Гроші та кредит: Методичні вказівки до виконання практичних завдань, страница 11

Яку стратегію краще вибрати менеджеру німецької фірми, якщо:

а) курс євро за 1 ф. ст.  залишиться незмінним;

б) курс валют зміниться до 1,7 євро за 1 ф. ст. після надання банком кредиту?

Який прибуток або які збитки одержить німецька фірма в кожному з випадків?

Рішення

1) Якщо кредит німецькою фірмою буде взято в Німеччині, то банку потрібно буде виплатити:

  процентів:  2000000 євро∙0,12∙2 = 480000 євро;

  разом з вкладом - 2000000 євро + 480000 євро = 2480000 євро.

2) Якщо кредит буде взято в Англії, то банку потрібно виплатити:

            а) при незмінному курсі:

процентів - 2000000 євро ∙ 0,625 ₤/євро ∙ 0,08∙2 = 1250000∙0,08∙2 = 200000 ₤ .

разом з вкладом  - 1450000 ₤, а в перерахунку в євро – 1450000 ₤ : 0,625 ₤/євро = 2 320 000 євро.

Таким чином, при кредитуванні в Англії у зрівнянні з кредитуванням в Німеччині буде зекономлено 2480000 євро -2320000 євро = 160000 євро.

            б) при зміні валютного курсу:

-  проценти становитимуть 200000 ₤, разом з вкладом  - 1450000 ₤, а в перерахунку в євро - 1450000 ₤ : 0,588 ₤/євро  = 2465986 євро.

Таким чином, при кредитуванні в Англії та при зміні курсу євро, німецька фірма зекономить в порівнянні з кредитом у Німеччині 2480000 євро - 2465986 євро = 14014 євро.

Приклад 2. Німецька компанія згідно з угодою повинна продати українському підприємству устаткування загальною вартістю 1000 тисяч. євро. Гроші, які будуть отримані компанією від здійснення цієї операції, будуть інвестовані в українську економіку. На момент відвантаження устаткування курс євро відносно до гривні був 0,20 євро за 1 грн. Розрахунки за устаткування, яке було поставлено, здійснено через певний проміжок часу, коли курс становив 0,21 євро за 1 грн.

Необхідно визначити прибуток (збиток) постачальника від операційного валютного ризику.

Рішення.

Якщо припустити, що в порівнянні з іншими вільно конвертованими валютами курси  євро та української гривні за цей проміжок часу не змінилися, або практично не змінилися, то тоді можна вирішувати цю задачу наступним чином.

Перш за все треба відзначити, що курс євро відносно української гривні впав, а української гривні відносно німецької марки підвищився. Друга обставина в тому, що на баланс українського підприємства устаткування буде зараховане в національній валюті.

1) На момент відвантаження устаткування б  коштувало:

1000 тис.євро/0,20 євро/грн. = 5000,0 тис. грн.

2) В дійсності це устаткування українським підприємством було зараховано, а відповідно німецькою компанією було інвестовано:

1000 тис.євро/0.21 євро/грн.= 4761,9 тис. грн.

3) Внаслідок зміни курсу валют євро і гривні від здійснення цієї операції німецька компанія зможе інвестувати в українську економіку лише 4761,9 тис.грн. і зазнає збитків від операційного валютного ризику в сумі :

4761,9 тис.грн. – 5000 тис. грн. =  - 238,1 тис. грн.

Приклад 3. Англійська компанія виробляє товар А, собівартість одиниці якого 8 ₤, а ціна - 10 ₤. Цей товар англійська фірма продає до Німеччини. Курс фунта стерлінгів становив 1,67 євро за 1 ₤. Згодом курс фунта стерлінгів змінився і становив 1,69 євро за 1 ₤.

Скільки буде коштувати  товар А в Німеччині та які наслідки треба очікувати в результаті цього. Якою повинна бути цінова політика англійської компанії?

Рішення. 

1) Прибуток від реалізації продукції до зміну курсу валют становив:

10 ₤ - 8 ₤ = 2 ₤.

При цьому рентабельність продукції була 2/8 ∙100 = 25%.

2) При курсі 1,67 євро за 1 ₤ ціна товару А в Німеччині становила:

10 ₤ ∙ 1,67 євро /₤  = 16,7 євро.

У цій ситуації для успішної реалізації продукції ціна її в Німеччині не повинна зростати, тобто становити 16,7 євро.

3) За такої умови англійському товаровиробнику за одиницю товару А буде надходити:

16,7 євро/1,69 євро/₤ = 9,88 ₤.

а прибуток становитиме:

9,88 ₤ – 8 = 1,88 ₤

4) Рівень рентабельності продукції при цьому буде:

1,88 ₤/ 8 ∙100 =23,5%

Виходячи з цього можна зробити висновок про те, що рішення відносно додержування сталої ціни на німецькому ринку виправдано, бо рівень рентабельності продукції  залишиться достатньо високим. 

Приклад 4. Українське підприємство купило обладнання в Японії вартістю 10 млн. єн. На момент відвантаження обладнання курс японської єни до гривні був 55 єн за 1 грн. На момент оплати контракту курс становив 52 єн за 1 грн.

Необхідно визначити обсяг операційного ризику українського підприємства.

Рішення.

1) На момент відвантаження обладнання треба було сплатити:

10 млн. грн. ен/55єн/грн.=181818,2 грн.

2) Після зміни курсу українське підприємство повинно було сплатити:

10 млн. грн. ен/52єн/грн.=192307,7 грн.

3) Внаслідок зміни курсу українське підприємство понесе збиток у розмірі: 

181818,2 грн.- 192307,7 грн. = - 10489,5 грн.

Приклад 5. Визначити крос-курс гривні стосовно російського рубля.

Чому дорівнює крос-курс російського рубля стосовно української гривні?

Рішення.

1) 5,5 грн. /$ : 26 RUR/$ = 0,21 грн./RUR

2) 26 RUR/$:5,5 грн. /$   = 4,73 RUR/грн.

Задачі.

Задача 1.

Німецькій фірмі необхідний кредит у розмірі 1,5 млн. євро. Річна процентна ставка в німецькому банку складає 11,1 %. Менеджерам фірми відомо, що кредит в Англії (у фунтах стерлінгів) можна одержати за 7,1 % річних (табл. 14). Курс євро по відношенню до фунту стерлінгів на момент одержання кредиту складає 1,55 євро/₤.

Термін позики становить 2 роки, виплата процентів повинна здійснюватися наприкінці кожного року.

Яку стратегію краще вибрати менеджеру німецької фірми, якщо:

а) курс євро за 1 ₤  залишиться незмінним;

б) курс валют євро до ₤ зміниться до 1,65 євро/₤ після надання банком кредиту?

Який прибуток або які збитки одержить німецька фірма в кожному з випадків?

Задача 2.