Дослідження процессів теплообміну в поршні швидкохідного дизеля (Охорона праці та навколишнього середовища), страница 2

Коефіцієнт використання світлового потокус /; уявляє собою відношення потоку, що падає на поверхню, до сумарного з усіх ламп. Значення г/ визначають для кожного виду світильників в функции індексу приміщенню / та значення коефіцієнтів відбиття потоку рп ре, й рр. Зазвичай для світліх адміністративне -конторських приміщень коефіцієнти відбиттяо приймаються рівними, %:

Р„=70;   ре=50;   р„=30. Індекс приміщення вираховується за формулою:

А-В             8,5-8,5

= 1,25

(6.2)

Іг„-(А + В)    3,4-(8,5+ 8,5) де Н„ — розрахункова висота, м; А=8,5 м, В=8,5 м — довжина й ширина приміщення ; Ьп=Н-Ьсв-Нр„=4,5-0,3-0,8=3,4; де Н=4,5 м - висота приміщення; 1гсв=0,2 -^ 0,8м- звисання світильнику; Нрп=0,8 м - висота робочої поверхні.

При освітленні рядами люмінісцентних світильників до розрахунку приймається кількість рядів, а також тип та потужність лампи, що і визначає світловий поток

Необхідну кількість світильників визначають за формулою: Е^-К-5-г    300-2-72,25-1,1

(6.3)

Ф, -п-т}              4960-2-45

Характеристика виробничого освітлення в конструкторському бюро наведена в таблиці 6.4:

Таблиця 6.4 - Характеристика виробничого освітлення у конструкторському бюро.

Найменування приміщення

Площа приміщення, м

1

а

о

со Ч      3

«     н

В,      0 т     \о О       О

Рн     а

Природне освітлення

Штучне освітлення

Вид освітлення

КПО

%

Вид освітлення

Норміруване освітлення, лк

Конструкторське бюро

72,25

Ш

Бокове

1,5

Комбіноване

750

6.2.3 Гігієнічні параметри

Вимоги по обмеженню несприятливої дії вібрації, встановлені на основі санітарних норм, правил та інших документів, затверджених Мінистерством охорони здоров'я України. Вібраційна нагрузка на оператора нормируеться для кожного направлення дії вібрації. Для локальної вібрації норма вібраційної нагрузки на оператора забезпечує відсутність вібраційного захворювання, що відповідає критерію «безпека».

Таблиця 6.5 - Джерела вібрації

Категорія     вібрації    за санітарними нормами  і критерій оцінки

Характеристика умов праці

Приклад джерел вібрації

3 тип «В» комфорт

Вібрація на робочих місцях робітників розумової праці й персоналу, що не займається фізичною працею

Диспетчерскі, конструкторскі      бюро, лабораторії,     навчальні приміщення, обчислювальні    центри, здравпункти й т.ін.

Санітарні   норми   спектральних  показників     вібраційного  навантаження  на оператора. Загальна вібрація, категорія 3 тип «В».

Таблица 6.6 - Санітарні нормьі спектральних показників вібраційного навантаження на оператора

Середні    геометричні частоти смуг, Гц

Нормативні значення у напрямках Х0 ,¥0.

Віброприскорення, дБ

в 1/1 окт.

2,0 4,0 8,0 16,0 31,5 63,0

81 78 78 84 90 96

6.2.4 Допустимі рівні звукового тиску

Допустимі  рівні     звукового тиску  в  октавних  смугах частот,  рівні  звуку  й зквівалентні рівні звукі на робочих місцях слід приймати:

- для широкополосного постійного і непостійного (окрім імпульсного) шуму за таблицею 6.7: Таблиця 6.7 - Рівні звукового тиску