Гроші та кредит: Методичні вказівки до виконання практичних завдань, страница 6

   

          Приклад 6. Організація має на рахунку в банку 200 тис. грн. Банк виплачує 18 % річних по схемі складного проценту. Керівництву організації поступила пропозиція ввійти усім капіталом в організацію венчурного підприємства. Наведені економічні розрахунки свідчать, що через 6 років капітал організації при прийнятті цій пропозиції зросте в 3 рази.

Чи варто приймати цю пропозицію?

          Рішення.

  Якщо організація прийме пропозицію щодо введення свого капіталу в організацію венчурного підприємства, вона отримає:

     

  Якщо організація оставить гроші на рахунку у банку, вона отримає:

          Таким чином, організація отримає більший дохід, якщо прийме пропозицію ввійти всім капіталом в венчурне підприємство.

          Приклад 7. Гроші в сумі 5 тис. грн. вкладені у банк на два роки з піврічним нарахуванням складних процентів під 20 % річних.

Скласти схему зростання капіталу та визначити накопичену суму.

          Рішення.

1)  Схема зростання капіталу:

Період

Сума, з якої нарахо-вуються проценти, тис. грн.

Ставка, часток одиниці

Сума к кінцю періоду, тис. грн.

(1)

(2)

(3)

(4) = (2)ž(3)

6 місяців

5,0

1,1

5,5

12 місяців

5,5

1,1

6,05

18 місяців

6,05

1,1

6,655

24 місяця

6,655

1,1

7,3205

2)  Накопичена сума:

Приклад 8. Розрахувати накопичену суму для різних варіантів нарахування складних процентів за один рік, якщо вихідна сума Р = 1000 грн. і процентна ставка r = 10 %.

          Рішення.

Вихідна сума, P

Частота нарахування, m

Накопичена сума, F

Нарощення

базисне

цепне

1000

Щорічне           (m = 1)

1100,00

1000

Піврічне           (m = 2)

1102,50

+ 2,50

+ 2,50

1000

Щоквартальне (m = 4)

1103,81

+ 3,81

+ 1,31

1000

Щомісячне       (m = 12)

1104,71

+ 4,71

+ 0,90

1000

Щоденне          (m = 365)

1105,16

+ 5,16

+ 0,45

1000

Безперервне     (m = +)

1105,17

+5,17

+ 0,01

Задачі.

Задача 1.Яку суму одержить вкладник при її знятті через 3 квартали, у випадку нарахування банком простих процентів по ставці 15 % річних, якщо первинна сума  вкладу складала 16 тис. грн.

Задача 2. Клієнтом 02.04.2002 р. був зроблений внесок у розмірі 28 тис. грн., що був затребуваний 31.12.2002 р.

Визначити суму нарахованих простих процентів при процентній ставці 18 % річних різними практиками визначення строку вкладу.

Задача 3.Клієнтом 20.01.2002 р. був зроблений внесок у розмірі 26 тис. грн., що був затребуваний 01.02.2003 р.

Визначити суму нарахованих простих процентів при процентній ставці 18 % річних різними практиками визначення строку вкладу.

Задача 4.Видана позичка в розмірі 10 тис. грн. на один місяць (30 днів) під 20 % річних за схемою простих процентів.

Яким буде розмір платежу до погашення позички?

Задача 5. На вкладення в банк у розмірі 500 тис. грн. строком на 5 років банк нараховує 12 % річних.

Яка сума буде на рахунку в кінці строку, якщо нарахування проводиться за схемою:

а) простих відсотків;

б) складних відсотків?

Задача 6.Вкладник збирається покласти у банк 3 тис. грн., щоб через 100 днів отримати 3,3 тис. грн. Визначити потрібну річну ставку простих процентів, на базі якої вкладник може вибрати банк.

Задача 7.  На внесок щорічно нараховуються прості проценти по річній ставці 21 %. Визначити, яку суму треба покласти на внесок для нагромадження через 2  роки 50 тис. грн.

Задача 8.Організація отримала кредит на два роки у розмірі 15 тис. грн. з умовою повертання 18 тис. грн.

Визначити процентну ставку та дисконт.

          Задача 9.  Підприємство одержало кредит на 1 рік у розмірі 10 млн. грн. з умовою повернення 14 млн. грн.

          Якою буде процентна ставка, якщо проценти нараховуються за простою схемою?

Задача 10.  Підприємство має 40 тис. грн. і планує покласти їх на депозит у банк під просту ставку 20 % річних.

Необхідно визначити період нарахування, за який первісний внесок зросте до 60 тис. грн.

Задача 11. Фірмі потрібно накопичити 1 млн. грн., щоб через 5 років придбати будівлю під офіс. Найбільш безпечним способом накопичення є придбання безризикових державних цінних паперів, які генерують річний дохід за ставкою 8 % при піврічному нарахуванні відсотків.

Яким повинен бути первісний вклад фірми?

Задача 12. На рахунку організації у банку знаходиться 30 тис. грн. Банк виплачує 10 % річних по схемі складних процентів. Власник цих коштів отримав пропозицію ввійти своїм капіталом в організацію венчурного підприємства. Наведені економічні розрахунки свідчать, що через п’ять років капітал зросте в 1,8 разів.

Чи варто приймати цю пропозицію?

Задача 13.На рахунку в банку 1,2 млн. грн. Банк сплачує 12,5 % річних. Пропонується увійти всім капіталом у сумісне підприємство, при цьому прогнозується подвоєння капіталу через 5 років.

Чи варто приймати цю пропозицію?

Задача 14. По ставці 24 % річних по схемі простого проценту 20.01.2003 р. на рахунок була покладена сума Р1 = 10 тис. грн., потім на рахунок 05.07.2003 р. була додана сума Р2 = 5 тис. грн., 10.09.2003 р. була знята сума Р3 = 7,5 тис. грн., 20.11.2003 р. рахунок був закритий.

Визначити загальну суму, що була отримана вкладником при закритті рахунку.

          Задача 15. 15.01.2003 р. на рахунок була покладена сума 17 тис. грн. по ставці 21 % річних за схемою простого проценту. 23.04.2003 р. річна ставка банку була змінена на 18 % річних. 01.12.2003 року ставка банку була знижена до 15 % річних. 01.01.2004 р. рахунок був закритий.

Визначити загальну суму, що була отримана вкладником при закритті рахунку.