Розрахунок та проектування приводу головного руху верстата I групи, страница 15

Рослинні й тваринні масла застосовуються рідше. Більше високими мастильними й охолодними властивостями володіють компаундировані масла, що представляють суміш мінеральних, рослинних і тварин жирів. Ці масла здатні зменшити силу різання на 40-50%.

У тієї ж година емульсії мають достатні властивості, що змазують, і одночасно добрі прохолоджують метав, смороду значно дешевше різних масел.

Емульсії представляють складну систему вода — масло, у якій мінеральне масло перебуває у воді у зваженому стані у вигляді дрібних крапель. Крім того, в емульсії вводяться мило й сода. Емульсії добре змащують й охолоджують тому широко застосовуються в промисловості.

9.  ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Першою умовою раціональної експлуатації верстатів є виконання умов безпеки при роботі на верстаті. Сучасні верстати є потужними, швидкохідними машинами, які знімають не рідко велику кількість стружки за одиницю часу. Можливість травм при потраплянні робочого в зону дії механізмів, при поломках частин верстата, що швидко обертаються (шківів, шліфувальних кругів), при ураженні гарячою та гострою стружкою, що відлітає, при потрапляння під напругу й інших причинах зобов'язує використати спеціальні пристрої та механізми, які забезпечують безпечну роботу на верстаті.

Усі частини, що обертаються, необхідно закрити кришками та кожухами. Особливо важливо мати захисні пристрої для шліфувальних кругів, які обертаються з великою кількістю обертів і можуть у разі дефектів круга розірватися. Кожух повинен мати необхідну порочність і також охороняти робочого від охолоджуючої речовини, що розбризкується. При роботі на верстатах з високими режимами обробки щітки і огородження повинні надійно захищати робочого від попадання стружки.

Великий ефект дає використання спеціальних пило - та стружковідвідників, які відсмоктують стружку тендітних металів і абразивний пил із зони різання.

При відкриванні кришок коробок швидкостей і подач різноманітних механізмів бажано, щоб верстат автоматично вимикався та його не можна було увімкнути пусковою кнопкою. Це зробить безпечною наладку верстата та регулювання його механізмів від випадкових пусків.

Стружка та абразивний пил не повинен потрапляти до навколишнього середовища, а повинні збиратися та утилізуватися, тому що потрапляння дрібних частинок стружки у дихальні шляхи та на слизову оболонку можуть суттєво пошкодити їх. Потрапляння гарячої стружки на шкіру може викликати опіки.

Не допустимо також злиття мастильно-охолоджуючої рідини у системи міської каналізації. Для цього необхідно встановлення насосів для подавання мастильно-охолоджуючої рідини по колу і встановлення фільтрів для подовження строків служби МОР. Відпрацьовану мастильно-охолоджуючої рідини необхідно утилізувати.


ЛІТЕРАТУРА

1.  Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя: в 3-х томах: Т.1. Москва: Машиностроение, 2001., 920с..

2.  Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин. Москва: Высшая школа,1998., 447с..

3.  Гасанов М.И. Методические указания к курсовому проектированию по курсу «Оборудование автоматизированного производства».  Харьков, 2002., 33с..

4.  Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и конструирование деталей машин. Харьков: Основа, 1991., 275с..

5.  Власов А.Ф. Безопасность труда при обработке металлов резаньем. Москва: Машиностроение, 1989., 83с..

6.  Проников А.С. Расчет и конструирование металлорежущих станков. Москва: Высшая школа, 1967., 431с..

7.  Ряховский О.А. Справочник по муфтам. Л.: Политехник, 1991., 383с..

8.  Чернилевский Д.В. Детали машин и механизмов. Курсовое проектирование. Киев: Высшая школа, 1990., 328с..

9.  Чернов Е.С. Проектирование станочной электроавтоматики. Москва: Машиностроение, 1988., 260с..