Конспект книги "Фінанси". Розділ 13. Варанти конвертовувані цінні папери опціони, страница 4

Десятий          $1000 номінал           0,386   $386   

Ціна облігації =         $878   

Подані вище величини теперішньої вартості для підрахунку ціни конвертовуваної облігації у випадку, якби вона не мала права на конверсію, можна показати з допомогою такої формули:

Ціна облігації

Коли ринкові ставки зростуть, ціна конвертовуваної облігації, що визначена на випадок, якби облігація не мала права на конверсію, падає. І навпаки. Ринкова ціна конвертовуваної облігації не опуститься нижче ціни звичайної облігації ($878), яким би не був спад цін акцій, на які вона може конвертуватись. Всі ці особливості конвертованої облігації добре видно на малюнку 13-І.

229

Малюнок 13-1. Особливості конвертовуваних облігацій.

Як показано на малюнку 13-1, коли ціна акції перейде певну межу, скажімо, $50, сподівання на подальше зростання ціни акцій зникають, і крива, яка показує ринкову вартість, падає до значення конверсійної вартості. Ліверідж конвертовуваної облігації зникає. Крім того, за ціни $50 конвертовувана облігація варта $1250, що мало захищає інвеститорів, бо облігацію можна відкликати за $1100. Чим більше зростає ціна акції, тим меншу захищеність інвестицій мають власники конвертовуваних облігацій. Вони дедалі більше прагнуть конвертувати облігації.

Які ще фактори спонукають інвеститорів до конвертування облігації? Інколи умови фірми відразу констатують, що через декілька років коефіцієнт конверсії буде знижений. Це означає, що

230

інвеститори одержать менше акцій, ніж за першим коефіцієнтом конверсії, отож інвеститорів спонукають конвертувати облігації до цієї дати, щоб не втратити гроші. Припустимо, що коефіцієнт конверсії змінюється через 3 роки з 25 до 23 акцій і ціна акції за цей час досягла рівня ціни конверсії - $40. Через те, що інвеститори реалізували б лише $920 замість $1000, вони змушені були б конвертувати облігації, перш ніж мав ба змінитись коефіцієнт конверсії. Конвертують і тоді, коли доход у вигляді дивідендів від звичайних акцій вищий за доход від конвертовуваних облігацій. Інший привід конвертувати випливає з того факту, що з ростом цін на акції інвеститори, власники конвертовуваних облігацій, стають дедалі менше захищені інвестиційною ціною. А також є небезпека, що облігація буде відкликана за нижчу ціну, ніж конверсійна вартість, і це спонукає інвеститорів конвертувати облігації у звичайні акції, аби уникнути потенційного збитку.

ВИГОДИ ДЛЯ ФІРМИ

Окрім того, що з випуском конвертовуваних цінних паперів фірма може залучати кошти з нижчою вартістю капіталу, ніж за випуску звичайних облігацій та акцій, вона також знає, що в разі конверсії випущених конвертовуваних облігацій заборгованість у балансі анулюється. Після конверсії також зростає номінал власного акційного капіталу та капітал від продажу акцій понад номінал, хоч більше число акцій призводить до подрібнення доходів на акцію.

Коли співвідношення ціни акцій до доходу фірми, що припадає на одну звичайну акцію, стає дуже низьким, то не вигідно випускати нові акції. Тоді краще використувати конвертовувані цінні папери, бо вони допомагають відкласти фінансування з допомогою випуску звичайних акцій до сприятливіших часів. Фірма може залучити чималі кошти з допомогою випуску конвертовуваних облігацій, а ефект подрібнення доходів на акції зрештою буде менший, ніж у випадку фінансування з допомогою випуску звичайних акцій. З точки зору інвеститорів, кон-вертовувана облігація — це тане скористатись ростом цін на звичайні акції. Це дає їм більшу захищеність, бо конвертовувані акції мають мінімальну, або інвестиційну, ціну. А також, поки у інвеститорів є можливість мати прибуток з допомогою конверсії, конвертовані облігації бодай якось захищають їх від значних коливань цій акцій.

Варто згадати одну принципову ваду - претензії власників конвертовуваних облігацій розглядаються після претензій власників звичайних облігацій. Іншими словами, в разі неплатоспроможності фірми претензії власників конвертовуваних облігацій будуть задоволені лише після того, як будуть задоволені вимоги власників звичайних облігацій.

РІЗНИЦЯ МІЖ ВАРАНТАМИ

ТА КОНВЕРТОВУВАНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ

Варанти не приносять процентів і є ризикованішими інвестиціями ніж конвертовувані облігації, бо в них високий ліверідж. Вони зовсім