Дослідження процессів теплообміну в поршні швидкохідного дизеля (Охорона праці та навколишнього середовища), страница 3

Вид        трудової діяльності, робочі місця.

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах з середньогеометричними частотами, Гц.

Рівні     звуку та еквівалентні рівні    звуку, дБА

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Творча

деяльність, керуючі роботи з

підвищеними

вимогами,

наукова

діяльність,

конструювання й

проектування,

програмування,

викладання та

навчання ,

лікарська

діяльність: робочі місця в

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

приміщенях -

дирекції,

проектно-

конструкторські бюро,

програмісти обчислювальних

машин,у лабораторіях для

теоретичних робот й обробки

даних, прийому

хвориху здравпунктах.

6.2.5 Безпека роботи з ЕОМ

Режим роботьі та відпочинку тих, кто працює з ЕОМ, визначається в залежності від виконаної роботи відносно до Д Сан П і Н 3.3.2-007-98.

Конструктивне рішення зкрану такого, що на відстані 0,05м від його поверхні зкспозиційної дозн рентгенівського випрмінювання не перевищує 100 мкР/год.

Рівні злектромагнітного випромінювання та магнітних полей відповідають вимогам Д Сан П і Н 3.3.2.007 - 98 й не перевищують гранично допустимих рівнів магнітних полів з частотою 50 Гц.

Гранично допустима напруженість злектростатичного поля не перевищує 5В/м

Екран монітора і клавіатура знаходяться на оптимальній відстані від очей користувача - не ближче 0,6 м.

Вимоги до допустимих значень не іонізуючого електромагнітного випромінювання:

-   напруженість   електромагнітного   поля   на  відстані   50   см   навколо  ВДТ  за електричною складовою не повинна перевищувати :

в діапазоні частот 5кГц-2кГц   -25 В/м; в діапазоні частот 2кГц-400кГц   -2,5 В/м;

- щільність магнітного потоку не повинна перевищувати :

у діапазоні частот 5кГц-2кГц   -250 мТл; у діапазоні частот 2кГц-400кГц   -25 мТл;

-  злектростатичний потенціал на поверхні не повинен перевищувати 500 В;