Конспект книги "Фінанси". Розділ 13. Варанти конвертовувані цінні папери опціони, страница 8

7. Чому у власника конвертовуваної облігації може з'явитися бахання конвертувати її у звичайні акції? У своїй відповіді згадайте дивіденди, ціну опціону покупця та ціну акцій.

8. Окрім конверсійної вартості, які інші особливості інвестування має конвертовувана облігація на відміну від варанта?

9. Якщо протягом терміну своєї дії процент доходу звичайної облігації зростає, що трапиться з ціною конвертовуваної облігації і що це означає для інвеститора?

10. Коли все інше лишається незмінним, як зміниться ціна опціону покупця, якщо:

а) зменшуються дивідендина акцію;

б) зменшується безпечна ставка;

в) передбачається спад цін акцій;

г) знижується стандартне відхилення цін акцій;

д) термін дії опціону покупця скорочується.

ТЕРМІНИ ДЛЯ ЗАУЧУВАННЯ

Власники опціону покупця

Кінцевий термін дії

Ціна опціону покупця

Інвестиційна ціна конвертовуваної облігації

Конверсійна премія

Опціон

Ціна конверсії

Продавець опціону

Коефіцієнт конверсії

Покупець опціону продавця

Конверсійна вартість

Теоретична ціна варанта

Конвертовувана облігація

Варант

Визначена ціна акції

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Вирахуйте ціну конвертовуваної облігації як звичайної облігації і її коефіцієнт конверсії, якщо поточна ціна акції становить $60, ціна конверсії $70, а термін погашення облігації 5 років. Врахуйте, що подібна звичайна облігація дає 10% доходу до погашення, порявняно

237

з 8% від конвертовуваноі облігації. (Візьміть номінальну вартість облігації $1000).

2. Щоб придбати опціон покупця, сплачується премія $5, ціна акції - $50, визначена опціоном ціна акції - $40. Яхі прибутки чи збитки матиме власник опціону покупця, якщо він реалізує право опціону?

3. Вирахуйте теоретичну ціну варанта, якщо поточна ціна. акції становить $50, а визначена варантом ціна акції $45. Кожен варант обмінюється на 3 акції.

4. Фірма випустила конвертовуваних облігацій на суму $10 мільйонів. Купон на ці конвертовувані облігації становить $100 на облігацію, кожна облігація конвертується в акції за ціною конверсії $25. Як зміниться звіт про доходи і що трапиться з ДНА, коли всі облігації будуть конвертовані? Звіт про доходи перед конверсією був такий, як показано нижче, а після конверсії залишився на рівні $6000000.

            Мільйони доларів до конверсії      

ДВПП 6,0      

Проценти       -3,0     

Доходи до утримання податків       3,0      

Податки (за 40%)      -1,2     

Доходи після утримання податків  1,8      

Випущені акції (мільйони) 1,0      

ДНА    $1,80  

5. Конвертовувана облігація має відкличну ціну $1100. Акція, на яку вона може конвертуватись, продається за $60, а ціна конверсії становить $50. Який за цих умов буде прибуток чи збиток на кожній облігації, якщо власники конвертовуваноі облігації можуть конвертувати облігацію і продати акції, але компанія відкликає облігацію? Номінал облігації $1000.

ВІДПОВІДІ

ЧИ ЗАСВОЇЛИ ВИ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ?

1. Варанти та конвертовувані облігації забезпечують фірмі фінансову гнучкість і нижчу вартість капіталу. Проте інвеститори, купуючи конвертовувані облігації замість звичайних облігацій, як правило, погоджуються на менші гарантії захисту своїх капіталовкладень на випадок банкрутства.

2. Покупець варанта може скористатись підвищенням ціни акції, коли ціна її перевищує визначену варантом. Інвеститор може одержати частину дивідендів, які сплачуються акційникам, коли він реалізує

238

право вараита і придбає акціі. Деякі інвеститори купують варанти заради їх значного ліверіджу, коли зростає ціна акцій.

Власники конвертовуваних облігацій одержують купонний доход від цих облігацій так само, як і від простих облігацій, але вони захищені від спаду цін, бо конвертовувані облігації мають інвестиційну ціну. Власники конвертовувавих акцій можуть мати зиск у майбутньому від зростання цін акцій і росту дивідендів, якщо вони вирішать конвертувати облігації.

3. Коли варант реалізується в обмін на акції, заборгованість лишається на балансі. Коли конвертовувані облігації конвертуються в акції, заборгованість у балансі анулюється. Співвідношення заборгованості та власного капіталу зменшується, коли варант обмінюється на акції, власний капітал зростає, водночас заборгованість лишається незмінною. Насправді варант не обмінюється на акції, він дає право його власнику обміняти гроші на акції. Проте, коли реалізуються варанти, співвідношення заборгованості та власного капіталу залишається на вищому рівні, ніж тоді, коли конвертуються облігації.