Розрахунок та проектування приводу головного руху верстата I групи, страница 5

i5-ЕМ5, i6-ЕМ6, i7-ЕМ7. Крім того коробка швидкостей має електромагнітні муфти ЕМВ та ЕМН. ЕМВ забезпечує пряме включення верстата, за годинниковою стрілкою. ЕМН забезпечує зворотне обертання шпинделя верстата, проти годинникової стрілки.

5.1   Розробка механізму керування (командоапарата) приводом головного руху

В якості механізму керування приводу головного руху використовують командоапарат рис.5.1

Командоапарат складається з:

Барабана-1, який жорстко встановлено на валу-2, і який можна жорстко повернути в потрібну позицію за допомогою рукоятки-3. Поворот на потрібну позицію здійснюється за вказівником частот-4. Барабан має ряд доріжок, кількість яких визначається числом електромагнітних муфт. На цих доріжках встановлюються кулачки-5, у місцях відповідних прийнятому порядку перемикання передач,які впливають на кінцеві вимикачі-6 (ВК1- ВК7), забезпечуючи вмикання відповідних електромагнітних муфт (ЕМ1-ЕМ7) при прийнятому варіанті послідовності перемикання передач. Зробимо розгортку-7 і вкажемо розташування кулачків-5 барабана-1. На розгортці для кожної ступені відводиться строчка. Число строк відповідає числу ступенів коробки швидкостей. В точці перетинання строки відповідною доріжкою встановлюються кулачки-5. Кожний контакт панелі, впливає через електричний ланцюг керування, вмикає відповідну електромагнітну муфту. Після розробки механізму керування розробляємо схему керування.

КО АПАР.jpg 


Рис. 5.1 Схема командоапарат


5.2   Розробка електричної схеми керування

Після розробки механізму керування(командоапарат), здійснюємо монтаж електросхеми керування приводом головного руху сприймаючим сигнал від механізму керування.

Ця схема зображена на рис. 5.2 Живлення силового ланцюга здійснюється трьохфазним струмом. При вмиканні рукоятки ВП струм через фази Л2 таЛ3 йде на живлення понижуючого трансформатора Тр. Випрямлення струму здійснюється за допомогою діодів D1-D4, які увімкненні в мостову схему. Вторинна обмотка V2 забезпечує живлення схеми керування приводу головного руху. Кнопка С служить для знеструмлення всієї схеми керування.

Для прямого обертання шпинделя верстата служить кнопка В. Для зворотного - Н,розташована на пульті керування. При натиску однієї з цих кнопок, наприклад В, виникає вмикання ланцюга реле Рв і контактора К. Реле Рв своїм нормально відкритим контактом шунтує кнопку В і вмикає електромагнітну муфту ЕМВ, забезпечує кінематичне замикання ланцюга прямого обертання шпинделя. Водночас з цим контактор К своїм нормально відкритими контактами К1, К2, К3 вмикає електродвигун приводу головного руху. Реле Рв також має нормально замкнутий контакт,який забезпечує вмикання ланцюга зворотного обертання  шпинделя верстата.

При натиску кнопки Н вмикає ланцюг живлення реле Рн і контактора К. Реле своїми нормально відкритими контактами шунтують кнопку Н і вмикають  електромагнітну муфту ЕМН, яка забезпечує зворотне обертання шпинделя. Нормально закритий контакт Рн розмикає ланцюг прямого обертання шпинделя верстата.

Задана частота обертання шпинделя верстата забезпечується комбінацією вмикання електромагнітних муфт ЕМ1–ЕМ7. Забезпечення вмикання електромагнітних муфт лягає на відповідне реле Р1-Р7. Керування якими здійснюється через кінцеві вмикачі ВК1-ВК2.

В схемі також передбачені блокіровки, які виключають випадкове вмикання ланцюгів, які не відповідають режимам роботи. З цією метою в схему вставлені нормально закриті контакти відповідних реле. Ця схема забезпечує керування коробки швидкостей із структурною формулою 10=2[1]∙5[2], яка має реверсивний механізм.

эл схема.jpg

Рис. 5.2 Електросхема керування приводом головного руху


6.  РОЗРАХУНОК ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРИВОДУ ГОЛОВНОГО РУХУ

Привід верстата забезпечує зв'язок від джерела руху до звена, яке виконує виконавчий рух.

Привід головного руху-це сукупність механізмів, яка забезпечує кінематичний зв'язок від джерела руху до виконавчого звена , яке здійснює головний рух. Привід головного руху містить : двигун, органи настрою, виконавче звено.

В верстатах токарної групи існують різні структури приводу:у вигляді окремих вузлів; коробка швидкостей та шпиндельний вузол виконані у вигляді одного вузла; у вигляді єдиного вузла