняться наступним чином:

М0 - не зміниться;

М1 - не зміниться, бо дана операція передбачає перерахування грошових коштів однієї організації (підприємства) з її поточного рахунку в банку, другій організації на її поточний рахунок;

М2 та М3 – не зміняться.

Приклад 2.

Для товарного обігу необхідно 15 млрд. золотих грошових одиниць. 

Яким буде відносний золотий вміст одиниці паперових грошей, якщо їхня загальна сума в обігу складе 15; 22,5 і 30 млрд. дол.? У яких із цих випадків має місце інфляція?  

Рішення.

Золотий вміст становитиме:

I варіант.  15 млрд. золотих грошових одиниць : 15 млрд. дол. = 1,0;

ІI варіант.  15 млрд. золотих грошових одиниць : 22,5 млрд. дол.= 0,66667;

ІII варіант.  15 млрд. золотих грошових одиниць : 30 млрд. дол.= 0,5.

Золотий паритет у II i III варіантах знизиться відповідно до 0,66667 і 0,5 у зрівнянні з І варіантом. Якщо золотий паритет відповідає купівельній спроможності. то відповідно і рівень інфляції буде найвищим у III варіанті.

Приклад 3.  Протягом року в країні продано товарів на 100 млрд. дол., із них у кредит - на 40 млрд. дол. Сума платежів за продані в кредит товари, за які строк сплати наступив - 30 млрд. дол., платежі, що взаємопогашаються, становлять - 15 млрд. дол. 

Визначити кількість грошей, які потрібні для обігу, якщо:

а) кожний долар обслужить протягом року п'ять товарних угод;

б) число оборотів грошей скоротиться на 20%. 

Рішення.  

а)  Кількість грошей в першому випадку складе:

   Гоб   =   (100 – (40 – 30) – 15) : 5 = 15 млрд.  дол.

б)  Кількість грошей в другому випадку складе

    V  =  V1 ž (1 - 0,2) = 4;

      Гоб   =  (100 – (40 – 30) – 15) : 4 = 18,75 млрд.  дол.

Задачі.

Задача 1. Визначити зміну агрегатів М0 та М1 при зарахуванні на розра­хун­ко­вий рахунок швейної фабрики у відділенні Промінвестбанку 200 тис. грн. Саме готівка надійшла до каси банку.

Задача 2. Визначити зміну грошових агрегатів, якщо на розрахунковий рахунок торгівельної фірми надійшов 1 млн. грн. з поточного рахунка підприємства.

Задача 3. Визначити зміну грошових агрегатів, якщо:

а) фізична особа сплатила комунальні послуги у розмірі 1200 грн.;

б) фізична особа отримала в банку свій депозитний вклад з нарахованими  процентами у сумі 5700 грн;

в) підприємство надало кошти зі свого поточного рахунку під трастові операції банку у сумі 700 тис. грн.;

в) підприємство сплатило 3 млн. грн. зарплатні своїм працівникам;

г) фірма сплатила податки у розмірі 2300 грн.;

  Задача 4.  Для товарного обігу необхідно 20 млрд. золотих грошових одиниць.

Яким буде золотий вміст одиниці паперових грошей, якщо їхня загальна сума в обігу складає 20, 30 і 40 млрд. дол.?  У яких із цих випадків має місце інфляція?

 Задача 5. Для товарного обігу необхідно 10 млрд. золотих грошових одиниць.

Яким буде золотий вміст одиниці паперових грошей, якщо їхня загальна сума в обігу складає 10, 15 і 30 млрд. дол.?  У яких із цих випадків має місце інфляція?

Задача 6.Протягом року в країні продано товарів на 100 млрд. дол., із них в кредит – на 40 млрд. дол. Сума платежів за продані в кредит товари, за які строк оплати наступив – 30 млрд. дол., платежі, що взаємопогашаються, становлять – 15 млрд. дол.

Визначити кількість грошей, які потрібні для обігу, якщо:

а) кожний долар обслужить протягом року п’ять товарних угод;

б) число оборотів грошей скоротиться на 18 %.

          Задача 7. Протягом року в країні продано товарів на 92 млрд. дол., із них сума товарів проданих в кредит, за які термін сплати не наступив - 34 млрд. дол., строк оплати яких наступив – 24 млрд. дол. Сума платежів, що взаємопогашаються становить – 16 млрд. дол. Сума платежів за зобов’язаннями – 10 млрд. дол.

Визначити кількість грошей, які потрібні для обігу, якщо:

а) число оборотів грошей становить 3,9;

б) число оборотів скоротиться на 20 %.

ТЕМА 3.  ГРОШОВИЙ РИНОК

Грошовий ринок – це специфічний сектор ринку, на якому здійснюється купівля та продаж грошей (їх розподіл та перерозподіл) під впливом попиту та пропозиції з боку суб’єктів економіки.

Грошовий ринок являє собою систему взаємозв’язків між його суб’єктами, які реалізуються через потоки грошей та фінансових інструментів. Гроші рухаються на ринку від власників грошей (продавців) до позичальників (покупців) через канали фінансування. Канали фінансування поділяються на дві групи:

  Канали прямого фінансування.

  Канали непрямого фінансування.

Канали прямого фінансування - це канали, якими гроші переміщаються безпосередньо від власників грошей (кредиторів) до їх позичальників.

Канали непрямого фінансування– це канали, якими гроші переміщаються від власників (кредиторів) до позичальників через фінансових посередників.

Пряме фінансування може здійснюватися двома способами:

Ä Коли гроші передаються позичальнику для здійснення інвестицій в обмін на право часткової участі у власності на цю фірму. В цьому випадку гроші обмінюються на акції (неборгові фінансові інструменти);

Ä Коли гроші передаються фірмі для здійснення інвестицій в обмін на зобов'язання повернути ці засоби в майбутньому з процентом (фінансування шляхом одержання кредиту). В цьому випадку гроші обмінюються на облігації та інші подібні цінні папери (боргові фінансові інструменти)

   Непряме фінансування суб’єктів економіки реалізується через фінансових посередників, які спочатку акумулюють у себе ресурси, що пропонуються на ринку, а потім продають їх на ринку від свого імені. Таку діяльність фінансові посередники здійснюють заради одержання прибутку від розміщення вільних грошей на ринку у формі процентного доходу.