Розрахунок та проектування приводу головного руху верстата I групи, страница 8

Пасові передачі застосовують звичайно для зниження кутової швидкості в сполученні з іншими видами передач. У сполученні із зубчастою передачею ремінну встановлюють на менш навантажений швидкохідний щабель.

Промисловість випускає наступні типи стандартних приводних ременів:

- тканинні прогумовані ГОСТ380598-76;

- бавовняні ГОСТ 6982-75;

- вовняні ОСТ/НКТП 3157;

- шкіряні ГОСТ18679-73;

- із синтетичних матеріалів

Найбільше широко застосовуються тканинні прогумовані ремені.

У приводах з постійним передаточним числом

застосовують наступні типи клинових ременів:

- нормального перетину ГОСТ 1284-80;

- вузького перетину ТУ38-40534-75;

- напівклинові ТУ 38-105768-84;

Ремені нормального перетину є основними. У порівнянні з ременями інших типів вони найбільше широко  використаються в загальному машинобудуванні. Ремені нормального перетину  випускаються 7 розмірів:          

О,А,Б,В,Г,Д,Е

Розглянемо передачу із двома шківами:

1. Крутний момент на швидкохідному валу визначається по формулі

;

М - крутний момент;

Nэ – потужність електродвигуна;

nэл – оберти вала електродвигуна.

Знаючи обертаючий момент вибираємо всі параметри ременя

М=54.43 Н∙м,  обираємо січення пасу Б. Всы параметри вибираэмо с табл. 2.12[4].

bp=14,  h=10,5,  b0=17,  y0=4,0,  F1 =1.38

Рис.6.2 Зріз клинового паса

Швидкість ременя визначаємо 

   

V- швидкість ременя ;

dp1- розрахунковий діаметр шківа;

n1- частота обертання меншого шківа (n1 = nэл)

Міжосьова відстань Ар пасової передачі визначається компонуванням привода. Воно повинне перебуває в межах:

Ар=0.55∙(dр1+ dр2)+h≤a≤2∙(dр1+ dр2), де Ар - міжосьова відстань пасової передачі, мм;

dр1, dр2 – відповідно діаметри більшого й меншого шківів, мм;

h - висота перетину ременя;

Міжосьова відстань вибираємо по таблиці 2.14 [4], при Ар=1.5 dр1,          Ip = 1

При обраній міжосьовій відстані Ар знаходимо розрахункову довжину ременя L по формулі:

де  L - довжину ременя;

Ар - міжосьова відстань пасової передачі, мм;

dр1, dр2 – відповідно діаметри більшого й меншого шківів, мм.

Розрахункову довжину ременя округляємо до стандартної по таблиці 2.12 [4]

При стандартній довжині ременя перераховуємо міжосьову відстань Ар по формулі:

Перевіряємо кут обхвату на меншому шківі по формулі:

При цьому кут α не повинен бути менше 1500

Після цього визначаємо потужність(кВт), що допускає на один клиновий ремінь по формулі:

, де [N] - потужність на один клиновий ремінь,

N0 – потужність допуска на один клиновий ремінь при α=1760, і Iр=1, вихідній довжині L0  і спокійній роботі. По таблиці 2.15 приймаємо N0=0.89

Сα – коефіцієнт, що враховує вплив кута обхвату на тягову здатність ременя. По таблиці 2.18 [4] Сα=1.

СL – коефіцієнт. Враховуючий вплив кута обхвату на його довговічність, визначається залежно від відношенні по таблиці 2.19 СL=1

Ср - коефіцієнт режиму роботи. По таблиці 2.8[4] Ср=1

     виправлення, що враховує зменшення вплив на довговічність вигину ременя на великому шківі зі збільшенням передаточного числа;

Ти – виправлення по крутному моменті на швидкохідному валу Н∙м. По таблиці 2.20[4]  Тu =2.9.

n - частота обертання швидкохідного вала, об/хв

Визначаємо розрахункове число клинових ременів у передачі:

Z - розрахункове число ременів;

Nэл - потужність електродвигуна, кВт

[N] - потужність на один клиновий ремінь, кВт

З урахуванням нерівномірності розподілу навантаження  між ременями дійсне число ременів у передачі визначається по формулі:

 , де Z - розрахункове число ременів;

Cz – коефіцієнт числа ременів

Для підвищення безвідмовності роботи приймаємо z=6.


6.6   Розрахунок шпоночних з’єднань

Розрахунок шпоночних з’єднань.

В більшості випадків для кріплення колес та муфт на валах використовують ненапружені призматичні шпонки. Шпонки, що кріплять обирають за ГОСТ 10748-79 і за СТ СЄВ 189-75. Найчастіше використовують шпонки із закругленими торцями. Найнебезпечнішою інформацією для шпонок і пазів є зминання від обертаючого моменту.

Розрахунок на зминання проводиться за наступною формулою:

, де σсм – напруження зминання, МПа;

М – обертаючей момент на даному валу,Н м;

d- діаметр вала, мм;

h- висота шпонки, мм;