Конспект книги "Фінанси". Розділ 13. Варанти конвертовувані цінні папери опціони, страница 9

4. Коли реалізується право варангів, проценти у звіті про прибутки та збитки лишаються незмінними, але число акцій зростає, що призводить до подрібнення ДНА. Коли конвертовувані облігації конвертуються у звичайні акції, проценти, пов'язані з конвертовуваними облігаціями, із звіту зникають і зростає число акцій, що призводить до подрібнення ДНА.

5. Варанти купуватимуть і реалізовуватимуть це право, а акції продаватимуть з прибутком. Цей арбітраж продовжуватиметься, аж доки ринкова ціна варанта не дорівнюватиме його теоретичній ціні.

6. Ліверідж варанта, або процент приросту ціни варанта, поділений ва процент приросту ціни акції, означає, що для будь-якого даного відсотка зміни ціни акції відсоток зміни ціни варанта буде вищий. Іншими словами, інвеститори одержують більший прибуток або збиток на кожен долар, вкладений у варанти, ніж вони одержують від інвестицій у відповідні акції.

7. Власник конвертованих облігацій конвертує їх тоді, коли: процентний доход від акції перевищує доход від конвертовуваної облігації; конверсійна вартість і ринкова ціна значно вищі за відкличну ціну; ціна акції значно перевищує ціну конверсії. За таких умов сподівань на подальший ріст ціни акцій стає дедалі менше, а також зменшується гарантія, що конвертовувана облігація матиме ціну не нижче від цін аналогічних звичайних облігацій,

8. Конвертовувана облігація приносить доход, тоді як варант лише дає можливість купити акції за оголошену ціну і прибутку не забезпечує.

239

9. Якщо протягом терміну дії звичайної облігації процент доходу зростає, зростає фактор дисконта, і ціна конвертовуваної облігації впаде. Інвеститор побачить, що, коли падають ставки процента, вартість конвертовуваної облігації, виражена через ціну подібних звичайних облігацій, росте. Це звичайно буває у період спаду ділової активності. Зменшення процента доходу до дати погашення облігації може також означати, що не виключене відкликання облігації фірмою, яка її випустила, бо ринкова ціна конвертовуваної облігації зростає (припустімо, що конверсійна вартість залишається незмінною). Ось чому інвеститори можуть виявити бажання конвертувати облігації.

10. Вартість опціону покупця впаде у всіх випадках.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Коефіцієнт конверсії == 14,29 акцій

Це означає, що інвеститори, обмінюючи конвертовувані облігації на звичайні акції, одержують 14,29 акцій. Ціна конвертовуваної облігації як звичайної.

Роки    Сума патежів Фактор теперішньої вартості за 10%                    

1 до 5  80        3,791   $303   

5-йрік 1000    0,621   $621   

Ціна конвертовуваної облігації як звичайної =    $924   

2. Припустимо, що опціон покупця розрахований на 100 акцій. Тоді:

Поточна вартість облігацій ($50 х 100 акцій)       $5000 

Вартість акцій за визначеною опціоном ціною акцій ($40 х 100 акцій)           -$4000

Чиста різниця            $1000 

Витрати на опціони покупця ($5 х 100)    -$500  

Чистий прибуток      $500   

3. Теоретична ціна варанта така:

3 х ($50- $45) = 15

240

4.

            Мільйони доларів до конверсії       Мільйони доларів після конверсії 

ДВПП 6,0       6,0      

Проценти       -3,0      -2,0     

Доходи до утриманвя податків       3,0       4,0      

Податки (за 40%)      -1,2      -1,6     

Доходи після утримавня податків  1,8       2,4      

Випущені акції (мільйони) 1,0       1,4      

ДНА    1,80     1,72    

Примітка: Проценти впали на $1 мільйон, бо 10% купона від $10 мільйонів становить $1 шльйон. Коефіцієнт конверсії буде 40 акцій ($1000: $25). Це дає 40000 додаткових акцій за конверсії і подрібнення 8 центів на акцію (з $1,80 до конверсії до $1,72 після конверсії).

5. Коефіцієнт конверсії = = 20 акцій.

Конверсійна вартість = 20 х $60 = $1200

$1200 конверсійна вартість конвертовуваної облігації.

$1100 відклична ціна конвертовуваної облігації.

$100 збиток власників на кожній облігації.