Розрахунок та проектування приводу головного руху верстата I групи

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Національний Технічний Університет «ХПІ»

Кафедра «Технології машинобудування та металорізальних верстатів»

Пояснювальна записка

до курсового проекту на тему:

«Розрахунок та проектування приводу головного руху верстата I групи»

Виконав:

Студент групи МШ – 36a

Тапеха О.В.

Прийняв:

Доц. Гасанов М. І.

Харків 2009


Зміст

Вступ.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ВЕРСТАТА 4

1.1 Стислий опис особливостей оброблюваної поверхні.                             4

1.2 Визначення виробляючих ліній та методи їх отримання.                        5

2 ПОБУДОВА ТА АНАЛІЗ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ВЕРСТАТА.                    5

3. РОЗРОБКА КІНЕМАТИЧНОЇ СХЕМИ ВЕРСТАТА                                        7

4 КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРИВОДУ ГОЛОВНОГО РУХУ.             8

4.1 Графоаналітичний метод розрахунку приводу головного руху.             9

4.2 Визначення чисел зубців колес коробки швидкостей.                             12

4.3 Розрахунок параметрів усіх передач у ланцюзі  приводу головного руху.                                                                                              13

4.4 Визначення розрахункового ряду частот обертання шпинделя.             14

5. КЕРУВАННЯ ПРИВОДОМ ГОЛОВНОГО РУХУ.                                           16

5.1 Розробка механізму керування (командоапарата) приводом  головного руху.                                                                                                                           17

5.2 Розробка електросхеми керування приводом головного руху.             19

6. РОЗРАХУНОК ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРИВОДУ ГОЛОВНОГО РУХУ.            21

6.1 Похідні данні та вимоги.                                                                            21

6.2 Розрахунок крутних моментів, діючих на валах та на шпинделі.            22

6.3 Попередній розрахунок діаметрів валів коробки швидкостей.               23

6.4 Розрахунок модулів та параметрів зубчастих передач.                           24

6.5 Розрахунок пасової передачі.                                                                    28

6.6 Розрахунок шпоночних з`єднань.                                                             32

6.7. Вибір підшипників.                                                                                   34

6.8.Вибір електромагнітних муфт.                                                                  36

6.9 Уточнюючий розрахунок шпинделя.                                                        38

6.10 Опис конструкції приводу головного руху.                                           44

7. СИНТЕЗ ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКИ.                                                                 45

7.1 Синтез релейної схеми керування приводом головного руху через   елементи алгебри логіки.                                                                                         47

8. КОМПАНОВКА ВЕРСТАТА ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЯ.                           52

8.1 Цільові вузли та їх взаємозв’язок і призначення.                                    53

8.2 Експлуатаційні та технологічні можливості верстата.                             54

8.3 Система охолодження та змащувально-охолоджуюча рідина.               57

9. ПИТАННЯ  ЕКОЛОГІЇ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.                                            58

ЛІТЕРАТУРА.

ДОДАТОК1.

ДОДАТОК2.

ДОДАТОК3.


1.  ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ         ПРОЕКТУВАННЯ ВЕРСТАТА

Необхідно обробити поверхню циліндричного валу. Утворення такої поверхні легко реалізовується на верстатах першої групи, тобто токарної.

Обираємо за прототип токарного верстата  загального призначення верстат моделі 1К62, який дозволяє використовувати можливості досконалого твердосплавного  ріжучого інструменту і тим самим досягти суттєвого скорочення машинного часу при виготовленні деталей. 

1.1   Короткий опис особливості оброблюваної поверхні

Будь - яка реальна поверхня, оброблюваної деталі може розглядатися, як деяка геометрична поверхня. Відповідно технологічний процес утворення реальних поверхонь являє собою процес, утворення відповідних геометричних поверхонь.

Будь-яка геометрична поверхня може бути отримана як слід, який залишає одна виробляюча лінія-твірна, при її русі по іншій лінії-направляючій. Таким чином для отримання будь-якої геометричної поверхні необхідно поперед всього наявність двох виробляючих ліній - утворюючої і направляючої.

дет.jpg

Рис. 1.1 Обробляюча деталь

Для отримання цього валу (рис. 1.1) необхідно твірну лінію-1 переміщувати вздовж направляючої лінії-2. 

1.2 Визначення довільних ліній і методи їх отримання

Аналізуючи дану деталь і ріжучий  інструмент визначаємо довільні лінії. Перша лінія – діаметр валу (1) , друга лінія – довжина вала(2).

Визначаємо методи довільних ліній. Довільна лінія 1- діаметр валу. Він утворений методом сліду, тому що ми показуємо різець у вигляді матеріальної точки. Цей метод потребує один формоутворюючий рух ФV1)

Довільна лінія 2-довжина валу. Вона утворена також  методом сліду, він вимагає один формоутворюючий рух ФS2) .

Таким чином, для одержання заданого валу потрібні два простих формоутворюючих рухи ФV1) та ФS2)

2.  ПОБУДОВА ТА АНАЛІЗ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ВЕРСТАТА

Похожие материалы

Информация о работе