Ответы на вопросы экзаменационных билетов № 1-23 дисциплины "История Беларуси" (Кастрычніцкая 1917 года рэвалюцыя ў Беларусі. Развіццё культуры ў РБ на сучасным этапе), страница 11

Палітыка перабудовы, курс на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця: пераход ад цэнтралізаванай каманднай сістэмы да дэмакратычнай заснаванай на эканамічных метадах кіравання. (Але плана эканамічных пераўтварэнняў не было)

 


Перавод прадпрыемстваў                                              Створана рэспубліканская

На гаспадарчы разлік                                                     комплексная праграма

                                                                                             “Інтэнсіфікацыя”

На рубяжы 80-х-90-х гадоў пачаўся рост цэн, вырас узровень інфляцыі, намеціўся спад тэмпаў вытворчасці.

Пагаршэнне стану сельскай гаспадаркі, увядзенне таннай сістэмы забеспячэння прадуктамі.

 

Пагаршэнне экалагічнага становішча у сувязі з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС

26 красавіка 1986 года

Верасень 1990 года – Вярхоўны савет Беларусі прыняў урадавую праграму перахода да рыначнай эканомікі

Распад СССР у снежні 1991 года, падрыў гаспадарчых сувязей з рэспублікаі былога СССР. Паглыбленне крызіснага стану эканомікі, інфляцыі, ускладненне умоў пераходу да рынку.

Вынік:

Кпызісныя з’явы ў эканоміцы выклікалі неабходнасць правядзення радыкальнай эканамічнай рэформы, сутнасць якой заключаецца ў пераходзе да сапраўдных рыначных адносін. Але пошукі шляхоў пераходу да рынку працягваюцца і сёння.

Білет 21 пытанне 2

Змены ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі ў другой палове 80-х-пачатку 90-х

1985 – Гарбачоў аб’явіў курс на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця, дэмакратызацыю палітычнага жыцця (Перабудва):

- 1989 – выбары народных дэпутатаў СССР на альтэрнатыўнай аснове

- 1990 выбары дэпутатаў у Вярхоўны і мясцовыя саветы народных дэпутатаў Беларусі.

- Большасць галасоў атрымалі прыхільнікі КП(б), але з’явілася парламенцкая апазіцыя.

- 1989 год стварэнне Беларускага народнага фронта (БНФ) “Адраджэнне”.

- Фарміраванне шматпартыйнасці (1994 – 60 партый, 2000-17. КП(б), Беларуская Патрыятычная партыя, Аб’яднаная грамадзянская партыя, “Народная грамада”, Лібарельна-дэмакратычная партыя)

- Палітыка галоснасці:

Магчымасць гаворыць праўду аб сваёй гісторыі і сучаснасці

  

27 ліпеня 1990 года – Вярхоўны савет БССР прыняў “Дэкларацыю аб дзяржаўным сувірнітэце БССР”

Сакавік 1991 года – рэферэндум па пытанні захавання СССР (3/4 за)

Жнівень 1991 года – путч накіраваны супраць палітыкі перабудовы – правал путча

25 жніўня 1991 года – дэкларацыі аб дзяржаўным сувірнітэце надаецца канстытуцыйны статус

 

26 жніўня 1991 года – Закон “Аб забеспячэнні палітычнай і эканамічнай самастойнасці БССР

19 верасня 1991 года – Вярхоўны савет зацвярдзіў новую назву дзяржавы – Рэспубліка Беларусь і яе атрыбуты: Герб “Пагоня” і бела-чырвоны белы сцяг – спыненне існавання БССР утворанай першага студзеня 1919 года

8 снежня 1991 – кіраўнікі Расіі (Ельцін), Украіны (Краўчук) і Беларусі (Шушкевіч) падпісалі Дагавор аб стварэнні СНД (СНГ) – спыненне існавання СССР

Яшчэ доўгі час адзінага погляду на гэтую падзею не будзе, тамушта на лёсе кожнага яна адбілася па-рознаму.

Білет 22 пытанне 2

Утварэнне суверэннай РБ. Канстытуцыя РБ. Утварэнне Саюза Беларусі і Расіі

Пачатак шляху да дзяржаўнага сувірнітэту быў пакладзены  27 ліпеня 1990 года, калі Вярхоўны савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным сувірнітэце РБ (гл. Падзеі жніўня, верасня, снежня 1991 года – білет № 21 пытанне 2)

У гісторыі Беларусі пачаўся новы этап – этап незалежнай дзяржавы ў замацаванні сувірнітэту нашай краіны асобае месца займае канстытуцыя РБ

15 сакавіка 1994 года была прынята новая канстытуцыя РБ. Згодная канстытуцыі кіраўніком дзяржавы з’яляецца – Прэзідэнт.

10 ліпеня 1994 года – Прэзідэнтам РБ быў абраны Аляксанд Рыгоравіч Лукашэнка

14 мая 1995 года на рэферэндуме большасць насельніцтва прагаласавала за ўвядзенне новых дзяржаўных сімвалаў РБ (герб і сцяг)

 24 лістапада 1996 года – У нашай краіне па ініцыятыве Прэзідэнта і Вярхоўнага Савета адбыўся рэферэндум, важнейўым вынікам якога стала прыняцце новай рэдакцыі Канстытуцыі РБ.