Дослідження процессів теплообміну в поршні швидкохідного дизеля (Охорона праці та навколишнього середовища), страница 6

№ роб.

Найменування роботи

Трив.

дн.

Роботи, поперед, данній роботі

1

Постановка задачі дипломного проекту

1

0

2

Вибір літератури керівником

5

1

3

Самостійний вибір літератури

7

1

4

Патентний пошук

10

1

5

Аналіз науково - технічної літератури, результатів патентного пошуку

20

2,3,4

6

Затвердження керівником вибраних напрямків

1

5

7

Складання програми роботи

1

5

8

Розширений патентний пошук, збір даних у Интернет

7

6,7

9

Вибір обладнання, материалів

1

8

10

Ознайомлення з існуючими математичними моделями, освоєння программного комплексу

12

8

11

Реалізація першої стадіі розрахунків на ЕОМ

15

9,10

12

Обробка здобутих результатів

2

11

13

Реалізація другої стадіі розрахунків на ЕОМ

20

11

14

Обробка здобутих результатів

2

13

15

Узагальнення здобутих результатів, підготовка статьї

7

12,14

16

Розробка методики проведення експериментального дослідження

25

15

17

Вибір обладнання, материалів та т. інш.

5

15

18

Узагальнення результатів по подготовці зкспериментального дослідження

7

16,17

19

Виконання розрахунків по економічному обгрунтуванню НДР. Підготовка розділу "Охорона праці"

10

18

20

Перевірка розрахунків по зкономічному обгрунтуванню НДР консультантом

3

19

21

Перевірка розділу "Охорона праці" консультантом

2

19

22

Оформлення пояснювальної записки

20

20,21

23

Перевірка роботи керівником

3

22

24

Підготовка графічної частини

10

22,23

25

Рецензування

2

24

26

Підготовка докладу

6

24

27

Захист в ДЕК

1

25,26

Таблиця 7.2 - Основні параметри сітьового графіку

 

№ роб.

Показники

 

4

V

вг>а

т,

к,„

(ШІ

Ка

 

1

1

0

179

180

0

0

0

 

2

5

1

169

175

5

6

5

 

3

7

1

169

177

3

4

3

 

4

10

1

169

180

0

1

0

 

5

20

11

149

180

0

11

0

 

6

1

31

148

180

0

31

0

 

7

1

31

148

180

0

31

0

 

8

7

32

141

180

0

32

0

 

9

1

39

129

169

11

50

11

 

10

12

39

129

180

0

39

0

 

11

15

51

114

180

0

51

0

 

12

2

66

92

160

20

86

20

 

13

20

66

94

180

0

66

0

 

14

2

86

92

180

0

86

0

 

15

7

88

85

180

0

88

0

 

16

25

95

60

180

0

95

0

 

17

5

95

60

160

20

115

20

 

18

7

120

53

180

0

120

0

 

19

10

127

43

180

0

127

0

 

20

3

137

40

180

0

127

0

 

21

2

137

40

179

1

138

1

 

22

20

140

20

180

0

140

0

 

23

3

160

17

180

0

160

0

 

24

10

163

7

180

0

163

0

 

25

2

173

1

176

4

177

4

 

26

6

173

1

180

0

173

0

 

27

1

179

0

180

0

179

0