Конспект книги "Фінанси". Розділ 13. Варанти конвертовувані цінні папери опціони, страница 6

Інвеститори також можуть виявити бажання пограти на біржі, але їм не хочеться купувати або продавати акції відразу, бо це пов'язано із значними інвестиціями. Опціон коштує значно менше, ніж акція, і якщо ціна змінюється інакше, ніж передбачалось, то єдиним збитком буде премія, сплачена за право скористатись опціоном.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ: ОПЦІОНИ ПОКУПЦЯ

І ОПЦІОНИ ПРОДАВЦЯ

Є два основні типи опціонів:

- опціони покупця;

- опціони продавця.

Ті, хто купує опціони покупця, тобто хто придбає право купувати цінні папери за визначену ціну, ставлять на те, що ціна пов'язаних з опціоном акцій зросте. Ті, хто купує опціони продавця, тобто хто придбає право продавати цінні папери за визначену ціну, ставлять на

233

те, що ціна впаде. Продавці опціонів, або опціонні ділери, вимагають плату за таке право і, в свою чергу, сподіваються, що ціна акцій, задіяних у справу, не зміниться або зміниться не на користь покупців. Контракт між покупцем і продавцем встановлює ціну, за яку той, хто купує опціон покупця, зможе хулити акції, або ціну, за яку покупець опціону продавця зможе продати акції опціонному ділеру.

Приклад: Як працюють опціони покупця та продавця.

Припустимо, що у вас є такі дані:

(В доларах)   

            Опціон покупця        Опціон продавця      

Поточна ціна акції    90        110     

Ціна використання опціону покупця         100      100     

Сподівана майбутня ціна акції       120      80       

Сплачена премія       10        10       

Ті, що купують опціон покупця, придбають опціон, який дає право купувати акцію за визначеною ціною $100. Вони не скористаються цим правом, доки ціна акції буде менше $100. Чому? Бо недоцільно платити $100 за акцію, яку на ринку можна купити менше ніж за $100. Проте, якщо ціна акції підніметься до $120, ті, хто придбав опціони покупця, можуть вимагати від ділера продати акції за $100. Потім акції можна продати за $120 і цим перекрити свої витрати не премію, сплачену за опціон. Прибуток — $10.

Скажімо, ті, хто купує опціон продавця, сподіваються, що ціна акцій упаде. Припускаємо, що так воно й сталося. Тепер вони можуть купити акції на біржі за $80, продати & ділеру за $100 і заробити $10, після відрахування з прибутку $10 премії, яку було сплачено за опціон.

Це просте пояснення не враховує багато інших способів оперування опціонами. Продавці опціонів, наприклад, можуть продавати опціони покупця і продавця під "покрите" або "голе" забезпечення. Продаж під голе забезпечення, на відміну від покритого, означає, що продавець опціону не має власних акцій, пов'язаних з опціоном. Навіть якщо ціна акції виросте до дуже високого рівня, продавець опціону і тоді змушений буде продавати акції за визначену ціну, тобто ціну використання права опціону. Годі й казати, що продавець голих опціошв покупця та продавця вдається до дуже ризикованих операцій.

Щоб уникнути цього ризику, продавці опціонів захищають себе тим, що вони або купують акції, за які відразу платять гроші - якщо йдеться про опціони покупця, або продають акції на строк без покрит-

234

тя, коли йдеться про опціони продавця. Якщо ціна акцій зміниться у несподіваному напрямку (підніметься у випадку опціону покупця і впаде у випадку опціону продавця), то премія буде максимальним збитком опціонного ділера. Якщо ціни акцій відхиляються від рівня, що визначається сумою ціни акцій, зазначеною в контракті опціону, та премією, сплаченою за опціон, опціонний ділер відразу може надати акції, як тільки того зажадає покупець. Це покриває можливі збитки.

Є також чимало різних "стратегій", коли інвеститори купують і продають опціони одного й того ж типу, сподіваючись мати прибуток на різниці між преміями, коли обставини на ринку змінюються.

Єдина проблема, що стоїть перед тими, хто купує опціони покупця і продавця, — це обмеження в часі. Максимальний термін опціонів покупця і опціонів продавця від 9 до 12 місяців. Після дати закінчення строку дії вони цілковито втрачають свою вартість. Відповідно, ризик часу відбивається на премії, яка сплачується. Чим більше часу залишилось до закінчення терміну дії опціону, тим вищий шанс, що ціна акцій сприятливо змінюватиметься для тих, хто купує опціони покупця і продавця. Отже, чим більше є часу, тим вище премія, і чим менте є часу (або чим ближче до закінчення терміну дії опціону), там нижча премія.