Конспект книги "Фінанси". Розділ 13. Варанти конвертовувані цінні папери опціони, страница 5

231

втрачають цінність, коли закінчується термін іх дії і коли ціна акцій надає до духе низького рівня. На противагу, конвертовувані облігаціі мають мінімальну інвестиційну ціну, дають інвеститорам постійний процентний доход, на них виплачується номінальна вартість за погашення. Вартість капіталу від випуску облігацій разом з варантами трохи вища за вартість капіталу від випуску конвертовуваних облігацій. Важливіше те, що, колв реалізується право варантів, фірми залучають додаткові кошти, а з конверсією конвертовуваних облігацій цього немає. Проте, коли конвертовувані облігації обмінюються на акції, заборгованість у балансі ліквідується. Коли реалізується право варантів, заборгованість лишається на балансі фірми.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Варанти і конвертовувані облігації, що дають своїм власникам право обміняти, їх на відповідні акції, є два альтернативні джерела фінансування.

Облігації, що випускаються разом з варантами, та конверто-вувані облігації мають нижчу вартість капіталу, ніж звичайні облігації. Коли конвертовувані облігації обмінюються на акції, у балансі фірми ліквідується заборгованість, хоча фірма нові кошти не одержує. І навпаки, хоча заборгованість і лишається як джерело капіталу в балансі, коли реалізується право варантів, фірма одержує додаткові кошти. Здебільшого, якщо варанти підвищують попит на облігації, то конвертовувані облігації надають фірмам певний простір для фінансового маневру.

Для інвеститорів варанти цікаві тим, що дають можливість використати сподіване підвищення цін акцій, а також мати високий процент доходу від цих звичайних акцій. Ціна варантів порівняно з ціною акцій низька, отже, вони забезпечують значний ліверідж.

Ринкова ціна конвертовуваної акції не впаде нижче II інвестиційної ціни, що є еквівалентною ціні випущених звичайних облігацій зі схожими характеристиками.

ОПЦІОНИ

Інколи корпорації, щоб утримувати у себе провідних менеджерів, пропонують їм опціони на купівлю акцій. Це також роблять для того, аби привабити до фірми нових кваліфікованих менеджерів. Можливість скористатись правом опціону надається на визначений період часу. Через те, що податкова служба вимагає трирічного терміну дії акційного опціону, щоб фірма мала право звітувати про доходи від продажу опціонів як про капітальні доходи, багато фірм встановлюють період ДІЇ опціону понад 3 роки.

232

Приклад: Опціон для менеджерів.

Припустимо, що акції фірми нині продаються по $10. Фірма погоджується надати провідним менеджерам право купувати певну кількість акцій по $14 кожна. Припустимо також, що через б місяців ціна акції зростає до $20.1 тоді менеджери можуть позичити гроші, купити у фірми акції по $14, а продати іх на ринку по $20. Прибуток - $б на кожній акції.

Додаткові акції, випущені для менеджерів, відповідно зменшують доходи фірма на акцію. Менеджерам не треба викладати свої гроші, отож їхня єдина можлива втрата — це втрата права опціону та неодержаний прибуток, якщо ціна акції за період дії опціону не підніметься вище $ 14.

Інші опціони, які становлять інтерес для компаній-інвеститорів та фінансових менеджерів, - це опціони покупця, опціони продавця, акційні індексні опціони, індексні строкові операції з акціями та строкові операції із процентними ставками. Багато фінансових менеджерів прямо чи опосередковано відповідають за управління пенсійними та іншими корпоративними фондами, отже, вони мають знати особливості цих фінансових інструментів. Такі цінні папери можна використовувати для зменшення ризику портфеля інвенстицій і для страхування від можливого падіння цін. Операції з опціонами можна застосовувати для захисту інвестицій у цінні папери або для підвищення доходів. Деякі дослідження показують, що опціони можуть також вплинути на обсяг продажу акцій фірми та підвищити ліквідність акцій. З цих міркувань на порі короткий вступ до того, як саме діє цей ринок.

Інвеститори купують і продають опціони з кількох причин. Вони можуть забажати відкласти купівлю акцій до певної дати або до певної їх ціни. Якщо ціни акцій падають, вони куплять їх за ринкову ціну і 'їх втрата - це премія, яку вони сплатили за опціони. Якщо ж ціна зростає, акції можна купити за ціну, встановлену опціоном.