Гроші та кредит: Методичні вказівки до виконання практичних завдань, страница 9

Вклад у другому банку:  607,24 тис. грн.:1,1149 =  544,7 тис. грн.

                                                                                     å 964,7 тис. грн.

Висновок: коштів на депозитних рахунках недостатньо для придбання устаткування. Дефіцит коштів становить 52,34 тис. грн.

У другому банку тримати гроші на депозитному вкладі при такому рівні інфляції недоцільно. Треба розміщати грошові кошти більш ефективно.

Приклад 4. Вкладник поклав в 2003 році на вклад суму в розмірі 2000 грн. Визначити реальний дохід вкладника, та чи була ця операція вигідною для нього, якщо проценти нараховувалися по схемі простого проценту, а процентні ставки по вкладах змінювалися наступним чином: з 01.01 по 30.04 – 40 % річних, з 01.05 по 14.05 – 35 % річних, з 15.05 по 14.06 – 32 % річних, з 15.06 по 14.07 – 28 % річних, з 15.07 по 20.08 – 20 % річних, з 21.08 по 31.12 – 21 % річних.

          Щомісячні рівні інфляції за цей період складали: січень – 3,2 %, лютий – 3,0 %, березень- 2,8 %, квітень – 2,7 %, травень – 2,5 %, червень – 2,6 %, липень – 2,4 %, серпень – 2,2 %, вересень – 2,4 %, жовтень – 2,3 %, листопад – 2,0 %, грудень - 2,1 %.

          Рішення.

1)  Рівень інфляції за весь період:

      2) Тривалість кожного періоду:

-  з 01.01 по 30.04 – 31+28+31+30–1=119 дн.;

-  з 01.05 по 14.05 – 14 дн.;

-  з 15.05 по 14.06 – 17+14=31 дн.;

-  з 15.06 по 14.07 – 16+14=30 дн.;

-  з 15.07 по 20.08 – 17+20=37 дн.;

-  з 21.08 по 31.12 – 11+30+31+30+31=133 дн.

3)  Накопичена на рахунку сума:

     4)  Реальний дохід вкладника:

Висновок: поклавши на вклад суму в розмірі 2000 грн. власник отримав через рік суму в розмірі 2583,18 грн., купівельна спроможність якої відповідає купівельній спроможності суми 1913,47 грн. на момент вкладу. Тобто реально при такому вкладенні коштів вкладник поніс втрат.

          Приклад 5. Кредит 10 тис. грн. виданий на 5 років, розрахунковий індекс цін за строк кредиту дорівнює 3.

Визначити брутто - ставку кредитної операції та суму до погашення, якщо нетто - ставка кредитної операції повинна складати 5 % річних по ставці складних процентів.

          Рішення.

          1) Брутто - ставка кредитної операції складе:

          2) Сума до погашення з врахуванням інфляції:

Приклад 6. Банк надав на 9 місяців кредит в розмірі 2000 грн., очікуваний місячний рівень інфляції складає 5 %. Потрібна доходність операції повинна скласти 4 % річних.

Визначити суму до погашення по кредиту.

          Рішення.

          1) Індекс інфляції за строк кредиту:

          2) Процентна ставка по кредиту з врахуванням інфляції:

          3) Сума до погашення кредиту:

 

Задачі.

          Задача 1. В обігу знаходиться грошова маса в сумі 2500 млн. дол. При­пустимо, що вона має товарне забезпечення. Держава випускає в обіг ще 500 млн. дол., наприклад, для покриття бюджетного дефіциту. При цьому номінальний обсяг виробництва товарів не змінився.

Як при цьому змінився номінальний попит? Перевищуватиме він пропозицію в базових цінах чи ні? На яку величину відрізняються ці величини, або в скільки разів? Як досягається врівноваження  пропозиції товарів і платоспроможного попиту. Виконати розрахунок.

Задача  2. За рік середній показник номінального доходу зріс на 15%, а ціни за той самий час  збільшились на 10%.

Чому дорівнюють реальні доходи населення. Дати пояснення цьому явищу виходячи з закону грошового обігу і «рівняння обміну» Фішеру.

Задача 3.

Маса товарів у обороті оцінюється в 49 млрд. дол.  Угоди в кредит, термін сплати за якими ще не наступив, складають 8 млрд., строкові платежі - 10,5,    платежі, що взаємопогашаються - 9,5 млрд. дол.  В обіг випущено 10 млрд. дол. у формі золотих монет.  Середнє число оборотів грошової одиниці – 5,8. 

Скільки золота пішло в скарб?  

Задача 4.

Визначити річний рівень інфляції, якщо рівень інфляції в місяць є незмінним і дорівнює 6 %.

Задача 5.Внесок в сумі 500 грн. був покладений у банк на один рік з нарахуванням простих процентів по ставці 20 % річних.

Визначити реальний дохід вкладника для  очікуваного рівня інфляції 10 % та 15 % за рік.

  Задача 6Банк видав на 1 рік кредит у розмірі 2000 грн., очікуваний місячний рівень інфляції складає 5 %. Необхідна прибутковість операції повинна скласти 4 % річних за схемою простого проценту.

Визначити суму, що погашається по кредиту.

Задача 7. Визначити розмір платежу до погашення позички, при розмірі кредиту 500 грн. під прості проценти та потрібному рівні доходності 18 % річних. Тривалість позички – 1 рік, місячний рівень інфляції – 1,2 %.

          Задача 8.  Кредит 20 тис. грн. виданий на 3 роки, розрахунковий індекс цін за строк кредиту дорівнює 2.

Визначити суму для погашення, якщо нетто - ставка кредитної операції повинна складати 3 %  річних за ставкою:

а) простих процентів;

б) складних процентів.

   Задача 9.  Кредит 500 грн. виданий з 20.06.2003 р. по 15.09.2003 р. Індекс цін в момент погашення кредиту склав 1,3.

Визначити суму до погашення та реальний дохід вкладника, якщо ставка – нетто повинна складати 5 % річних за схемою простих процентів. Банк використовує германську практику нарахування процентів.

Задача 10. Визначити розмір платежу для погашення позики при розмірі кредиту 600 грн., необхідному рівні прибутковості - 15 % річних за схемою простого проценту. Тривалість позики – 2 роки, місячний рівень інфляції - 1,2 %.

Задача 11. Вклад в сумі 8000 грн. покладений у банк на півроку з щомісячним нарахуванням складних процентів за ставкою 22 % річних.

Визначити реальний дохід вкладника, якщо очікуваний рівень інфляції складає 8 % та 10 %.