Дослідження процессів теплообміну в поршні швидкохідного дизеля (Охорона праці та навколишнього середовища), страница 7

Довжина критичного шляху Ткр =180 днів.

7.3 Визначення витрат на проведення науково-дослідної роботи

Розрахунок витрат на науково-дослідну работу виконуємо збільшено.

Собівартість науково-дослідної роботи уявляє собою суму усіх поточних витрат на розробку і вміщує наступні статьї:

- матеріали;

- основна зарабітна платня;

- додаткова зарабітна платня;

- відрахування на соціальні програми;

- інші прямі витрати;

- накладні витрати.

Так як більша частина науково-дослідної роботи проводилась за допомогою ЕОМ, то в статтю "матеріали" включаємо витрати на електроенергію, а також на папір, заправку картриджа, канцелярскі прібамбаси, дискети. Сюди ж можна віднести витрати за послуги "Інтернет". Нарешті приймаємо витрати на матеріали приблизно 120 грн.

Стаття "основна зарабітна платня" включає зарабітну платню робітників, безпосередньо зайнятих виконанням цієї роботи і розраховується у формі табл. 7.3.

Керівник цієї роботи отримує місячний оклад в размірі 640 грн (Зос„ = 640 грн). За керівництво кваліфікаційною науково - дослідною роботою він отримує надбавку в розмірі 10% від окладу.

Додаткова заробітна платня (преміальний фонд) приймається в размірі 8% від основної. Відрахування на соціальні програми - 37,5% від суми основної і додаткової заробітної платні.

Амортизація обладнання розраховується у відсотковому відношенні від вартости обладнання. Для ЕОМ річна норма амортизаційних відрахувань становить 25 % від вартості обладнання (квартальна - 6,25%). Приймаємо вартість обладнання з урахуванням зносу 300 грн.

Стаття "інші прямі витрати" включають всі інші витрати, безпосередньо зв'язані з данною НДР. Розмір їх приблизно може бути прийнятим 10% від заробітної платні.

Таблиця 7.3 - Розрахунок основної заробітної платні

Склад виконавців по категоріях

Чисельність робітників

Місячний оклад, грн

Надбавка, грн

Кіл. - сть місяців роботи

Сума, грн

Наукові співробітники:

1 . Керівник роботи

2. Молодший

1

640

64

4

256

науковий

співробітник

1

200

-

4

800

Разом:

1056

На статтю "накладні витрати" відносять витрати на утримання апарату управління организації і загальногосподарські витрати, які неможливо віднести до конкретної НДР. Ці витрати розраховуються пропорційно витратам на оплату праці в розмірі 50% від суми основної і додаткової заробітної платні.

Розрахунок собівартості НДР зводиться в таблицю 7.4. Таблицю 7.4 - Собівартість НДР

№п/п

Найменування статей витрат

Сума, грн

1

Матеріали

120

2

Основна заробітна платня

1056

3

Додаткова заробітна платня

84,5

4

Відрахування на соціальні програми

427,7

5

Амортизаційні відрахування

18,75

6

Інші прямі витрати

105,6

7

Накладні витрати

570,25

Разом

2382,8

Сума статей 1 - 6 складає собівартість НДР - СНдр. Витрати на НДР розраховуються за формулою:

3ШР = Сннр • кп = 2382,8 • 1,1 = 2621,08грн,

(7:

де к„ - коефіцієнт, що враховує накопичення (прибуток) наукової організації (к„ = 1,1).

7.4 Розрахунок ефекту від використання результатів НДР

Ефект від впровадження результатів НДР може бути:

-    зкономічний;

-    зкологічний;

-    соціальний;

-    науково - технічний.

Зкономічний ефект досягається за рахунок можливості підвищення потужності двигуна на базі дизеля СМД — 18Н з 117 до 177 кВт за рахунок використання поршня з масляним охолодженням і тепловодом. При цьому надійність та строк служби двигуна залишаються незмінними.

Розрахунок економічного ефекту від впровадження нового виробу виконується в порівнянні з заміненим їм базовим виробом аналогічного призначення, за умови порівнянності їх по обсязі виконуваних робот (продуктивності), терміну служби й інших якісних параметрів.