Дослідження процессів теплообміну в поршні швидкохідного дизеля (Охорона праці та навколишнього середовища), страница 8

-Розрахунок собівартості і ціни спроектованого двигуна

Вихідні дані по базовому і спроектованому двигунах приведені в таблицях 7.5., 7,6.

У дипломному проекті виконані наступні зміни в конструкції базового двигуна (аналога):

- унедрені заходи щодо збільшення термічної стійкості поршня.

Таблиця 7.5 — Вихідні дані по базавому і спроектованому двигунах

№ п/п

Найменування показника

Од.

вим.

Двигуни

новий

базовий (аналог)

1

Марка двигуна

4ЧН12/14

2

Призначення

тракторний

тракторний

3

Завод — виготовлювач

СІМ

СІМ

4

Ефективна потужність

кВт

177

118

5

Частота обертання колінчатого вала

ХЕ''

2000

2000

6

Питома витрата палива

г/кВттод

210

210

7

Витрата олії на чад

%

0,3

0,3

8

Маса двигуна (конструктивна)

кг

710

710

9

Моторесурс

мотогодина

10000

10000

10

Термін служби

років

8

8

11

Річна зайнятість

ч

1350

1350

12

Коефіцієнт завантаження двигуна по потужності

0,75

0,75

13

Повна собівартість

грн/шт.

19100

14

Ціна виробництва

грн/шт.

21010

15

Ціна продажу

грн/шт.

25212

Собівартість    нового    двигуна    С„,    може    бути    визначена    шляхом коректування витрат на виробництво двигуна-аналога по формулі:

С„ =Са±

(7.9)

де   Са - собівартість двигуна-аналога, грн.:

ДС, - збільшення (зниження) собівартості двигуна-аналога внаслідок конструктивних змін, проведених у ньому в процесі проектування нового двигуна і розробки спецзавдання, грн.;

і    -    число    конструктивних    змін    двигуна-аналога    в    наслідок конструктивних рішень.

Таблиця  7.6.  - Розрахунок вартості  що вводяться  (вилучених) деталей і складальних одиниць

Найменування деталі (складальної одиниці)

Собівартість (ціна),грн/шт.

Кількість штук

Сума, грн.

1 Що Вводяться: •^ Поршень з порожниною охолодження

170

4

680

Разом впроваджених С„

680

2 Вилучені: ^ Поршень

130

4

520

Разом вилучених, С„,

520

Зміну собівартості ДС, можна визначити по формулі:

ДС, = С„„ - Си, = 170 -1 ЗО = 40 грн. ,

(7.10)

де       Ст,   Ст   - собівартість відповідно введених і вилучених деталей і

складальних одиниць.

З обліком усіх конструктивних розробок при комплексному проектуванні собівартість нового двигуна складе:

С„ = С„ + ДС = 19100 +160 = 19260 грн.

(7.11)

При рентабельності виробництва на заводі р = 10 %, прибуток на 1 двигун складе:

о/ „

,=СП-^ = 19260— = 1926 грн,                        (7.12)

"   100               100

де   %р - відсоток рентабельності до собівартості. Ціна виробництва нового двигуна (оптова) дорівнює:

Цп =СП +ПР =19260 + 1926 = 21186 грн.                     (7.13)

Податок на додану вартість (ПДВ):

°/„НПС                  70

НДС = ЦП-      А    =21186- —= 4237.2 грн,               (7.14)

100                  100

де      %НДС = 20 % - податок на додану вартість. Ціна продажу:

Цш, =ЦП +НДС = 21186 + 4237.2 = 25423.2 грн.              (7.15)

Річні обсяги робіт, виконувані при використанні виробу:

В = NЕ•Т,•К:!М,                                               (7.16)

де   А^ - ефективна потужність двигуна; Т3 - річна зайнятість двигуна; Кш - коефіцієнт завантаження двигуна по потужності.

Новий двигун:

Вн =177-1350.0,75 = 179.212.

Базовий двигун:

В,, =118-1350-0,75 = 119.475,0.                                  (7.18)