Анкета щодо компетенцій, якими повинен володіти випускник університету спеціальності "Фінанси", який бажає працевлаштуватися у фінансових управліннях адміністративно-територіальних одиниць та бюджетних установах

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АНКЕТА

щодо компетенцій, якими повинен володіти випускник

Харківського національного економічного університету

спеціальності "Фінанси" (спеціалізація "Управління фінансовою безпекою суб’єктів підприємництва"),

який бажає працевлаштуватися у фінансових управліннях адміністративно-територіальних одиниць та бюджетних установах

Шановний керівнику!

Харківський національний економічний університет реалізує програму підвищення якості підготовки фахівців. Ми вважаємо, що успішне вико­нання цієї програми неможливе без залучення потенційних роботодавців для наших випускників.

         Просимо Вас відповісти на питання анкети, мета якої – зібрати інформацію про найбільш вагомі, на Ваш погляд, компетенції, яким, перш за все, Ви надаєте перевагу під час відбору кандидатів на праце­влаштування та впродовж професійної діяльності фахівців.

         Ваш досвід допоможе з’ясувати найбільш важливі професійні та життєві компетенції наших випускників, спрямувати процес навчання на потреби та бажання роботодавців, виявити слабкі місця у процесі формування освітніх послуг з даної спеціальності і сприятиме розробці заходів щодо більш швидкої адаптації випускників до ринку праці.

         Ми повністю гарантуємо таємницю Ваших особистих відповідей. Ре­зультати цього дослідження будуть використані тільки в узагальненій формі. Заздалегідь вдячні Вам за відповіді та розуміння наших спільних завдань!

Просимо провести ранжування

відповідей за ступенем значущості:

5 – дуже важливо;

4 – важливо;

3 – скоріше важливо, ніж ні;

2 – скоріше неважливо, ніж важливо;

1 – неважливо.


1. Професійні компетенції

          Які професійні компетенції фахівців з управління фінансовою безпекою суб’єктів підприємництва важливі з точки зору роботи на своєму робочому місці та організації в цілому?

Таблиця 1

Зміст компетенції

Значущість компетенції
в балах

1

2

3

4

5

Компетенції з планування

1.1. Складати фінансовий план підприємства

1.2. Прогнозувати грошові потоки підприємства

1.3. Складати прогнозний баланс та звіт про фінансові резуль­тати

1.4. Володіти методикою бюджетування та вміти формувати від­по­відні бюджети

1.5. Планувати потреби структурних підрозділів підприємства
у фінансових ресурсах

1.6. Визначати планову потребу в оборотному капіталі для фі­нан­сування поточної діяльності підприємства

1.7. Планувати обсяги залучення та повернення позикових фі­нан­сових ресурсів

1.8. Здійснювати податкове планування

1.9. Планувати залучення інвестицій корпорацій

1.10. Прогнозувати фінансовий стан підприємства та визначати шляхи забезпечення беззбиткової діяльності та запобігати бан­крут­ству

Організаційні компетенції

1.11. Вносити пропозиції щодо побудови організаційної структури фінансового відділу підприємства

1.12. Організовувати діяльність фінансового відділу підпри­ємст­ва та забезпечувати ефективну взаємодію його співробітників

1.13. Ефективно організовувати робоче місце

1.14. Організовувати виробничу та соціальну адаптацію ново­прий­нятих працівників

1.15. Організовувати професійний відбір працівників на вакантні робочі місця

1.16. Організовувати навчання персоналу

1.17. Організовувати своєчасний та ефективний збір фінансової інформації

1.18. Організовувати підвищення кваліфікації працівників фінан­сового відділу

1.19. Організовувати емісії цінних паперів підприємства

1.20. Застосовувати заходи, спрямовані на забезпечення фінан­сової безпеки підприємства як у короткостроковому, так і у довго­строковому періоді, проводити їх аналіз і давати оцінку

1.21. Організовувати ефективну взаємодію фінансового відділу
з іншими підрозділами підприємства

1.22. Організовувати ефективну взаємодію фінансового відділу
із зовнішніми організаціями: банками, податковими адміністра­ціями тощо

1.23. Знати права та обов'язки працівників фінансового відділу

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Финансы
Тип:
Дополнительные материалы
Размер файла:
697 Kb
Скачали:
0