Конспект книги "Фінанси". Розділ 13. Варанти конвертовувані цінні папери опціони, страница 3

            =                      х         

вартість                      ціна акції                   конверсії       

Ще раз скориставшись даними з попереднього прикладу, одержимо:

227

Конверсіна вартість = 35 х $25 = 875

Це рівняння для визначення конверсійної вартості чітко показує, що частина вартості облігації закладена в ціні акції. Отже, номінальна ціна мінус конверсійна вартість ($1000 - $875), або $125, — це премія, яку інвеститор платить за можливість конвертувати облігації в акції.

Конверсійна вартістю — це мінімальна ціна акції, яку інвеститор може одержати за облігацію. Наприклад, якби ціна акції впала до $30, мінімальна ціна, що стоїть за облігацією, — $750, тобто ($30х25). Іншими словами, якби інвеститори конвертували облігації у звичайні акції, найменша сума, яку вони могли б одержати, — це конверсійна вартість облігації, або $750. Якщо $1000 — це початкова ціна, сплачена за облігацію, то стає зрозуміло, чому її не варто конвертувати, доки ціна акції не досягне $40 або більше. За ціни акції $35 інвеститори одержали б лише $875 з $1000, які вони сплатили спочатку. Конверсія принесла б $125 збитку, отже, конвертувати не слід.

За ціни $40 інвеститори повернули б свої $1000 ($40х25). За ціни $50 конвертована облігація мала б вартість $1250 ($50х25), а інвеститори одержали б прибуток $250 ($1250 - $1000).

Конверсійна вартість — це мінімальна ціна, за яку буде продаватись облігація, отож кмітливі інвеститори можуть мати прибуток, коли ринкова ціна конвертовуваної облігації падає нижче й конверсійної вартості. Все, що їм треба зробити, — це купити облігацію, негайно її конвертувати, а потім продати акції. Припустимо, наприклад, що ринкова ціна конвертовуваної облігації становить $1100, її конверсійна вартість - $1150. Якщо власники облігацій конвертують їх, вони одержать пакет акцій, який на $50 дорожчий за облігацію. Але на ринку таке триватиме недовго. Для інвеститорів це шанс зірвати легкий куш. Вони купуватимуть конвертовувані облігації, зароблятимуть на їх конвертуванні, піднімаючи ринкову ціну до або вище конверсійної вартості облігації.

Крім конверсійної вартості, конвертовувана облігація має свою мінімальну, або інвестиційну, ціну, що с еквівалентною ціні звичайної облігації. Це ціна, за яку продавалися б конвертовувані облігації, якби не мали права на конверсію. Отже, конвертовувані облігації надійніше захищені, ніж акції, адже, якщо ціни акцій можуть впасти різко, то ринкова ціна конвертовуваної облігації не може впасти нижче ціни такої ж звичайної облігації.

Підрахунок ціни звичайної облігації дуже простий, і вам, фактично, уже доводилось це робити в розділі 3, коли засвоювали, як визначати теперішню вартість облігації. Все, що треба зробити, це знайти звичайну облігацію, у якої такі ж характеристики, і яку випущено фірмою з такою ж фінансовою структурою, як у тої, що випустила конвертовувані облігації. Купонний процент доходу такої звичайної

8*

228

облігації до погашення служитиме ставкою дисконта. Відома формула для визначення вартості звичайної облігації така:

                                               Процентний                                     Номінал   

Вартість облігації      =                                      доход        +                  облігації  

                                                            (1+R) t                           (1+R)N      

де:

R — купонний процент доходу на облігацію;

N — кількість років від випуску до погашення облігації.

Ця формула також годиться для визначення ціни конвертовуваної облігації у випадку, коли б облігація не мала права на конверсію.

Приклад: Вирахування вартості конвертовуваної облігації у випадку, коли б вона не мала права на конверсію.

Завдання: На щойно випущену конвертовувану облігацію з номіналь-ною ціною $1000 сплачується річний купонний процент $80, термін її погашення 10 років. На звичайну облігацію такої ж компанії сплачується 10% до її погашення. Яка була б ціна щойно випущеної конвертовуваної облігації, якби вона не мала права на конверсію?

Розв'язок:

Роки    Сума платежів           Фактори теперішньоі вартості за 10%       Теперішня вартість         

1-10     Купон $80      6,145   $492