Конспект книги "Фінанси". Розділ 13. Варанти конвертовувані цінні папери опціони

Страницы работы

Содержание работы

13.

ВАРАНТИ

КОНВЕРТОВУВАНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ОПЦІОНИ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Відклична ціна — ціна, за якою фірма, що випустила облігації, може відкликати їх назад.

Ціна конверсії — ціна акцій, за якою конвертовувані цінні папере можна обміняти на звичайні акції.

Конвертовувана облігація — вид цінних паперів, які власник може обміняти на певне число звичайних авції.

Визначена ціна акції — заздалегідь обумовлена ціна, за яку власник варантів мохе купити звичайні акції.

Опціон — право купувахи акції за визначену ціну.

Варант — вид цінних паперів, що дає право покупцю облігацій або привілейованих акцій купувати звичайні акції за визначену ціну.

ВАРАНТИ ТА КОНВЕРТОВУВАНІ ОБЛІГАЦІЇ

Варанти та конвертовувані цінні папери дають інвеститору право купувати звичайні акції за раніш визначену ціну. Заради такого привілею інвеститори ідуть на деякі поступки: вони погоджуються на нижчий доход від акцій, які вони купують, і, як правило, погодхуються на менші гарантії на випадок банкрутства.

Фірми вважають ці цінні папери привабливим джерелом коштів, бо в них нижча ціна капіталу. А ще конвертовувані цінні папери та варанти є для фірми певним гнучким фінансовим інструментом, що дозволяє фірмі відкладати випуск акцій до сприятливіших часів. Крім того, коли реалізуються варанти, фірма одержує додаткові кошти. Ці форми фінансування стали популярними і відіграють важливу роль у фінансових рішеннях фірми. За будь-якого з цих двох фінансувань фірми одержують певні вигоди. До того ж їх можна з успіхом використовувати як "солодку приправу" для компанії, яку намагаються купити, щоб злиття з іншою компанією било привабливішим.

224

ВАРАНТИ

Варавти, як правило, мають обмежений термін дії, звичайно від З до 5 років. Проте деякі варанти випускаються на невизначений час. Ми розглянемо варанти, що мають визначений термін дії. Варавт дає покупцю облігації чи привілейованої акції право вибору купити певну кількість звичайних акцій за попередньо визначеною ціною. Така визначена ціна акцій, як правило, на 15% або 20% вища за поточну ціну акцій. Отже, коли поточна ціна акції $50, фірма каже інвеститору: "Якщо ви купите одну облігацію, ми дозволимо вам купити звичайну акцію протягом визначеного часу (скажімо, протягом 3 років) за $60''. Якщо ціна акції підніметься до $70, власних облігації може обміняти або скористатись варантом і купити акцію за $60. Результат — чистий прибуток $10 на акцію. Звичайно ж, інвеститори не обміняють свої варантн на акції, доки їхня ціна не стане вищою за визначену ціну акції, бо так вони можуть купити акції і на відкритому ринку.

Умови такого обміну можуть з часом змінюватись. Інколи фірма но кількох роках піднімає визначену варантом ціну акції. Наприклад, вона повідомляє інвеститорам, що вони можуть використовувати ті самі варанти за $60 і на наступні 3 роки, але далі їм треба буде платити за акцію $65.

Фірми встановлюють, скільки акцій можна купити за один варант. Деякі фірми визначають, що один варант годиться для купівлі однієї акції, інші заявляють, що за один варант можна купити дві акції, і так далі. Загалом варанти можуть бути в обігу самостійно. Це означає, що, хоч вони й випускаються для покупця облігації або привілейованої акції, їх. можна продавати незалежно, тобто без посилання на те, під які цінні папери їх випущено. Ці варантн продаються окремо на фондовій біржі або безпосередньо між продавцем і покупцем.

ВАРТІСТЬ ВАРАНТІВ

Варант цінний тим, що інвеститори сподіваються на підвищення ціни акції понад визначену ціну акції, а відтак сподіваються мати прибутки. Без такої сподіванки варанти нічого не варті, їх ніхто не купуватиме. Крім того, є сподіванка на приріст доходів фірми у майбутньому, а отже, й ріст дивідендів. Коли дивіденди високі, то пропозиція купувати звичайні акції стає привабливою.

Вартість варанта виводиться просто — це різкиця між ціною звичайної акції та визначеною ціною акції, яка перемножується на кількість акцій, на які обмінюється один варант. Цей результат називається теоретичною ціною варанта.

Теоритична    Кількість акцій,                                Поточна ціна Визначена                 

ціна         =     які обмінюються       х                      звичайної    -  ціна                

варанта           на варант                                акції    акції               

225

Отже, якщо компанія визначає для варанта ціну акції $60, а поточна ціна акції $65 і варант обмінюється на дві акції, то теоретична ціна варанта буде така:

Теоритична ціна варанта = 2($б5-$б0) = $10

Теоретична ціна варанта - це найнижча ціна, за яку він може продаватись. Якщо ринкова ціна варанта впаде нижче теоретичної, то арбітражні ділери скуплять їх, реалізують право варантів і продадуть акції. Що більше варантів купуватимуть, то швидше ринкова ціна підніметься до теоретичної. Арбітраж закінчиться.

Похожие материалы

Информация о работе