Дослідження процессів теплообміну в поршні швидкохідного дизеля (Охорона праці та навколишнього середовища), страница 4

-  потужність дози рентгенівського випромінювання на відстані 5 см від екрану та інших поверхонь ВДТ не повинна перевищувати ЮОмкР/год.

6.3 Електробезпека

В конструкторському бюро застосовується мережа напругою 380/220В частотою 50 Гц.

Приміщеня конструкторського бюро відносится до приміщень з підвищеною небезпекою. Ознакою підвищеної небезпеки є можливість одночасного доторкання до токоведучих частин злектрообладнання і нульовому захисному провіднику й (або) радіаторам системи опалення.

Застосовується трьохфазна чотирьохпровідникова мережа із заземленою нейтраллю. У якості засобів захисту людини від ураження електричним струмом при пробиванні на корпус застосовується защитьі человека от пораження током при пробиваний на корпус применяется зануління згідно з ГОСТ 12.1.030.81.

Принцип дії зануління складається у перетворенні замикання на корпус обладнання у коротке однофазне замикання з метою спрацювання захисту автоматичного відключення пошкодженої установки від мережі.

Лінія злектропередач для живлення ЕОМ, периферійних приладів ЕОМ для обслуговування, ремонту й налаштування ЕОМ виконується як окрема групова трьохпровідна мережа шляхом укладання фазового, нульового робочого й нульового захистного дротів. Нульовий захистний дріт використовується для заземлення (зануління) електроприймачів.

Використання нульового робочего провідника як нульового захистного провідника заборонено.

6.4 Пожежна безпека

Пожежна безпека в бюро забезпечується системою передбачення пожежі та пожежної безпеки. Забезпечується засоби пожежегасіння згідно з правилами пожежної безпеки в Україні.

В приміщенях з ЕОМ крім приміщень, в яких розташовується ЕОМ типу ЕС, СМ та інші великі ЕОМ загального призначення, повинні бути обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації з димовими пожежними гучномовцями й переносними вуглекислотними вогнегасниками із розрахунку 2 шт. на кожні 20 кв. м площи приміщеня, з урахуванням гранично-допустимих концентрацій вогнегасної рідини відносно до вимог правил пожежної безпеки в Укра'їні.

Електрообладнання в конструкторському бюро вибрано згідно з классом пожежовибухонебезпечності приміщеня, (виробництво категорії Д, будівлі к І категорії вогнестійкості).

Бюро  обладнане  пожежною     сигналізацією  типу   ІДФ-ТМ.   Встановлені пожежні щит і телефонний зв'язок. Згьідно ГОСТ 12.1.004 - 91 пожежна безпека об'єкту забезпечується:

1. Системою попередження пожежі:

- виключення виникнення джерел загоряння;

- захист будівлі від блискавки;

2. Система пожежного захисту:

- первинні засоби пожежогасіння;

- пожежна сигналізація;

- евакуаційний вихід з робочого приміщеня;

3. Организаційні заходи:

- попередження виникнення відкритого полум'я;

- попередження паління у не встановлених місцях;

- план евакуації людей;

Для   гасіння   пожежі   слід   користуватися   парвинними   засобами   гасіння пожеж- вуглекислотним вогнегасником ОУ - 5.

6.5 Охорона навколишнього середовища

Під охороною навколишнього середовища розуміють систему заходів, спрямованих на підтримку раціонального взаємозв'язку між деяльністю людини та навколишнім середовищем, який забезпечує зберігання, і відновлення природних ресурсів .

Шляхи стабілізації екологичної безпеки:

-  створення економічних важелів, які сприяють развитку екологічно безпечного виробництва;

-  впровадження заходів по контролю й раціональному використанню природних ресурсів;

- посилення вимог екологічних стандартів, нормативів та штрафів;

-  реалізація проектів користування природною анергією за рахунок нетрадиційних джерел;

- використання системи екологічного моніторингу.

Захист  навколишнього  середовища забезпечується  правовою  і  нормативно-технічною базою.

Закони в області навколишнього середовища:

- Конституція України.

-  Закон про охорону навколишнього середовища.

- Закон про охорону атмосферного повітря.

-  Закон про охорону і використання тваринного світу.

- Закон про екологічну експертизу. Закон про відходи та їх розміщення.

7 ЗКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НДР 7.1 Вступ.

Мета науково-дослідної роботи — дослідження процессів теплообміну в поршні швидкохідного дизеля.

Дослідження проводилось у три етапи :