Гроші та кредит: Методичні вказівки до виконання практичних завдань, страница 10

Задача 12. Визначити розмір платежу для погашення позики при розмірі кредиту 600 грн., необхідному рівні прибутковості - 15 % річних за схемою складних процентів. Тривалість позички - 160 днів, місячний рівень інфляції - 1,2 %.

Задача 13. Кредит розміром 2 тис. грн. виданий на 2 роки.

Визначити необхідну для погашення суму, якщо рівень інфляції за 2 роки складе 120 %, а потрібна доходність кредитних операцій – 10 % за ставкою складних процентів.

Задача 14. Вкладник поклав в 2003 році на вклад суму в розмірі 30000 грн. Визначити реальний дохід вкладника, та чи була ця операція вигідною для нього,  якщо проценти нараховувалися по схемі простого проценту, а процентні ставки по вкладах змінювалися наступним чином: з 01.01 по 30.04 – 35 % річних, з 01.05 по 14.05 – 33 % річних, з 15.05 по 14.06 – 30 % річних, з 15.06 по 14.07 – 25 % річних, з 15.07 по 20.08 – 27 % річних, з 21.08 по 31.12 – 24 % річних.

          Щомісячні рівні інфляції за цей період складали: січень – 4,3 %, лютий – 4,0 %, березень- 3,7 %, квітень – 3,8 %, травень – 3,7 %, червень – 3,2 %, липень – 3,0 %, серпень – 2,6 %, вересень – 2,3 %, жовтень – 2,1 %, листопад – 2,3 %, грудень - 2,0 %.

Задача 15.  Визначити реальний дохід вкладника, який вложить у банк 150 тис. грн. на 3 роки з щоквартальним нарахуванням складних відсотків за ставкою 30 % річних, якщо рівень інфляції складе: за 1-й рік – 115 %, за 2-й рік – 110 %, за 3-й рік – 108 %.

Задача 16. 20 тис. грн. були вкладені у банк з щомісячним нарахуванням складних процентів брутто за ставкою 30 % річних. Середньомісячний рівень інфляції за цей рік склав 7 %.

Визначити реальний дохід вкладника.

 Задача 17. Фірма на депозитному рахунку в I банку зберігає 600 тис. грн. Ці гроші внесено на рахунок 1.01 під 25 % річних з нарахуванням щоквартально складних процентів. У другому банку фірмою 1.03 розміщено на депозитному рахунку 650 тис. грн. під 21 % річних з нарахуванням щомісячних складних процентів. 1.08 фірма планує придбати устаткування вартістю 900 тис. гривень. Ця ціна встановлена на 1.01. Ціна устаткування, за якою продавець згоден буде його продати повинна враховувати інфляцію за цей проміжок часу. Рівень інфляції становив за цей період (%): січень - 1,7; лютий – 1,9; березень – 2,0; квітень – 2,0; травень – 2,1; червень – 2,3, липень – 2,0.

Визначити достатність на депозитних вкладах грошових коштів разом з процентами для купівлі устаткування.

Якою буде купівельна спроможність вкладів з урахуванням процентів та інфляції?

ТЕМА 6.  ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

Валютаце грошові кошти, формування та використання яких прямо чи опосередковано пов’язано зі зовнішньоекономічними відносинами.

          Обєктом купівлі – продажу на валютному ринку виступають національні та іноземні валютні цінності. Іноземними валютні цінності є для резидентів, коли вони купують, чи продають їх за національну валюту, національними – для нерезидентів, коли вони купують чи продають ці цінності за іноземну валюту.

          Ціною на валютному ринку є валютний курс.

          Валютний курс – це співвідношення між грошовими одиницями двох країн, що використовується для обміну валют та здійснення інших економічних операцій, або „ціна” грошової одиниці однієї країни, визначена в грошовій одиниці іншої країни.

Валютний курс використовується:

  при обміні валютами під час торгівлі товарами та послугами;

  при наданні кредитів в інші країни та в процесі руху капіталів;

  при порівнянні цін світових  і національних ринків, а також інших вартісних показників різних країн, виражених у національних або іноземних валютах та  проведенні статистичних розрахунків;

  при періодичній переоцінці рахунків в іноземній валюті фірм та банків.

Визначаються різні види валютних курсів:

  офіційний (фіксований) валютний курс – встановлені урядом фіксовані пропорції обміну національної валюти на іноземну і навпаки;

  ринковий валютний курс – курс, що формується на валютному ринку під впливом попиту і пропозиції;

  змішаний валютний курс – контрольований курс, що застосовується при експорті – імпорті продукції, при погашенні боргу та ін.

Деякі валюти офіційно котируються до долара США в вигляді непрямого котирування. Це курс долара до англійського фунта стерлінгів, а також до грошових одиниць країн, що були колоніями Великобританії.

Наприклад, курс  ₤/USD = 1,4344 визначає, що один фунт стерлінгів коштує 1,4344 долара США.

При непрямому котируванні долар виступає в якості валюти котирування, а інша валюта – як база котирування.

При прямому котируванні долар, як правило, є базою, а інша валюта котирувальною.

Крос-курс (cross – rates) – це співвідношення обміну між двома валютами, жодна з яких не є доларом США. Визначається виходячи з курсів цих валют до третьої, як правило до долара США.

Особливістю крос-курсів є те, що курси між валютами можуть котируватися по-різному залежно від того, який банк проводить котирування. Наприклад крос-курс між шведською кроною та англійським фунтом стерлінгів буде відрізнятися залежно від того, котирує її шведський банк або англійський.

Наприклад, в шведському банку може здійснюватися пряме котирування шведської крони в вигляді  ₤/шв. крона =7,1661 шведської крони за 1 англійський фунт стерлінгів, а в лондонському банку дається пряме котирування англійського фунта стерлінгів до шведської крони шв. крона /₤ = 0,1395 англійських фунтів стерлінгів за шведську крону.

Приклади рішення базових задач.

Приклад 1. Німецькій фірмі необхідний кредит у розмірі 2 млн. євро. Річні процентні ставки в німецькому банку складають 12,0%. Менеджерам фірми відомо, що кредит у Англії (у фунтах стерлінгів) можна одержати за 8 % річних. На момент одержання кредиту курс євро був 1,6 євро за 1 ф. ст. Термін позики становить 2 роки, виплата процентів повинна здійснюватися наприкінці кожного року.