Розрахунок та проектування приводу головного руху верстата I групи, страница 14

Залежно від виду виробництва (індивідуальної, серійної або масове), конфігурації, розмірів і ваги деталей для їхньої обробки застосовуються різні типи токарних верстатів.

Основним видом різального інструменту для токарних верстатів є різці. Однак для обробки отворів використаються також свердли, зенкери, розгорнення й мітчики. Для нарізування зовнішнього кріпильного різьблення застосовуються плашки.

У всіх верстатів токарної групи рухом різання є обертання оброблюваної деталі, тільки в окремих випадках, наприклад при свердленні отворів малого діаметра й нарізання різьб на автоматах, рух різання складається з обертання оброблюваної деталі й обертання різального інструменту.

Рух подачі за рідкісним винятком (автомати поздовжно-фасонного точіння), повідомляється різальному інструменту. У більшості випадків рух подачі є прямолінійним поступальним рухом. В багаторізцевих, револьверних і спеціалізованих токарських верстатах рух подачі іноді здійснюється по дузі окружності.

Обточування  виконується прохідними різцями, які бувають прямими й відігнутими. Циліндричні поверхні виходять при обточуванні з поздовжньою подачею супорта.

Конічні поверхні можуть бути отримані різними методами. При обточуванні в центрах пологі конуси обробляють зі зміщеною задньою бабкою. У цьому випадку вісь обертання деталі стає непаралельної напрямку руху, внаслідок чого утвориться конічна поверхня. Пологі конічні поверхні можуть бути також отримані за допомогою копіювальної лінійки.

Круті конуси можна обробляти за рахунок установки верхньої частини супорта під потрібним кутом щодо осі обертання деталі.

Короткі конічні поверхні типу фасок утворяться фасонним різцем з відповідним головним кутом у плані.

У сучасних токарських верстатах моделях 1К62 конічні поверхні будь-якої довжини й з будь-яким кутом нахилу утворюючої можуть бути отримані за рахунок одночасного включення поздовжньої подачі й подачі верхньої частини супорта. При цьому конусность залежить від співвідношення швидкостей подач і кута повороту верхньої частини супорта.

Фасонні й східчасті поверхні проточують із застосуванням механічних, електричних або гідравлічних копіювальних пристроїв.

Розточування виробляється розточувальними різцями. Природно, що розміри поперечного перерізу розточувальних різців повинні бути менше діаметра розточуваного отвору, а довжина вильоту різця, навпаки, більше глибини отвору. Це, приводить до недостатньої твердості системи й змушує працювати на знижених режимах різання.

Утворення різних видів поверхонь обертання виробляється в основному тими ж методами, що й при обточуванні.

Підрізання торцевих поверхонь у циліндричних деталей й обробка площин у корпусних деталей виробляються при поперечній подачі супорта підрізними різцями.

Відрізання деталей і прорізання канавок також виробляється при поперечній подачі супорта. Однак у цьому випадку використаються відповідно відрізні й канавочні різці. Величина подачі при відрізку й відрізі і прорізі вагомо менше, ніж при підрізуванні.

Нарізування різьби різцем дозволяє одержувати всі типи різьби: метричну, дюймову, модульну й питчеву з будь-яким профілем — трикутним, прямокутним, трапецієподібним, напівкруглим і т.п. Продуктивність нарізування різьби різцем порівняно невисока.

Майже у всіх машин і механізмів основним видом руху є обертальне, тому більшість деталей машин і механізмів являють собою тіла обертання, обробляти які найбільше зручно на верстатах токарної групи. Внаслідок цього токарні верстати в порівнянні з іншими видами металорізального встаткування мають найбільше розповсюдження і становлять до 40% верстатного парку заводів

8.3      Система охолодження та змащувально-охолоджуюча рідина

До мастильно-охолодних матеріалів відносяться вода, водяні розчини, мила, соди, бури (головним чином, що прохолоджують), емульсії, масла, гаснув. Вода й водяні розчини мають високу охолодну здатність, але їхнє застосування не завжди ефективно, тому що не досягається змазування тертьових поверхонь. Тому саме широке застосування одержали емульсії, масла й гас. З мінеральних масел найбільше застосовують веретенне, іноді машинне й осерненні масла - сульфофрезоли. Сульфофрезоли значно впливають на потужність, споживану при різанні, знижуючи її на 20%, у тієї година як емульсії знижують потужність усього лише на 5-10%.