Анкета щодо компетенцій, якими повинен володіти випускник університету спеціальності "Фінанси", який бажає працевлаштуватися у фінансових управліннях адміністративно-територіальних одиниць та бюджетних установах, страница 4

2. Життєві компетенції (у тому числі загальнокультурні)

         Які життєві компетенції фахівців Вашої спеціальності, на Ваш погляд, важливі з точки зору ефективності роботи на своєму робочому місці та організації в цілому?

Таблиця 2

Життєві компетенції

Значущість

1

2

3

4

5

2.1. Здатність до своєчасного та самостійного виконання конкретних завдань

2.2. Здатність знаходити та аналізувати інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень

2.3. Здатність співпрацювати з колегами в процесі вирішення конкретних проблем

2.4. Здатність самостійно встановлювати пріоритети робіт
з виходом на кінцеву мету

2.5. Здатність до прийняття стратегічних рішень в умовах швидкозмінної навколишньої ситуації

2.6. Здатність безконфліктного вирішення дискусійних питань

2.7. Здатність до самовдосконалення для підвищення своїх освітнього та культурного рівнів

2.8. Здатність до лідерства

2.9. Орієнтація на самореалізацію у сфері освітнього, культурного та професійного рівнів

2.10. Орієнтація на створення міцної родини

2.11. Орієнтація на досягнення життєвого успіху

2.12. Орієнтація на здоровий спосіб життя

Інші компетенції, які Ви вважаєте важливими