Конспект книги "Фінанси". Розділ 13. Варанти конвертовувані цінні папери опціони, страница 7

ЯКІ ФАКТОРИ ВПЛИВАЮТЬ НА ЦІНУ ОПЦІОНІВ

Моделі для вирахунку ціни опціонів значною мірою запозичені з прийомів, розроблених для оцінки варантів. Одна з найвідоміших моделей оцінки акційних опціонів - це модель Влека і Скоулза. Інші моделі здебільшого наслідують їхній метод, хоч і с деякі відмінності. Попри те, що теорія і математичні прийоми, що лежать в основі їх моделі, досить складні, сучасні комп'ютери значно спрощують підрахунки ціни опціонів. Загалом же більшість моделей включать такі чинники:

— співвідношення поточної ціни з ціною акції, зазначеною в контракті опціону;

— час закінчення терміну дії опціону;

— безпечна ставка;

— міра ризику, така,як стандартне відхилення;

— дивіденди на акцію.

У підрахунку цих моделей ціна опціону покупця або його премія будуть високі, якщо: поточна ціна акцій перевищує ціну акції, зазначену в контракті опціону; стандартне відхилення значне; залишилось багато часу до закінчення терміну опціону; безпечна ставка висока; дивіденди низькі.

Як бачите, моделі оцінки опціонів допомагають менеджерам корпорацій зрозуміти, як взаємодіють різні фактори і як вони впливають на ціну опціонів. Розуміння того, як змінюються ці фактори і як вони впливають на ціну опціонів, може допомогти тим, хто шукає, як застрахуватись від ризику, властивого окремим цінним паперам та

235

портфелям інвестицій, і прийняття правильного рішення про вкладання грошей.

Велика кількість моделей оцінки опціонів дає можливість фінансовим менеджерам глибше зрозуміти, як визначається вартість активів компанії і цінних паперів, якими володіють або розпоряджаються корпорації. Важливість акційних опціошв і фінансових строкових операцій постійно зростає, і менеджери корпорацій, які відповідають за управління фондами, мають знати сильні сторони цих інструментів.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Власнику опціону надається право купувати акції за ціну, зазначену в контракті опціну.

Деякі компанії використовують опціони, щоб утримувати своїх службовців і провідних менеджерів у фірмі та для заохочення їх продуктивнішої роботи. Інколи опщони використовуються для залучення до компанії талановитих менеджерів. Є два основних типи опціошв: опціони покупця і продавця. Той, хто купує опціони покупця, ставить на те, що ціна відповідних акцій зросте, а той, хто купує опціони продавця, ставить на те, що ціна відповідних акцій упаде. Опціонний ділер сподівається, що ціна акцій зміниться у напрямку, протилежному від очікуваного тими, хто купує опціони покупця і продавця. Як правило, аби захиститись від великих збитків, спричинюваних значними змінами цін на акції, опціонний ділер купує акції, за які він одразу платить грощі, коли продає опціон покупця, та продає акції на строк без покриття при продажу опціону продавця. Продаж опціонів без такого покриття називається продажам "голих" опціонів. Для підрахунку правдивої ціни опціону можна скористатись кількома добре відомими моделями. Така ціна допомагає інвеститору визначити реальність встановленої ціни опціону завищена вона чи занижена. Опціони дуже важливі, бо дозволяють інвеститорам перекласти ризик на спекулянтів, захищаючи інвеститорів від можливого падіння цін акцій. Ці фінансові інструменти можна також використовувати для того, щоб звести до мінімуму збитки портфеля інвестицій. Опціони надають ширших можливостей інвеститорам і відіграють ключову роль в розробці розумної політики співвідношення ризику і доходу.

ЗАКРІПЛЕННЯГОЛОВНОГО

ЧИ ЗАСВОЇЛИ ВИ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ?

1. Наведіть кілька причин, чому фірма може вдатись до випуску варантів і конвертовуваних облігацій замість звичайних облігацій і звичайних акцій?

236

2. Які переваги одержує інвеститор від варанта? Від конвертовуваної облігації?

3. Як на структуру капіталу фірми впливає реалізація права варанта або конверсія облігації в акції?

4. Що станеться із процентами і доходами на акцію, коли реалізується право варантів або облігації конвертуються в акції?

5. Якщо ринкова ціна варанта падає нижче його теоретичної ціни, що станеться на ринку, аби виправити такий дисбаланс?

6. Що означає ліверідж варанта?