Ответы на вопросы экзаменационных билетов № 1-23 дисциплины "История Беларуси" (Кастрычніцкая 1917 года рэвалюцыя ў Беларусі. Развіццё культуры ў РБ на сучасным этапе), страница 3

- Рэпрэсіі супраць нацыянальнай інтэлігенцыі (гл. Білет 7 пытанне 2)

- Рэформа беларускай мовы ў 1933 годзе якая значна наблізіла яе да рускай мовы

- У літаратуры і мастацтве зацвердзіўся прынцып сацыялістычнага рэалізму (ідэалізацыя рэвалюцыйных падзей і існуючага ў краіне грамадскага ладу)

Поспехі культурнага развіцця

Адкрыццё беларускіх кінастудый “Змена”, Беларускага дзяржаўнага тэатру, дзяржаўнага тэатру оперы і балету, філармоніі, кансерваторыі, з’яўленне шматпавярховых дамоў. 

Білет 6 пытанне 2

Індустрыялізацыя і калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў БССР і яе вынікі

Індустрыялізацыя – працэс стварэння бойкай машыннай вытворчасці ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі поскоранае развіццё цяжкай прамысловасці.

Мэты індустрыялізацыі

- Пераадоленне тэхніка-эканамічнай адсталасці

- Пераўтварэнне дзяржавы з аграрнай ў індустрыяльную

- Стварэнне моцнай абароннай сістэмы

- Ліквідацыя адсталасці сельскай гаспадаркі

- Асаблівасці індустрыялізацыі ў БССР

Развіццё прамысловасці па перапрацоўкі мясцовай сыравіны

Неабходнасць фарміравання тэмпаў індустрыяльнага будаўніцтва

І пяцігодка (1928-1932)                                                 ІІ (1933-1937) і ІІІ (1938-1941)

“Сцяг індустрыялізацыі” – швейная фабрыкі                                   пяцігодкі

панчошна-трыкатажныя “КІМ” ў Віцебску,                  гомельскі шкляны і крычаўскі

фабрыка штучнага валакна ў Магілёве,                          цэменты, магілёўскі трубаліцейны

дрэваапрацоўчыя камбінаты ў Бабруйску і                    і аўтарамонты заводі. Мінскі

Гомелі. Завод сельскагаспадарчых машын ў                 радыёзавод, рагачоўскі кансервны

Гомелі.                                                                             завод, кандытарскія “Камунарка”

                                                                                          ў Мінску і “Спартак” у Гомелі.

                     Барысаўская макаронная і Мінская             

                                                                                          каўбасная фабрыкі.

Вынікі індустрыялізацыі:

Але ў Беларусі па-ранейшаму пераважала лёгкая прамысловасць

Калектывізацыя – аб’яднанне дробных індывідуальных гаспадарак сялян у буйныя калектыўныя гаспадаркі – калгасы.

Мэты калектывізацыі:

- Абагульненне сродкаў вытворчасці

- Цэнтралізаванае кіраўніцтва сельскай гаспадаркай

- Атрыманне сродкаў на індустрыялізацыю

- Ліквідацыя кулацтва

- Павышэнне калектыўнасці працы

Хлебны крызіс (1928-1929)

Курс на калектывізацыю

Паскоранае стварэнне калгасаў, гвалтоўная калектывізацыя

Нарком земляробства – Прышчэпаў. Выканкам добраахвотнасці і паслядоўнасці ў правядзенні калектывізацыі “прышчэпаўшчына”. Быў рэпрэсіраваны.

Палітыка раскулачвання, рэпрэсіі супраць кулакоў

Вынікі:

Індустрыялізацыя БССР праходзіла дзякуючы як і працоўнаму энтузіязму і веры народа ў будучыню, так і за кошт эксплуатацыі энтузіязму рабочых.

Біле 7 пытанне 2

Грамадска-палітычнае жыццё  ў БССР у канцы 20-30 гадоў

У канцы 20-х пачатку 30-х у краіне быў усталяваны сталінізм – таталітарны рэжым, для якога характэрны:

- Дыктатура адной партыі – камуністычнай (ВКП(б))

- Павелічэння ролі (НКВД) НКУС, які стаў выкарыстоўвацца для распраў з тымі чыя пазіцыя супрацьстаяла сталінскай.

- Адміністрацыйна-камандныя метады кіравання. Кантроль над усімі сферамі жыцця грамадства.

- Безумоўнае падначаленне цэнтральнай ўлады, правы і свабоды абвешчаныя ў Канстытуцыі 1936 года не ажыццяўляліся

- Культ асобы Сталіна

Узвелічэнне ролі Сталіна, прыпісванне яму вызначальнага ўплыва на ход гістарычных падзей.

Массавыя рэпрэсіі супраць:

а) Кіраўнікоў рэспублікі (Гікала, Чарвякоў, Галадзед)

б) Беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі (Ластоўскі, Луцкевіч, Лёсік, Смоліч, Жылуновіч, Ігнатоўскі), пісьменнікаў (Гарэцкі, Чарот), мастацкіх дзеячаў (Галубок)

в) Сялянства

Массавыя  рэпрэсіі прыкрываліся сталінскім тэзісам  аб абвастрэнні класавай барацьбы па меры руху да сацыялізму.

Білет 8 пытанне 2

Становішча Заходняй Беларусі ў 1928-1939 гады. Уз’яднанне беларускага народа