Конспект книги "Фінанси". Розділ 13. Варанти конвертовувані цінні папери опціони, страница 2

Варанти мають вищий ліверідж, ніж звичайні акції, з якими пов'язані варанти. Зміна ціни акції на певний відсоток призведе до зміни ціни варанта на більший відсоток.

Приклад: Варанти мають вищий ліверідж, ніж акції.

Припустимо, що ринкова ціна варанта змінюється долар у долар з ціною акції. (Це часто трапляється після значних змін на ціни акцій). Припустимо, що у вас є такі дані:

Поточна ціна акцій — $70

Визначена ціна — $65

Умови обміну — 2 акції на 1 варант, тоді:

Теоритична ціна варанта = 2($70-$б5) = $10

Припустимо, що інвеститор купує варант за поточну ринкову ціну $10, а потім ціна акції підніметься до $75. Ринкова ціна, або теоретична ціна варанта, зросте до $20 [2($75-$65)].

На ринкову ціну варанта впливають сподівані зміни цін акцій. Чим вища мінливість ціни акцій, тим більший шанс мати зиск або збитки від варантів.

ВИГОДИ ДЛЯ ФІРМИ

Які будуть наслідки, якщо фірма випустить облігації разом з варантом? По-перше, крім грошей, які фірма одержала від початкового випуску облігацій, вона отримає ще й за акції, за які платитимуть інвеститори, коли реалізовуватимуть право своїх варантів. По-друге, фірма виграє на продажі облігацій з нижчою вартістю капіталу, ніж за прямого продажу облігацій. По-третє, трохи розбавляється ДНА, коли реалізується право варантів на ринку, бо збільшується кількість акцій. По-четверте, в балансі фірми сума номіналу акцій та акційний капітал від продажу акцій понад номінал зростає. По-п'яте, і це дуже важливо, заборгованість лишається на балансі фірми.

КОНВЕРТОВУВАНІ ОБЛІГАЦІЇ

Конвертовувана облігація — це вид цінних паперів, що дають власнику право обміняти їх на визначене число звичайних акцій. Вона, як правило, має особливість бути відкликаною, що дає змогу компанії,

8 Фінанси

226

яка їївипускає, змусити інвеститорів передати або повернути облігації за визначену ціну. Наприклад, припускаємо, що конвертовувана облігація випускається з номіналом $1000. Якщо відкличну ціну встановлено на 10% вищу за номінал, то сплата 10% за відкликання дозволить фірмі відкликати конвертовувані облігації, коли їхня ціна дорівнюватиме або буде вищою за $1100.

У конвертовуваної облігації є кілька привабливих особливостей. Навіть якщо фірма й може випустити таку облігацію з нижчою вар-.тістю капіталу, ніж у неконвертовуваної облігації, вона все одно зберігає деякі характеристики звичайної облігації. А тому конвертовувана облігація схожа на звичайну облігацію, але з тією особливістю, що дає можливість її власнику мати вигоду від зростання ціни акцій. Незважаючи на тс, що конвертовувані облігації можна відкликати за певною ціною, цей вид цінних паперів, як і інші облігації, також має дату погашення. Отже, якщо конвертовувані облігації не відкликаються або не конвертуються, вони будуть погашені у визначений час. Якщо конвертовувана облігація випускається на 20 років, це означає, що фірма сплатить власникам такої довгострокової облігації номінальну вартість ($1000) наприкінці двадцятого року. У проміжні роки звичайно фірма погоджується сплачувати оголошений купон на ці облігації.

ВАРТІСТЬ КОНВЕРТОВУВАНИХ ОБЛІГАЦІЙ

Щоб зрозуміти, як оцінюються конвертовувані облігації, слід розглянути деякі загальні моменти, які формують їх ціну. Припустимо, що фірма випускає конвертовувану облігацію, коли поточна ціна акції, на яку конвертується облігація, $35, а ціна, за якої облігація може бути конвертована на акцію, - $40. Ця ціна - $40, називається ціною конверсії. Різниця між поточною ціною акції та ціною її конверсії є премією конверсії, або 5 ($40-$35). Ця премія означає, що власникам конвертованих облігацій слід почекати, поки ціна акції не досягне $40, перш ніж подумати про конвертування облігації в акцію.

Коефіцієнт конверсії — це кількість акцій, отриманих в обмін на пред'явлену конвертовану облігацію.

Коефіцієнт     =          Номінальна вартість конвертовуваної облігації  

конверсії                    Ціна конверсії          

Використовуючи цифри з попереднього прикладу, одержимо:

Коефіцієнт конверсії =

Конверсійна вартість — це дуже важлива характеристика, бо вона показує вартість конвертовуваної облігації через вартість акцій.

Конверсійна              Поточна ринкова                  Коефіцієнт