Дослідження процессів теплообміну в поршні швидкохідного дизеля (Охорона праці та навколишнього середовища), страница 5

1)   пошук шляхів покращення тепловідводу від термонапружених зон поршня швидкохідного дизеля;

2) вибір методу дослідження теплонапруженого стану поршня;

3)   проведення розрахункового дослідження теплонапруженного  стану поршня.

Сучасні тенденції розвитку двигунобудування характеризуються прагненням до форсуванню робочого процесу, що призводить до підвищення вимог до матеріалів деталей та якості тепловідвода від них. Тепловий стан поршня є одним із найважливіших факторів, що обумовлюють працездатність дизеля та його експлуатаційну надійність. Внаслідок перегріву поршня оплавляється кромка КЗ та відбувається коксування масла в зоні поршньових кілець, що призводить до втрати їх працездатності, і до аварійної остановки дизеля. У зв'язку з вище зазначеним актуальним є вибір раціональної конструкції поршня, що дозволяє знизити температуру поршня в більш термонапружених точках на 80-100 °С. Це дає змогу підвищити рівень форсування до 25-28 кВт/л без зміни матеріалу на більш дорогий.

7.2 Визначення терміну виконання НДР

Витрати часу, необхідного для проведення кваліфікаційної науково -дослідної роботи, попередньо визначають згідно навчального плану. Потім, згідно з переліком робот, які наведені в табл.7.1, їх тривалості та послідовності,

а також змоги паралельного виконання робот, складається сітьовий графік виконання кваліфікаційної НДР.

Сітьовий     графік     представлений     на     рис. 7.1.     Його     параметри розраховуються за наступними формулами. Ранні строки початку робот в прямому графику:

де Іу„, сі"р- соответственно ранній строк початку та тривалості попередньої роботи. Ранній строк початку першої роботи приймаємо рівним до нуля.

Ранні строки початку робот в зворотньому графіку:

де вт ,а     - соответственно ранні строки початку та тривалості наступних

робот.

Розрахунок ведеться с кінця графіка, і ранній строк початку кінцевої роботи

приймаємо рівним нулю.

Повний шлях, що проходить крізь цю роботу:

Т^ірн+вгш+ї                             (7.3)

Критичний шлях:

ткг=т„™                                           (7.4)

Повний резерв часу:

кп,=тш,-ті                                          (7_5)

Пізні строки початку робот у прямому графіку:

іш,І = {І',І, +&,„                                            (7.6)

Вільний резерв часу роботи:

К,, =тіп(?™' )-(/„„+</,)

(7.7)

Розрахунок параметрів сітьового графіку виконується у виді таблиці (табл.7.2) Таблиця 7.1 - Перелік основних робот