Ответы на вопросы экзаменационных билетов № 1-23 дисциплины "История Беларуси" (Кастрычніцкая 1917 года рэвалюцыя ў Беларусі. Развіццё культуры ў РБ на сучасным этапе), страница 9

- Асобныя кватэры (Хрушчоўкі), халадзільнікі, тэлевізары.

Білет 16 пытанне 2

Развіццё культуры БССР у другой палове 50-х – першай палове 60-х

1954-1964 – палітычная “адліга” (Раскрыць сэнс паняцця)

Лібералізацыя культуры:

- Духоўная разняволенне народа

- Пераадоленне культу асобы Сталіна

- Крытыка прынцыпу сацыялістычнага рэалізму

- Размовы аб праве на індывідуальнасць на асабісты падыход у асвятленні падзей рэчаіснасці

Але абмеркаванне праблем стаўшых перад грамадствам не з’яўлялася абсалютна свабодным. Партыйныя структуры стараліся захаваць ідэалагічны кантроль над настроямі творчай інтэлігенцыі.

Народная адукацыя

 


1955 – уведзена                                 Пачатак 60-х гадоў                 Шырокая кампанія

абавязковая 8-мі                                стварэнне ПТУ якія                        па пераводу

гадовая адукацыя                              рыхтавалі рабочых                  беларускамоўных

                                                                                                            школ ў рускамоўныя

Павелічэнне ролі літаратуры і мастацтва

Галоўнай тэмай заставалася ваенная

Зроблены рашучы крок у пераадоленні спрошчанага, схематычнага адлюстравання падзей вайны і людскіх лёсаў у ёй. Паказ гераізму цяпер стаў непарыўна звязаны з раскрыццём псіхалогіі чалавека на вайне:

- Васіль Быкаў (“Жураўліны крык”, “Альпійская балада”, “Трэцяя ракета”)

- Творы Івана Шамякіна, Навуменка, Чагрынава

- Мастак Міхась Савіцкі пачаў працаваць над тэмай партызанскай вайны з фашыстамі, у выніку чаго з’явіўся шэраг палотнаў такіх як “Партызаны”, “Віцебскія вароты”.

 

Значны крок у напрамку набліжэння да праўды жыцця ў літаратуры і мастацтве

- Узнаўленне гісторыі  беларускага народа

- Уладзімір Караткевіч “Каласы пад сярпом тваім”  (Паўстанне 1863-1864 гадоў Каліноўскага)

- У гэты час расквітнеў талент Андрэя Макаёнка. Шырокую вядомасць набылі яго п’есы  “Лявоніха на арбіце”, “Зацюканы апостал”.

Білет 17 пытанне 2

Галоўныя дасягненні ў грамадска-палітычным жыцці БССР у сярэдзіне 50 – сярэдзіне 80 гадоў

1953 года – смерць Сталіна

Прыход да ўлады кіраўніцтва СССР на чале з Хрушчовым, а ў Беларусі першым сакратаром ЦК КПБ стаў Кірыла Трафімавіч Мазураў (1956-1965)

 

ХХ з’езд КПСС (1956 год) – крытыка культу асобы Сталіна Хрушчовым

 


Палітыка “адлігі” – дэстаналізацыя савецкага грамадства, лібералізацыя палітычнага курсу (курс ХХ з’езда):

- Спыненне масавых рэпрэсій і пачатак рэабілітацыі бязвінна асуджаных

- Паслабленне кантролю зверху, павышэнне ролі мясцовых органаў

- Спробы павысіць ролю Саветаў, прафсаюзаў

- Выхаванне моладзі адбывалася праз камсамол. Уклад камсамольцаў у развіццё краіны

Але пераўтварэнні насілі абмежаваны характар:

- К сярэдзіне 60-х гадоў рэабілітацыя зусім прыпынілася

- Камандна-адміністрацыйная  сістэма заставалася непахіснай, КПСС не адмовілася ад свайго ўсеўладдзя

- Выбары ў Саветы насілі фармальны характар (безальтэрнатыўныя)

- Падпарадкаванне КПСС – камсамолу, прафсаюзаў і іншых грамадскіх арганізацый

Эпоха застою:

Кіраўніком дзяржавы быў Л.Н. Брэжнеў

- Уся ўлада фактычна была ў руках партыйнага апарату, так званай наменклатурнай эліты

- Прамое кіраўніцтва КПСС эканомікай, планы пяцігодак прымаліся на з’ездах КПСС

- Фармальны характар абвешчаны у канстытуцыі СССР 1977 года і канстытуцыі БССР 1978 года дэмакратычных свабод:

безальтэрнатыўныя выбары, існаванне цэнзуры, кантроль за сродкамі масавай інфармацыі і інш.

- Увод савецкіх войск у Афганістан, гібель 789 беларускіх хлопцаў

????????????????????????????????????

Білет 18 пытанне 2

Культурнае жыццё рэспублікі ў другой палове 60-х – першай палове 80-х

Літаратура:

Узмацненне партыйнага кіраўніцтва культурай, але разам з тым з’яўлялася па сапраўднаму цікавыя праўдзівыя творы:

- Тэма вайны (Сяргей Грахоўскі “Зона Маўчання”, Васіль Быкаў “Кар’ер”, Алесь Адамовіч “Хатынская аповесць”)

- Вяртанне да гісторыі (Уладзімір Караткевіч “Дзікае паляванне караля Стаха”, “Чорны замак Альшанскі”)