Ответы на вопросы экзаменационных билетов № 1-23 дисциплины "История Беларуси" (Кастрычніцкая 1917 года рэвалюцыя ў Беларусі. Развіццё культуры ў РБ на сучасным этапе), страница 4

Сацыяльна-эканамічнае становішча Заходняй Беларусі

Па рыжскаму мірнаму дагавору ад 18 сакавіка 1921 года да Польшчы адыходзіла Заходняя частка беларускіх зямель.

Аграрны прыдатак                                                                             Звыш 4 млн. чалавек

   да Польшчы                                   Заходняя Беларусь                        як і ў БССР

   “Крэсы ўсходнія”               

Рынкі збыта                                                                                       Вырабляла прамысловай

                                                                  Бела Польшча                 прадукцыі ў 9 разоў

Крыніца таннай                                  Так называлі яе палякі          менш, чым у БССР

     Сыравіны                 

                                                                                                            85% насельніцтва занята

                                                                                                            ў сельскай гаспадаркі

                                                                                                            Памешчыкі валодалі

                                                                                                            50% усёй зямлі

На тэрыторыі Заходняй Беларусі ажыццяўлялася паланізацыя:

- Насаджэнне польскай мовы, пераўтварэнне беларускіх школ ў польскія

- Спыненне выдання беларускіх газет і часопісаў

- Забарона ўжывання беларускай мовы ў дзяржаўных установах

- Праваслаўныя цэрквы пераўтвараліся ў касцёлы

- Засяленне беларускіх зямель асаднікамі (былымі польскімі афіцэрамі, якім адводзіліся зямельныя вялікія надзелы і даваліся грашовыя сродкі

Напрамкі нацыянальна-вызваленчага руху:

- Камуністычная партыя Заходняй Беларусі (1923 год КПЗБ)

- За ўз’яднанне з БССР (Славінскі, Харужая), камуністычны саюз моладзі Заходняй Беларусі

- Партыі нацыянальна-вызваленчага дэмакратычнага руху – прыхільнікі мірных сродкаў барацьбы

- Таварыства беларускай школы (1921 год ТБШ) – масавая культурна-асветніцкая арганізацыя (Браніслаў Тарашкевіч)

- Беларуская сялянска-рабочая грамада (БСРГ – 1926 – за самавызначэнне Заходняй Беларусі, разгромлена ў 1927 годзе польскімі ўладамі)

1926 – Дзяржаўны пераварот у Польшчы. Да ўлады прыйшоў Юзаф Пілзуцкі. Была ўстаноўлена буржуазная дыктатура і рэжым атрымаў назву “Санацыі”.

Барацьба супраць прыгнёту Польшчы

1925 год – сітуацыя блізкая да ўзброенага паўстання

Кастрычнік 1932 – люты 1933 – забастоўкі рабочых і сялян у Белавежскай пушчы.

Жорсткі тэрор

 


У Бярозе Картузкай                          надзвычайныя суды                 карныя экспедыцыі

        канцлагер 

Уз’яднанне беларускага народа

23 жніўня 1939 года – дагавор аб ненападзе Германіі і СССР (пакт Молатава і Рыбентропа) аб ненападзе і сфер уплыву:

Заходняя Беларусь адыходзіла да сферы ўплыву СССР

1 верасня 1939 года – Германія напала на Польшчу, пачатак ІІ Сусветнай вайны

 

17 верасня 1939 года – чырвоная армія пачала паход у Заходнюю Беларусь

29 верасня 1939 года – дагавор СССР і Германіі аб дружбе і граніцы

28-30 кастрычніка 1939 года – у Беластоку адбыўся Народны сход Заходняй Беларусі і прыняў пастанову прасіць вярхоўны савет СССР прыняць Заходнюю Беларусь у склад СССР і БССР

Просьба была задаволена 12 лістапада 1939 года Заходняя Беларусь была ўключана ў склад БССР і СССР

Пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1939-1941 гады:

- Будаўніцтва новых прадпрыемстваў

- Ліквідацыя беспрацоўя

- Стварэнне калгасаў

- Рэпрэсіі супраць кулакоў

Білет 9 пытанне 2

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. Усталяванне акупацыйнага рэжыму

Для нападзення на СССР, Германіяй быў распрацаваны план

Поўнач                                                                                                            Прыбалтыка, Ленінград

цэнтр“Маланкавай вайны”,                     Мінск – Смаленск,

Поўдзень     план Барбароса                                    Масква

                                                        Украіна, Паўднёвы