Ответы на вопросы экзаменационных билетов № 1-23 дисциплины "История Беларуси" (Кастрычніцкая 1917 года рэвалюцыя ў Беларусі. Развіццё культуры ў РБ на сучасным этапе), страница 12

Згодна канстытуцыі:

Прэзідэнт

Кіраўнік дзяржавы і гарант Канстытуцыі, мае права заканадаўчай ініцыятывы

Заканадаўчая                                     Выканаўчая                              Судовая

         Нацыянальны сход                            Савет міністраўна чале            Належыць судам

     Палата             Савет Рэспублікі            з прым’ер міністрам

прадстаўнікоў                                             які прызначаецца прэзідэнтам

                                                                     са згоды палаты прадстаўнікоў

     Двухпалатны парламент

                                                                                            Урад

Адпаведна Канстытуцыі Руспубліка Беларуст:

- Унітарная (адзіная), не мае аўтаномных утварэнняў

- Дэмакратычная (роўнасць грамадзян у фарміраванні органаў улады)

- Сацыяльная (забеспячэнне умоў жыцця)

- Прававая (абарона правоў чалавека)

Дзяржава

Характэрнымі рысамі новага асноўнага закона Беларусі з’яляецца:

- Замацаванне разнастайных форм уласнасці (дзяржаўная, прыватная, змешаная, кааператыўная)

- Устанаўленне роўнасці дзяржавы і грамадзяніна і іх узаемных абавязкаў

- Гарантыі правоў і свабод

- Падзел і ўзаемадзеянне ўлад

У гэтым дакуменце челавек абвешчаны вышэйшай каштоўнасцю дзяржавы і грамадства

Саюз Расіі і Беларусі

Вызначальным накірункам знешняй палітыкі нашай рэспублікістала інтэграцыя з РФ. Другога красавіка 1997 года быў створаны саюз Беларусі і Расіі. 8снежня 1999 года быў падпісаны дагавор аб стварэнні Саюзнай дзяржавы паміж РБ і РФ. Што павінна садзейнічаць працэсам інтэграыі паміж краінамію Зараз ідзе практычная рэалізацыя гэтых дамоўленасцей.

Білет 23 пытанне 2

Развіццё культуры ў РБ на сучасным этапе

Змены ў сістэме адукацыі:

- Створаны гімназіі і ліцэі

- Праводзяцца прадметныя алімпіяды

- Пераможцы рэспубліканскіх алімпіяд маюць права паступаць у ВНУ без экзаменаў па дысцыпоіне алімпіяды

- Частка тэхнікумаў пераўтвораны ў калежы, дзе ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў сярэдняй кваліфікацыі і спецыялістаў павышанага ўзроўню. Апошнія маюць магчымасць паступаць адразу на 3 курс ВНУ.

- У ВНУ створаны новыя спецыяльнасці напрыклад робататэхніка, банкаўскія і кампьютэрныя сістэмы, новыя хімічныі тэхналогіі і інш.

- Дзейнічаюць не дзяржаўныя навучальныя ўстановы на платнай аснове

- Працягваецца рэформа школы:

Пераход на 12-ці гадовую сістэму навучання, перавод на 5-ці днеўку і 10-ую сістэму.

Вяртаньне гістарычнай спадчыны беларускага народа

даследаванні па гісторыі і культуры                                      Аднаўлены ў памяці народа

Адама Мальдзіса, Мікалая Ермаковіча,                                  імёны беларускіх гісторыкаў

Паўла Лойкі, Міхаіла Біча                                                       М. Доўнара-Запольскага,

                                                                                                  Уладзіміра Ігнатоўскага,

Вацлава Ластоўскага і іх навуковыя працы.

Літаратура

 


Высокай грамадзянскай пазіцыяй                                  Гістарычная тэматыка

вылучаюцца творы Івана Чагрынава,                            пераважае ў творчасці

Івана Шамякіна, Васіля Быкава                                     У.Арлова, У.Дайнекі,

                                                                                                  Кастуся Таранава, В. Чаропкі

Тэатры (Больш за 20 у Беларусі)

У Мінску:

- Дзяржаўны Акадэмічны тэатр “Оперы и Балета”

- Нацыянальны Акадэмічны тэатр Янкі Купалы

- Рускі тэатр

- Тэатр-студыя кінаакцёра

- Маладзёжны тэатр

- Музычны тэатр

- Музычнай камедыі

- Шырокую свядомасць набыў Дзяржаўны Канцэртны Аркестр пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга

- З 1992 года ў Віцебску праводзіцца фістываль “Славянскі Базар”

Музеі:

- Нацыянальны Мастацкі музей

- Музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны

- Музей гісторыі і культуры РБ

- Музей экалогіі РБ

- Літаратурны музей

- Музеі Янкі Купалы і Максіма Багдановіча, карцінныя галерэі і выставачныя залы.