Розрахунок та проектування приводу головного руху верстата I групи, страница 12

Різноманітність логічних схем пристроїв керування механізми можна поділити на комбінаційні схеми, в яких стан вихідних сигналів залежить тільки від стану вхідних сигналів у даний момент, так і у попередні моменти часу (наприклад, це дешифратори, шифратори, суматори тощо), і на послідовні схеми, в яких стан вихідних сигналів залежить як від стану вхідних сигналів у даний момент, так і у попередні моменти часу, тобто це схеми, які містять елементи пам'яті.

Схеми керування яким-небудь механізмом, наприклад схема керування приводом головного руху верстату або схема керування вибором і зміною інструменту, як правило, є цифровими автоматами, що включають до себе схеми обох виглядів. Аналіз і синтез подібних схем складні, тому в інженерної практиці схему керування доцільно поділять на закінчені пів схеми, які описуються рівняннями алгебри-логіки.


7.1 Синтез релейної схеми керування приводом головного руху через елементи алгебри-логіки

У зв'язку з тим, що синтез схем електроавтоматики з використанням апарату алгебри-логіки є універсальним засобом, придатної для будь-якої елементної бази, основні правила розглянемо як для безконтактних, так і для релейних схем.

правила побудови релейних схем:

1. Вхідне логічне керування перетворюється до вигляду И, ИЛИ та мінімізується;

2. прямому значенню логічної перемінної в рівнянні відповідає замикаючий контакт реле (нормально відкритий) у принципової схемі;

3. інверсному значенню логічної перемінної в рівнянні відповідає контакт реле, що розмикається (нормально закритий);

4. логічному добутку перемінних відповідає послідовне з'єднання контактів;

5. логічної сумі перемінних відповідає паралельне з'єднання контактів.


Таблиця 7.1 Елементи релейно-контактних схем

Реалізована функція

Елемент керування

Релейний еквівалент

Пряме значення логічної перемінний

Інверсне значення логічної  перемінний

Логічний добуток перемінних

Логічна сума перемінних

Правила побудови безконтактних схем:

1. Вхідне логічне рівняння необхідно привести до вигляду, що складається тільки із елементних логічних операцій, які реалізуються елементами вибраної проектувальником елементної бази й мінімізувати;

2. кожної елементарної логічної операції рівняння у принциповій схемі відповідає елемент, що реалізує цю операцію;

3. при багаторазовому вході в рівняння однієї елементарної логічної функції в іншу по логічної сумі, добутку або інверсії нарис схеми слід починати від останнього внутрішньго входу та закінчення зовнішньго.


Таблиця 7.2 Елементів безконтактних схем

Функція

Елемент рівняння

Еквівалент у безконтактній схемі

Здійснимо синтез релейної схеми керування ПГР через елементи алгебри-логіки.

Складаємо рівняння з електросхеми керування згідно з табл. З і рис. 5.2.

К=РВН

РВН∙(В+РВ)

РНВ∙(Н+РВ)

Р1=ВК1∙Р2

Р2=ВК2∙Р1,

Р3=ВК3∙Р4∙ Р5∙ Р6 ∙Р7

Р4=ВК4∙Р3 Р4 Р6 Р7

Р5=ВК5∙Р3 Р4 Р6 Р7

Рб=ВК6∙Р3 Р4 Р5 Р7

Р7=ВК6∙Р3 Р4 Р5 Р6

У=С∙(К+Р1234567)

Згідно отриманим рівнянням і відповідно з табл. 7.2 здійснюємо синтез релейної безконтактної схеми Для синтезу релейної схеми управління використовуємо логічні елементи серії ЛА 153, ЛА 154 та ЛА 155. (рис. 7.1).

Синтез.bmp

Рис.7.1 Синтез схеми керування ПГР

8.  КОМПАНОВКА ВЕРСТАТА І ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Верстат 1К62 має тверду станину коробчатої форми з поперечними П-образними ребрами й посиленими для повздовжнього полозка супорта.  

Станина змонтована на двох пустотілих тумбах. У передній тумбі встановлений електродвигун привода верстата, а в задній розташований бак для охолодної рідини.  

Задня бабка закріплюється на станині однією рукояткою, однак вона має при цьому також додатковий болтовий затискач, використовуваний при свердлильних і важких токарських роботах.